Toivelistasi
Etsi

Yleiset käyttöehdot

Avaamalla Oras Oy:n www-sivustot sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Sivustojen käyttö on sallittua vain, jos hyväksyt nämä ehdot. Lisäksi Oras Oy:n www-sivustoilla voi olla asiakirjoja, joihin liittyy erillisiä käyttöehtoja.

Oras Oy:n www-sivustoilla olevien materiaalien tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet ja muut vastaavat immateriaalioikeudet ovat Oras Oy:n tai materiaalien käyttöoikeudet myöntäneen muun osapuolen omaisuutta. Sivustojen materiaalien osittainenkin kopioiminen, lähettäminen, jakeleminen, tallentaminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenlähettäminen tai käyttäminen missä tahansa muodossa on kiellettyä ilman Oras Oy:n nimenomaista, kirjallista suostumusta, paitsi jos jäljempänä näissä käyttöehdoissa mainitaan toisin tai jos www-sivustoilla on nimenomaisesti määritelty muuta jonkin tietyn materiaalin yhteydessä.

Oras Oy:n www-sivustoja voidaan tarkastella tietokoneessa (tai vastaavassa laitteessa) ja sivustojen osia voidaan tulostaa käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Sivustojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja sivustoilla olevien muiden julkiseen käyttöön tarkoitettujen asiakirjojen käyttö tiedotusvälineissä ja muussa julkisessa viestinnässä on sallittua sillä edellytyksellä, että tietojen lähde mainitaan.

Oras Oy:n www-sivustot tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Oras Oy pidättää oikeuden muokata sivustojen sisältöä tai rajoittaa sen käyttöä milloin tahansa. Oras Oy ei anna mitään takuita www-sivustojen käytettävyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Oras Oy ei vastaa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta, tulojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, joka johtuu www-sivustojen palvelutarjonnasta tai sen keskeytyksestä, vaikka Oras Oy:lle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Oras Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu sen www-sivustojen käyttämisestä, vaikka vahinko liittyisi muulle osapuolelle kuin Oras Oy:lle kuuluviin omistusoikeuksiin, tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin. Oras Oy:n vastuu rajoittuu Suomen lainsäädännössä annettuihin pakollisiin määräyksiin. Oras Oy ei vastaa millään tavoin sellaisten sivujen sisällöstä, joihin on linkki Oras Oy:n www-sivustoilla ja joiden valmistamisesta ja julkaisemisesta vastaa jokin muu osapuoli kuin Oras Oy. Linkin lisääminen Oras Oy:n www-sivustoille ei ole osoitus siitä, että Oras Oy millään tavalla mainostaisi sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita. Oras Oy ei voi taata linkkien toimivuutta. Jos Oras Oy:n www-sivustoilla oleva linkki johtaa muualla sijaitsevaan sivustoon, kyseisen sivuston käyttö saattaa olla sen omien käyttöehtojen alaista.

Oras Oy:n www-sivustoilla mainittavien tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla tavaramerkkejä tai kauppanimiä, jotka on rekisteröity tai muulla tavalla suojattu. Oras ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Oras Oy:n tavaramerkkejä. Oras Oy:n www-sivustojen käyttäminen ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää tällaisia tavaramerkkejä tai kauppanimiä ilman asianmukaisen oikeuksien omistajan suostumusta. Sivustojen käyttäjä ei myöskään saa poistaa viittauksia tekijänoikeuksiin, tavaramerkkioikeuksiin tai kauppanimeen viittaaviin oikeuksiin.

Lähettämällä materiaaleja johonkin Oras Oy:n palvelimeen esimerkiksi sähköpostitse tai Oras Oy:n www-sivuston kautta lähettäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että lähetettävä materiaali ei ole laitonta tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi, että lähettäjä on ennen lähettämistä ryhtynyt kohtuullisiin toimiin materiaaliin mahdollisesti sisältyvien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien poistamiseksi, että lähettäjällä on oikeus materiaaliin tai rajoitettu oikeus sen toimittamiseen Oras Oy:lle ja että Oras Oy voi julkaista materiaalin ilmaiseksi ja/tai sisällyttää materiaalin tai sen osan omiin tuotteisiinsa ja/tai palveluihinsa ilmaiseksi. Lisäksi lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Oras Oy:lle lähettämiensä materiaalien perusteella. Oras Oy ei tarkista www-sivustojen käyttäjien lähettämien materiaalien sisältöä eikä vastaa siitä millään tavoin. Oras Oy voi oman harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämiä materiaaleja www-sivustoiltaan milloin tahansa.

General terms and conditions of purchase

Download PDF