Dine ønskeliste
Søg
Menu

Juridisk meddelelse

Oras Ltd.
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLAND

Tlf: +358 2 83 161
Fax: +358 2 831 6200

E-mail: SalesSupport@orasgroup.com 

TOPLEDELSE

Kari Lehtinen
President og CEO

EDITOR

Christina Jensen
Chief Marketing Officer

Alle de oplysninger, der indsamles via Oras Ltd.'s websted, gemmes, behandles eller deles muligvis med andre virksomheder i Oras Group. Dette med henblik på at varetage din individuelle kundeservice, at videresende produktoplysninger eller tilbud om tjenester. Oras Ltd. garanterer for, at dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

COPYRIGHTS

(c) Copyright 2022 Oras Ltd., Rauma, Finland

Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold, såsom tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt dette indholds implementering på Oras' websteder, er beskyttet i henhold til lovgivningen om ophavsret og anden lovgivning om beskyttelse. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, videreformidles, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter med henblik på kommercielle formål. Nogle Oras websteder kan også indeholde elementer, der er underlagt tredjeparts ophavsret.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette websted er udarbejdet med den størst mulige omhu. Alligevel kan Oras ikke garantere for, at oplysningerne på webstedet er nøjagtige eller uden fejl. Oras fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med tab eller skader, der måtte opstå enten direkte eller indirekte på grund af anvendelsen af dette websted, for så vidt som dette ikke kan tilskrives ond hensigt eller grov uagtsomhed fra Oras' side. Links: Dette websted indeholder links til andre internetsider. Følgende gælder for alle sådanne links: Vi erklærer herved udtrykkeligt, at vi, Oras Ltd., ikke har nogen indflydelse på designet eller indholdet af de sider, der linkes til. Denne erklæring gælder for alle links, der er indlejret i vores websted. Brugen af disse links foregår derfor udelukkende for brugerens egen risiko. Vi fraskriver os enhver garanti.

LICENS

Intellektuel ejendom på Oras' websteder, såsom patenter, brands og copyrights, er beskyttede. Webstederne giver ikke nogen licens til at bruge Oras’ intellektuelle ejendom eller tredjeparters intellektuelle ejendom. Oras 2022

Generelle vilkår og betingelser for køb

DOWNLOAD PDF