RESERVEDELE Oras nr.
Høj tud, L=255
Høj tud, L=255
 • Oras: 1000228V
 • VVS: 745131632
Udtræks tud, (2018- )
Udtræks tud, (2018- )
 • Oras: 1000726V
 • VVS: 745131159
Tud
Tud
 • Oras: 1000832V
 • VVS: 745131624
Luftblander
Luftblander
 • Oras: 1000972V
 • VVS: 745131495
Svingtuds begrænser
Svingtuds begrænser
 • Oras: 1000980/2
 • VVS: 745131628
Høj tud
Høj tud
 • Oras: 1001049V
 • VVS: 745131011
Tud
Tud
 • Oras: 1001051V
 • VVS: 745131634
Høj tud, L=148
Høj tud, L=148
 • Oras: 1001055V
 • VVS: 745131317
Luftblander, STD M22x1 CC A
Luftblander, STD M22x1 CC A
 • Oras: 1001070V
 • VVS: 745131002
Luftblander, STD M22x1 HC PCA , 6 l/min
Luftblander, STD M22x1 HC PCA , 6 l/min
 • Oras: 1001071V
 • VVS: 745131003
Tud, L=100
Tud, L=100
 • Oras: 1001456V
 • VVS: 745142414
Tud, L=200
Tud, L=200
 • Oras: 1001457V
 • VVS: 745142424
Tud, L=300
Tud, L=300
 • Oras: 1001471V
 • VVS: 745142434
Monteringsring til luftblander
Monteringsring til luftblander
 • Oras: 1001722V
 • VVS: 745135174
Luftblander og nøgle, M18.5x1
Luftblander og nøgle, M18.5x1
 • Oras: 1002024V
 • VVS: 745135424
Tud
 • Oras: 1002458V
 • VVS: 745135004
Tud
Tud
 • Oras: 1002464V
 • VVS: 745135134
Tud, (3007C)
Tud, (3007C)
 • Oras: 1002525V
Høj tud
Høj tud
 • Oras: 1002660V
 • VVS: 745131493
Luftblander, M24x1
Luftblander, M24x1
 • Oras: 1003282V
 • VVS: 704270992
RESERVEDELE Oras nr.
Tud
 • Oras: 1003323V
 • VVS: 745135014
Luftblander, M22x1 PL HC STD A Laminar
Luftblander, M22x1 PL HC STD A Laminar
 • Oras: 1003610V
 • VVS: 745142394
Høj tud, L=220
Høj tud, L=220
 • Oras: 1003671V
 • VVS: 745135934
Luftblander, M24x1 PCA 5 l/min ( -105 )
 • Oras: 1003828V
 • VVS: 745131007
Monteringsring til luftblander
Monteringsring til luftblander (Rose guld)
 • Oras: 1005427V-34
 • VVS: 745135176
Tud
Tud (Rose guld)
 • Oras: 1005433V-34
 • VVS: 745135136
Tud, L=210
Tud, L=210
 • Oras: 1005585V
 • VVS: 745131952
Luftblander, M28x1
Luftblander, M28x1
 • Oras: 158337
 • VVS: 745131008
Luftblander, M24x1
Luftblander, M24x1
 • Oras: 158556
 • VVS: 745131839
Luftblander, M28x1
Luftblander, M28x1
 • Oras: 158557
 • VVS: 745131009
Tud
Tud
 • Oras: 159005V
 • VVS: 745131724
Tud
Tud
 • Oras: 159010V
 • VVS: 745131744
Tud
Tud
 • Oras: 159286V
 • VVS: 745131914
Svingtuds begrænser, 100°
Svingtuds begrænser, 100°
 • Oras: 159426/10
 • VVS: 745131336
Svingtuds begrænser, 40°- 80°
Svingtuds begrænser, 40°- 80°
 • Oras: 159430/10
 • VVS: 745131906
Tud, L=210
Tud, L=210
 • Oras: 159484V
 • VVS: 745131103
Udtræks tud
Udtræks tud
 • Oras: 159640V
 • VVS: 745131040
Udtræks tud
Udtræks tud (Satin)
 • Oras: 159640V-60
 • VVS: 745131054
Pakningssæt
Pakningssæt
 • Oras: 159647V
 • VVS: 745131041
Svingtuds begrænser, 60°/0°
Svingtuds begrænser, 60°/0°
 • Oras: 159667/10
 • VVS: 745131907