FAQ

KYSYMYS
Miksi keittiöhana tiputtaa juoksuputken ylä­ tai alapuolelta?

Mikäli keittiöhana tiputtaa juoksuputken ylä­ ja/tai alapuolelta on juoksuputken tiivisteet joko kuluneet tai niissä on epäpuhtauksia. Tällöin tiivisteet on vaihdettava. Vaihtotyö voidaan suorittaa sulkematta vedentuloa hanalle. Juoksuputken tiivisteiden varaosanumero on 158735, joka sisältää kaksi kpl tiivisteitä sekä kaikki muut tarvikkeet (lukuunottamatta työkaluja) huoltotoimenpiteen suorittamiseksi. 

KYSYMYS
Miksi Bidetta-­käsisuihku tiputtaa muutamia tippoja käytön jälkeen?

Kun hanan Bidetta-­käsisuihku käytön jälkeen suljetaan, jää sen siivilän alle hieman vettä. Ellei vettä tyhjennetä, saattaa siitä käsisuihkua ripustettaessa osa valua ulos. Bidetta-­käsisuihkua tulisi käytön jälkeen ravistaa muutaman kerran voimakkaasti, jolloin vesi poistuu siiviläosasta. Tämän jälkeen voidaan käsisuihku laittaa paikoilleen.

KYSYMYS
Onko Oras­-vipuhanoissa aina sama säätöosa?

Kyllä, yksi ja sama säätöosa (varaosa nro 158890) sopii vuodesta 1982 lähtien valmistettuihin Oras-vipuhanoihin.

KYSYMYS
Miten huolehdin siitä, etteivät hanat jäädy talven aikana kesäasunnollani?

Mikäli hana tai hanavarusteet asennetaan tiloihin, joissa niiden sisälle jäävä vesi voi päästä jäätymään on ehdottomasti huolehdittava siitä, että ne tyhjennetään vedestä. Vaihtoehtoisesti hanat voidaan irrottaa ja varastoida lämpimään kylmän ajaksi. Kts. hanakohtaiset ohjeet ”JÄÄTYMISVAARA!” hanojen mukana toimitettavasta yleisohjeesta.

KYSYMYS
Voiko hanan kääntymistä rajoittaa?

Kaikki Oras­-keittiöhanat voidaan rajoittaa niin, ettei juoksuputki käänny altaan yli. Kts.hanakohtaiset rajoitukset tuotekohtaisesti netistä.

KYSYMYS
Voiko hanan asentaa saunaan?

Emme suosittele hanan asentamista löylytiloihin. Hanojen ja hanavarusteiden käyttöympäristö ei saa ylittää +65 °C. Jos hana kuitenkin laitetaan saunatiloihin, tulee se asentaa mahdollisimman alas ja etäälle kiukaasta. 

KYSYMYS
Voinko asentaa hanaani (esim poresuuttimen tilalle) lisälaitteen?

Hanaan ei saa liittää minkäänlaista sulullista laitetta (esim. pullopesuri tms.). Se voi aiheuttaa erittäin suuria paineiskuja vaurioittaen hanan omaa säätö­ ja sulkulaitetta tai juoksuputkea. Lisäksi hanoissa voi tapahtua haitallista ristiinvirtausta. Tulee myös huomioida, että takuuehtomme koskevat vain Oras­alkuperäisosin varustettuja hanoja ja hanakokonaisuuksia.

KYSYMYS
Mikä on termostaattihana?

Termostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden tasalämpöisenä tulovesien lämpötilavaihteluista huolimatta. Hana reagoi suihkuvedessä tapahtuviin lämpötilan muutoksiin, korjaten sen käyttäjän asettamalle lämpötilalle. Tulovesissä tapahtuvat paineenvaihtelut aiheuttavat myös suihkuvedessä tilapäisen lämpötilan muutoksen. Paineenvaihtelujen nopeudet ja suuruudet määräävät miten nopeasti hana korjaa suihkuveden lämpötilan muutoksen takaisin käyttäjän asettamalle lämpötilalle. Käytämme kaikissa termostaattihanoissamme samaa säätöosaa, joka on varmatoiminen – myös kalkkipitoisessa vedessä – ja erittäin nopea toiminnaltaan.

                       

KYSYMYS
Miksi hanoissanne käytetään muovia?

Muovia käytetään lähinnä hanojen ulkopinnoissa ja joissakin hanojen vivuissa. Hanojen paineenalaiset osat ovat aina sinkkikadonkestävää messinkiä. Muovi on etenkin suihkuhanoissa mukavuustekijä. Se vaimentaa ääntä ja estää osaltaan hanan pinnan kuumenemisen. Käyttämämme korkealaatuiset, (tekniset) erikoismuovilaadut ovat tarkkaan valikoituja, jotta tuotteemme ovat kaikin puolin kestäviä ja turvallisia käyttää eri olosuhteissa.

KYSYMYS
Miten toimii elektroninen pesukoneventtiili?

Elektroninen pesukoneventtiili avataan painamalla käyttönäppäintä. Siihen syttyy punainen merkkivalo venttiilin avautumisen merkiksi. Elektroninen pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti esisäädetyn ajan kuluttua. Sen voi sulkea myös painamalla käyttönäppäintä, jolloin punainen merkkivalo sammuu. Pesukoneventtiilin voi avata myös 12 tunniksi painamalla käyttönäppäintä pitkään (noin 5 sek).

 

KYSYMYS
Mikä on kosketusvapaa hana? Mitä hyötyä siitä on?

Oraksen kosketusvapaalla hanalla tarkoitetaan tuotetta, joka toimii käsin koskematta joko pariston tai verkkovirran voimalla. Kosketusvapaat hanat ovat helppoja ja turvallisia käyttää sekä hygieenisiä. Niitä ei voi ”unohtaa” auki­ asentoon, vaan ne sulkeutuvat automaattisesti. Kosketusvapaat hanat säästävät sekä vettä että energiaa.

KYSYMYS
Mikä on pressostaattihana?

Pressostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden tasalämpöisenä tulovesien paineenvaihteluista huolimatta. Se reagoi heti verkostossa tapahtuviin paineenvaihteluihin, jotka tapahtuvat ennen hanaa. Pressostaattihana on suunniteltu kohteisiin, jossa vesipisteitä (samanaikaisia hanojen käyttäjiä ) on paljon esim. hotellit, kerrostalot, laitokset tai vaikkapa uimahallit. Tällaisissa rakennuksissa vedenpaine vaihtelee jatkuvasti, mutta lämmintä vettä on riittävästi saatavilla. Pressostaattihana reagoi paineenvaihteluihin nopeasti ja tarkasti. Jos tulovesissä tapahtuu lämpötilojen muutoksia, näihin hana ei pysty reagoimaan.

KYSYMYS
Mikä on ”turvanuppi”?

Lämpötilan turvanuppi varmistaa sen, ettei hanasta tule vahingossa liian kuumaa vettä. Rajoitus on asetettavissa haluttuun kohtaan tulovesien lämpötilan mukaan. Turvanupin ansiosta hana on turvallinen myös lasten käytössä.

 

KYSYMYS
Mikä on ”ekonappi”?

Oras­hanoissa ekonapilla tarkoitetaan veden virtaamaa rajoittavaa nappia. Ekonappi leikkaa maksimivirtaamaa siten, että hanasta tulee vettä – käyttöpaikasta riippuen – säästövirtaamalla 60 - ­90 % maksimivirtaamasta. Ekonappi ei kuitenkaan estä ottamasta hanasta tarvittaessa maksimivirtaamaa? jos tarvitset enemmän vettä, painat ekonapin alas ja nostat samalla vipua.    

KYSYMYS
Ovatko Oras-­tuotteet sertifioituja?

DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB todentaa, että Oras Groupin johtamisjärjestelmä on määriteltyjen standardien mukainen. Laadunhallintajärjestelmä ISO9001 on sertifioitu konsernin kaikilla tehtailla, ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 Raumalla ja Olesnossa sekä energianhallintajärjestelmä ISO 50001 Burlengenfeldissä ja Stuttgartissa. Sertifikaatit kattavat talotekniikan vesikalusteiden kehityksen, markkinoinnin, myynnin ja jälkimarkkinoinnin, logistiikan, tuotannon, kokoonpanon ja jakelun.

Lue lisää Oraksen sertifikaateista täältä. 

 

KYSYMYS
Miten puhdistan hanat?

Hanojen ulkopintojen puhdistuksessa pätevät samat säännöt kuin kodin maalattujen pintojen puhtaanapidossa yleensäkin. Hanat tulee puhdistaa neutraaleilla tai lievästi emäksisillä (pH 6­-9) nestemäisillä pesuaineilla. Noudata aina pesuaineen valmistajan käyttö­ ja annosteluohjeita.

Kostuta sieni tai pehmeä keittiöliina pesuaineliuokseen. Huuhtele hana runsaalla puhtaalla, haalealla vedellä ja pyyhi se lopuksi kuivaksi. HUOM! Älä käytä sumutinpulloa pesuaineen levittämiseen hanalle. Tutustu hanojen mukana toimitettaviin puhdistusohjeisiin.

KYSYMYS
Minkälainen takuu hanoillanne on?

Hanoillamme on kahden vuoden takuu (materiaali­ ja valmistusvirheet) osto­ tai käyttöönottopäivää osoittavasta tositteesta tai kaksi seuraavaa vuotta tuotteeseen leimatusta valmistusvuosi­merkinnästä. Vipuhanan säätöosalla on viiden vuoden tippumattomuustakuu vastaavin rajauksin. Lue takuuehdot täältä