FAQ

KYSYMYS
Mitä hybridihana tarkoittaa?

Hybridi tarkoittaa, että hanassa on sekä kosketusvapaasti sensorista että manuaalisesti vivusta. Lue lisää täältä.

KYSYMYS
Kuinka puhdistan silikonisen suihkupään?

Suihkupään silikonisuuttimet on helppo puhdistaa kalkkikerääntymistä hieromalla niitä sormin tai vaikka hammasharjalla. Juoksuta tämän jälkeen vielä hetki kuumaa vettä.

KYSYMYS
Electra-hanassani on suuri virrankulutus, mitä tehdä?

Jos pariston teho hupenee poikkeuksellisen nopeasti, virtakaapelissa tai hanan sensorissa on oikosulku. Sensorin vaihto korjaa vian.

KYSYMYS
Kuinka kauan 6 V Electra -hanan paristo kestää?

Pariston elinkaari on yleensä noin 3 vuotta +-1 vuosi hanan käytöstä riippuen. Paristokäyttöiset Oras-hanat vaativat aina toimiakseen litiumparistot. Alkaliparistoja ei tulisi käyttää, sillä niiden tekniset ominaisuudet eivät sovellu hanoille ja toiminta-aika on hyvin rajallinen. Lue lisää täältä.

KYSYMYS
Oras Electra -hanani vuotaa, mitä tehdä?

Hana voi alkaa vuotaa, mikäli magneettiventtiiliin tai sen kalvoon pääsee likaa tai epäpuhtauksia. Kalvon huolellinen puhdistus tai magneettiventtiilin vaihto korjaa vian. Vuotamisen estämiseksi on tärkeää asentaa hanaan pakkauksen mukana tulevat yksisuuntaventtiilit ja roskasihdit. Lue lisää elektronisten hanojemme oikeaoppisesta asennuksesta täältä.

KYSYMYS
Voiko vedenlämmittimen kanssa käyttää muuta kuin pakkauksen mukana tulevaa hanaa?

Vedenlämmittimien kanssa käytettävät hanat ovat nk. matalapainehanoja, eikä niiden tilalle saa asentaa muita hanamalleja. Oraksen matalapainehanat tunnetaan paremmin Oras Safira -mökkihanoina, joista on saatavilla versiot sekä keittiöön (1023F) että pesualtaalle (1003F). Mikäli matalapainehanan tilalle asennetaan tavallinen hana, vedenlämmittimeen syntyvä paine ei pääse vapautumaan, ja se rikkoo vedenlämmittimen. Lue lisää Oras Safira -mökkihanan oikeaoppisesta käytöstä ja asennukseta täältä.

KYSYMYS
Mitä kirjaimet F, X, U ja Y tarkoittavat tuotenumeroiden perässä?

F = hanassa on joustavat kytkentäputket
X = hanassa on sululliset epäkeskoliittimet peitelaipoin
U = hanassa on epäkeskoliittimet peitelaipoin ja äänenvaimentimin
Y = hanassa on epäkeskoliittimet peitelaipoin

KYSYMYS
Voiko Bidetta-käsisuihkua käyttää amme- tai suihkuhanan kanssa?

Bidetta-käsisuihkua voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa amme- ja suihkuhanoissa, joissa on kääntyvä ejektorijuoksuputki (esim. Oras-nro 211525). Bidetta-käsisuihku vaatii toimiakseen aina ejektorin (joka sijaitsee juoksuputken sisällä).

KYSYMYS
Voinko asentaa Bidetta-käsisuihkun tavalliseen vipuhanaan jälkikäteen?

Bidetta-käsisuihkua ei voi asentaa tavalliseen pesuallashanaan jälkikäteen, sillä niistä puuttuu käsisuihkun vaatima kolmas putki. Kaikki Bidetta-yhteensopivat hanat myydään aina yhdessä Bidetta-käsisuihkun kanssa.

KYSYMYS
Voiko Bidetta-käsisuihkuun asentaa pidemmän suihkuletkun?

Bidetta-käsisuihkullisissa hanoissa on mekaanisen vaihtimen sijaan ns. ejektori, jonka ansiosta vesi ohjautuu nopeammin suihkuletkulle Bidetta-käsisuihkun liipaisimesta. Bidetta-käsisuihkullisten hanojen suositeltu suihkuletkun pituus on 1.5 m tai 2 m. Pituutta voidaan tarvittaessa lisätä kupariputkella (Ø12 mm 2 m saakka tai Ø15 mm 3 m saakka). Jos letkua pidennetään joustavilla kytkentäputkilla, on huomioitava, ettei niitä taivuteta liian pienellä säteellä. Näin varmistetaan veden esteetön virtaus putkessa.

Oikeanlaisesta asennuksesta huolimatta hanasta saattaa Bidetta-käsisuihkun käytön aikana tulla muutamia tippoja vettä. Tämä on normaalia ja johtuu kasvaneesta virtausvastuksesta.

KYSYMYS
Miten Smart Bidetta -käsisuihku toimii?

Ottaessasi Smart Bidetta -käsisuihkun seinäpidikkeestä, vesi alkaa virrata automaattisesti hanasta. Kun painat käsisuihkun painikkeesta, veden tulo siirtyy käsisuihkuun. Käytön jälkeen laitat käsisuihkun taas takaisin seinäkiinnikkeeseen ja hana sulkeutuu automaattisesti. Turvallista ja hygieenistä.

Katso video:

KYSYMYS
Miksi keittiöhana tiputtaa juoksuputken ylä­ tai alapuolelta?

Mikäli keittiöhana tiputtaa juoksuputken ylä­ ja/tai alapuolelta on juoksuputken tiivisteet joko kuluneet tai niissä on epäpuhtauksia. Tällöin tiivisteet on vaihdettava. Vaihtotyö voidaan suorittaa sulkematta vedentuloa hanalle. Juoksuputken tiivisteiden varaosanumero on 158735, joka sisältää kaksi kpl tiivisteitä sekä kaikki muut tarvikkeet (lukuunottamatta työkaluja) huoltotoimenpiteen suorittamiseksi. 

KYSYMYS
Miksi Bidetta-­käsisuihku tiputtaa muutamia tippoja käytön jälkeen?

Kun hanan Bidetta-­käsisuihku käytön jälkeen suljetaan, jää sen siivilän alle hieman vettä. Ellei vettä tyhjennetä, saattaa siitä käsisuihkua ripustettaessa osa valua ulos. Bidetta-­käsisuihkua tulisi käytön jälkeen ravistaa muutaman kerran voimakkaasti, jolloin vesi poistuu siiviläosasta. Tämän jälkeen voidaan käsisuihku laittaa paikoilleen.

KYSYMYS
Onko Oras­-vipuhanoissa aina sama säätöosa?

Kyllä, yksi ja sama säätöosa (varaosa nro 158890) sopii vuodesta 1982 lähtien valmistettuihin Oras-vipuhanoihin.

KYSYMYS
Miten huolehdin siitä, etteivät hanat jäädy talven aikana kesäasunnollani?

Mikäli hana tai hanavarusteet asennetaan tiloihin, joissa niiden sisälle jäävä vesi voi päästä jäätymään on ehdottomasti huolehdittava siitä, että ne tyhjennetään vedestä. Vaihtoehtoisesti hanat voidaan irrottaa ja varastoida lämpimään kylmän ajaksi. Kts. hanakohtaiset ohjeet ”JÄÄTYMISVAARA!” hanojen mukana toimitettavasta yleisohjeesta.

KYSYMYS
Voiko hanan kääntymistä rajoittaa?

Kaikki Oras­-keittiöhanat voidaan rajoittaa niin, ettei juoksuputki käänny altaan yli. Kts.hanakohtaiset rajoitukset tuotekohtaisesti netistä.

KYSYMYS
Voiko hanan asentaa saunaan?

Emme suosittele hanan asentamista löylytiloihin. Hanojen ja hanavarusteiden käyttöympäristö ei saa ylittää +65 °C. Jos hana kuitenkin laitetaan saunatiloihin, tulee se asentaa mahdollisimman alas ja etäälle kiukaasta. 

KYSYMYS
Voinko asentaa hanaani (esim poresuuttimen tilalle) lisälaitteen?

Hanaan ei saa liittää minkäänlaista sulullista laitetta (esim. pullopesuri tms.). Se voi aiheuttaa erittäin suuria paineiskuja vaurioittaen hanan omaa säätö­ ja sulkulaitetta tai juoksuputkea. Lisäksi hanoissa voi tapahtua haitallista ristiinvirtausta. Tulee myös huomioida, että takuuehtomme koskevat vain Oras­alkuperäisosin varustettuja hanoja ja hanakokonaisuuksia.

KYSYMYS
Mikä on termostaattihana?

Termostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden tasalämpöisenä tulovesien lämpötilavaihteluista huolimatta. Hana reagoi suihkuvedessä tapahtuviin lämpötilan muutoksiin, korjaten sen käyttäjän asettamalle lämpötilalle. Tulovesissä tapahtuvat paineenvaihtelut aiheuttavat myös suihkuvedessä tilapäisen lämpötilan muutoksen. Paineenvaihtelujen nopeudet ja suuruudet määräävät miten nopeasti hana korjaa suihkuveden lämpötilan muutoksen takaisin käyttäjän asettamalle lämpötilalle. Käytämme kaikissa termostaattihanoissamme samaa säätöosaa, joka on varmatoiminen – myös kalkkipitoisessa vedessä – ja erittäin nopea toiminnaltaan.

                       

KYSYMYS
Miksi hanoissanne käytetään muovia?

Muovia käytetään lähinnä hanojen ulkopinnoissa ja joissakin hanojen vivuissa. Hanojen paineenalaiset osat ovat aina sinkkikadonkestävää messinkiä. Muovi on etenkin suihkuhanoissa mukavuustekijä. Se vaimentaa ääntä ja estää osaltaan hanan pinnan kuumenemisen. Käyttämämme korkealaatuiset, (tekniset) erikoismuovilaadut ovat tarkkaan valikoituja, jotta tuotteemme ovat kaikin puolin kestäviä ja turvallisia käyttää eri olosuhteissa.

KYSYMYS
Miten toimii elektroninen pesukoneventtiili?

Elektroninen pesukoneventtiili avataan painamalla käyttönäppäintä. Siihen syttyy punainen merkkivalo venttiilin avautumisen merkiksi. Elektroninen pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti esisäädetyn ajan kuluttua. Sen voi sulkea myös painamalla käyttönäppäintä, jolloin punainen merkkivalo sammuu. Pesukoneventtiilin voi avata myös 12 tunniksi painamalla käyttönäppäintä pitkään (noin 5 sek).

 

KYSYMYS
Mikä on kosketusvapaa hana? Mitä hyötyä siitä on?

Oraksen kosketusvapaalla hanalla tarkoitetaan tuotetta, joka toimii käsin koskematta joko pariston tai verkkovirran voimalla. Kosketusvapaat hanat ovat helppoja ja turvallisia käyttää sekä hygieenisiä. Niitä ei voi ”unohtaa” auki­ asentoon, vaan ne sulkeutuvat automaattisesti. Kosketusvapaat hanat säästävät sekä vettä että energiaa.

KYSYMYS
Mikä on pressostaattihana?

Pressostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden tasalämpöisenä tulovesien paineenvaihteluista huolimatta. Se reagoi heti verkostossa tapahtuviin paineenvaihteluihin, jotka tapahtuvat ennen hanaa. Pressostaattihana on suunniteltu kohteisiin, jossa vesipisteitä (samanaikaisia hanojen käyttäjiä ) on paljon esim. hotellit, kerrostalot, laitokset tai vaikkapa uimahallit. Tällaisissa rakennuksissa vedenpaine vaihtelee jatkuvasti, mutta lämmintä vettä on riittävästi saatavilla. Pressostaattihana reagoi paineenvaihteluihin nopeasti ja tarkasti. Jos tulovesissä tapahtuu lämpötilojen muutoksia, näihin hana ei pysty reagoimaan.

KYSYMYS
Mikä on ”turvanuppi”?

Lämpötilan turvanuppi varmistaa sen, ettei hanasta tule vahingossa liian kuumaa vettä. Rajoitus on asetettavissa haluttuun kohtaan tulovesien lämpötilan mukaan. Turvanupin ansiosta hana on turvallinen myös lasten käytössä.