Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Oras-laatu- ja ympäristöjärjestelmä kattaa hanojen, venttiilien ja niihin liittyvien varusteiden kehittämisen, tuotannon, markkinoinnin ja myynnin sekä myynnin jälkeiset palvelut.

Oras laatu on tuotteisiimme, palveluihimme ja toimintaamme kohdistuvien vaatimusten, tarpeiden ja odotusten sekä asiaankuuluvien standardien ja lakisääteisten vaatimusten täyttämistä jatkuvasti, kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja turvallisesti.

Kehitämme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusosaamistamme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on aikaansaada “vähemmästä enemmän” tuotteidemme elinkaaren ajalta. Tämän saavuttamiseksi toimimme ”kerralla valmiiksi”– periaatteen mukaisesti tuhlaamatta työtä, energiaa, raaka-aineita, pääomaa, ympäristöä tai inhimillisiä resursseja lisäarvoa tuottamattomiin tehtäviin.

Kaikella työllämme on asiakas – sisäinen tai ulkoinen.

Jokainen oraslainen on vastuussa työnsä laadusta ja toimintansa ympäristövaikutuksista. Kerromme laadusta sekä turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoidosta avoimesti ja luotettavasti.

Turvallisuustavoitteenamme on tapaturmista ja onnettomuuksista vapaa työympäristö. Jokainen tapaturma on vältettävissä. Tavoitteenamme on myös, että voimme toimia ilman odottamattomia tapahtumia, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä tai saada aikaan materiaalisia menetyksiä. Turvallisuustasomme on oltava niin korkea, että yhteiskunta pitää sitä hyvänä.

Työympäristöllä on oltava positiivinen vaikutus henkilökunnan toimintaedellytyksiin ja motivaatioon. Työympäristön tason on oltava vähintään paikallisten viranomaisten kulloinkin kyseessä olevalle toiminnalle asettamien vaatimusten mukainen.

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 Sertifikaatit

Det Norske Veritas Certification OY/AB on myöntänyt Oras Oy Rauman tehtaalle ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin, ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristösertifikaatin ja OHSAS 18001 -standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin. Sertifikaatit kattavat hanojen, varusteiden ja venttiilien tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, myynnin ja after sales -palvelut.

TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH on myöntänyt Oras Olesno Sp. z o.o. Puolan tehtaalle ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin, ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristösertifikaatin ja OHSAS 18001 -standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin. Sertifikaatit kattavat hanojen, venttiileiden sekä varusteiden valmistuksen, varastoinnin, markkinoinnin, myynnin sekä after sales -palvelut.

Oraksen toimintaan liittyy monia erilaisia valmistusprosesseja, joiden ympäristövaikutusten minimoiminen on vaatinut merkittäviä investointeja ja parhaan käytettävissä olevan teknologian käyttämistä. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi valaminen, hionta ja kiillotus sekä pintakäsittely kromaamalla.

Oras on suunnannäyttäjä  modernin teknologian ja vihreiden arvojen yhdistäjänä. Metalli- ja muoviteknologian lisäksi Oras on tuonut sähkön ja mikroprosessori-ohjatun elektroniikan hanoihin ja hanojen valmistukseen. Elektroniikka merkitsee lisääntyvää turvallisuutta, älykkäitä käyttöominaisuuksia, parantunutta käyttömukavuutta ja hygieniaa sekä veden- ja energiansäästöä.