Oras Optima termostatblandare för dusch 

Oras Optima reagerar automatiskt på variationer i vattentryck och temperatur och balanserar dem hela tiden. Vattnet ligger på så sätt kvar på den inställda temperaturen. Säkerhetsknappen skyddar mot skållning. Ytan på blandarhuset blir inte varm, vilket innebär att Oras Optima är extra säker för barn. Blandaren har också en ekoknapp som sparar vatten.


Duschblandare (7160) »