„Oras Ltd“ interneto svetainės bendrosios naudojimo sąlygos

Atsidarę „Oras Ltd“ interneto svetainę įsipareigojate laikytis šių naudojimo sąlygų. Naudotis svetaine leidžiama tik tuomet, jei sutinkate su šiomis sąlygomis. Be to, „Oras Ltd“ interneto svetainėje esantiems atskiriems dokumentams gali būti taikomos atskiros sąlygos.

„Oras Ltd“ interneto svetainėje pateikiamos medžiagos autorių teisės, teisės į duomenų bazę ir kitos panašios neturtinės teisės yra „Oras Ltd“ interneto svetainės ar kitos šalies, suteikusios teisę naudotis pateikta medžiaga, nuosavybė. Draudžiamas net medžiagos dalinis kopijavimas, perdavimas, platinimas, kaupimas, atgaminimas, perdirbimas, citavimas, persiuntimas ar jos naudojimas bet kokia kita forma be specialaus raštiško „Oras Ltd“ leidimo, jei tai papildomai nenustatyta šiose naudojimo sąlygose ar kitaip konkrečiai neapibrėžta šioje interneto svetainėje nurodant konkrečias medžiagos dalis, kurioms tai taikoma.

„Oras Ltd“ svetainę galima peržiūrėti naudojant kompiuterį (ar panašų įrenginį), o jos dalis spausdinti tik asmeniniais tikslais. Svetaine leidžiama naudotis asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudoti svetainėje esančius spaudos pranešimus ir kitus viešosios paskirties dokumentus žiniasklaidoje, viešųjų ryšių priemonėse leidžiama, tik jei pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

„Oras Ltd“ svetainė yra pateikta tokia, kokia yra. „Oras Ltd“ pasilieka sau teisę keisti interneto svetainės turinį arba bet kuriuo metu apriboti prieigą prie jo. „Oras Ltd“ neteikia garantijos dėl svetainės prieigos, tikslumo, patikimumo ar turinio arba kad turinys tinkamas parduoti ar naudoti kitais tikslais. „Oras Ltd“ neatsako už tiesioginę, netiesioginę, specialiąją ar kitą išplaukiančią žalą, pelno praradimą ar veiklos sutrikimą, kylantį dėl svetainėje siūlomos paslaugos ar jos nutraukimo, net jei „Oras Ltd“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. „Oras Ltd“ neatsako už žalą, atsiradusią naudojantis jos interneto svetaine net ir tuo atveju, kai žala yra susijusi su nuosavybės teisėmis, autorių teisėmis ar kitomis trečiųjų šalių teisėmis, priklausančiomis kitai šaliai, išskyrus „Oras Ltd“. „Oras Ltd“ atsakomybė apribota Suomijos įstatymuose numatytomis privalomosios teisės normomis. „Oras Ltd“ neatsako už turinį tų tinklalapių, į kuriuos „Oras Ltd“ svetainėje yra pateikta nuoroda ir kuriuos parengė ir publikavo kitos šalys, išskyrus „Oras Ltd“. Tokios nuorodos įdėjimas į „Oras Ltd“ interneto svetainę nereiškia, kad „Oras Ltd“ kokiu nors būdu reklamuos tokius tinklalapius ar juose minimus produktus arba paslaugas. „Oras Ltd“ negarantuoja, kad tokios nuorodos veiks. Jei „Oras Ltd“ interneto svetainėje pateikiama nuoroda į kitoje svetainėje esantį tinklalapį, jam gali galioti tos interneto svetainės naudojimo sąlygos.

„Oras Ltd“ interneto svetainėje pateikiami produktų ir bendrovių pavadinimai gali būti registruotieji ar kitaip apsaugoti prekių ženklai ar komerciniai pavadinimai. „Oras“ ir jos gaminamų produktų pavadinimai yra „Oras Ltd“ priklausantys prekių ženklai. Prieiga prie „Oras Ltd“ svetainės nesuteikia naudotojui teisės naudoti tokius prekių ženklus ar komercinius pavadinimus be atitinkamo teisių savininko sutikimo. Be to, svetainės naudotojas neturi teisės šalinti nuorodų į autorių teises, prekės ženklo teises ar teises į komercinį pavadinimą.

Siųsdamas medžiagą į vieną kurį nors „Oras Ltd“ serverį, pvz., el. paštu ar iš „Oras Ltd“ interneto svetainės, siuntėjas (-a) prisiima atsakomybę dėl jo / jos siunčiamos medžiagos teisėtumo ar tinkamumo publikuoti; prieš ją siųsdamas siuntėjas (-a) imasi tinkamų priemonių, kad pašalintų virusus ar kitus kenkėjiškus elementus, galinčius slypėti siunčiamoje medžiagoje; taip pat siuntėjui (-ai) priklauso nuosavybės teisė į tą medžiagą arba jis turi neribotą teisę pateikti ją „Oras Ltd“, o „Oras Ltd“ gali publikuoti tą medžiagą nemokamai ir (arba) nemokamai įtraukti ją ar jos dalį į savo produktus ir (arba) paslaugas. Be to, siuntėjas (-a) įsipareigoja neteikti „Oras Ltd“ pretenzijų dėl jo / jos siųstos medžiagos. „Oras Ltd“ netikrina savo interneto svetainės naudotojų atsiųstos medžiagos ir už ją neatsako. „Oras Ltd“ gali savo nuožiūra bet kada pašalinti iš savo interneto svetainės jos naudotojų atsiųstą medžiagą.