Jūs pažymėjote
Ieškoti
Menu

„Oras Ltd“ interneto svetainių bendrosios naudojimo sąlygos

Atsidarę „Oras Ltd“ interneto svetaines įsipareigojate laikytis šių naudojimo sąlygų. Naudotis svetainėmis leidžiama tik tuomet, jei sutinkate su šiomis sąlygomis. Be to, „Oras Ltd“ interneto svetainėse esantiems atskiriems dokumentams gali būti taikomos atskiros sąlygos.

„Oras Ltd“ interneto svetainėse pateikiamos medžiagos autorių teisės, teisės į duomenų bazę ir kitos panašios neturtinės teisės yra „Oras Ltd“ interneto svetainių ar kitos šalies, suteikusios teisę naudotis pateikta medžiaga, nuosavybė. Draudžiamas net medžiagos dalinis kopijavimas, perdavimas, platinimas, kaupimas, atgaminimas, perdirbimas, citavimas, persiuntimas ar jos naudojimas bet kokia kita forma be specialaus raštiško „Oras Ltd“ leidimo, jei tai papildomai nenustatyta šiose naudojimo sąlygose ar kitaip konkrečiai neapibrėžta interneto svetainėse nurodant konkrečias medžiagos dalis, kurioms tai taikoma.

„Oras Ltd“ svetaines galima žiūrėti naudojant kompiuterį (ar panašų įrenginį), o jų dalis spausdinti tik asmeniniais tikslais. Svetaines leidžiama naudotis asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudoti svetainėse esančius spaudos pranešimus ir kitus viešosios paskirties dokumentus žiniasklaidoje, viešųjų ryšių priemonėse leidžiama, tik jei pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

„Oras Ltd“ svetainės yra pateiktos tokios, kokios yra. „Oras Ltd“ pasilieka sau teisę keisti interneto svetainių turinį arba bet kuriuo metu apriboti prieigą prie jų. „Oras Ltd“ neteikia garantijos dėl svetainių prieigos, tikslumo, patikimumo ar turinio arba kad turinys tinkamas parduoti ar naudoti kitais tikslais. „Oras Ltd“ neatsako už tiesioginę, netiesioginę, specialiąją ar kitą išplaukiančią žalą, pelno praradimą ar veiklos sutrikimą, kylantį dėl svetainėse siūlomos paslaugos ar jos nutraukimo, net jei „Oras Ltd“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. „Oras Ltd“ neatsako už žalą, atsiradusią naudojantis jos interneto svetainėmis net ir tuo atveju, kai žala yra susijusi su nuosavybės teisėmis, autorių teisėmis ar kitomis trečiųjų šalių teisėmis, priklausančiomis kitai šaliai, išskyrus „Oras Ltd“. „Oras Ltd“ atsakomybė apribota Suomijos įstatymuose numatytomis privalomosios teisės normomis. „Oras Ltd“ neatsako už turinį tų tinklalapių, į kuriuos „Oras Ltd“ svetainėse yra pateiktos nuorodos ir kuriuos parengė ir publikavo kitos šalys, išskyrus „Oras Ltd“.Tokios nuorodos įdėjimas į „Oras Ltd“ interneto svetaines nereiškia, kad „Oras Ltd“ kokiu nors būdu reklamuos tokius tinklalapius ar juose minimus produktus arba paslaugas. „Oras Ltd“ negarantuoja, kad tokios nuorodos veiks. Jei „Oras Ltd“ interneto svetainėse pateikiamos nuorodos į kitose svetainėse esančius tinklalapius, jiems gali galioti tų interneto svetainių naudojimo sąlygos.

„Oras Ltd“ interneto svetainėse pateikiami produktų ir bendrovių pavadinimai gali būti registruotieji ar kitaip apsaugoti prekių ženklai ar komerciniai pavadinimai. „Oras“ ir jos gaminamų produktų pavadinimai yra „Oras Ltd“ priklausantys prekių ženklai. Prieiga prie „Oras Ltd“ svetainių nesuteikia naudotojui teisės naudoti tokius prekių ženklus ar komercinius pavadinimus be atitinkamo teisių savininko sutikimo. Be to, svetainių naudotojas neturi teisės šalinti nuorodų į autorių teises, prekės ženklo teises ar teises į komercinį pavadinimą.

Siųsdamas medžiagą į vieną kurį nors „Oras Ltd“ serverį (-ius), pvz., el. paštu ar iš „Oras Ltd“ interneto svetainių, siuntėjas (-a) prisiima atsakomybę dėl jo / jos siunčiamos medžiagos teisėtumo ar tinkamumo publikuoti; prieš ją siųsdamas siuntėjas (-a) imasi tinkamų priemonių, kad pašalintų virusus ar kitus kenkėjiškus elementus, galinčius slypėti siunčiamoje medžiagoje; taip pat siuntėjui (-ai) priklauso nuosavybės teisė į tą medžiagą arba jis turi neribotą teisę pateikti ją „Oras Ltd“, o „Oras Ltd“ gali publikuoti tą medžiagą nemokamai ir (arba) nemokamai įtraukti ją ar jos dalį į savo produktus ir (arba) paslaugas. Be to, siuntėjas (-a) įsipareigoja neteikti „Oras Ltd“ pretenzijų dėl jo / jos siųstos medžiagos. „Oras Ltd“ netikrina savo interneto svetainėse naudotojų atsiųstos medžiagos ir už ją neatsako. „Oras Ltd“ gali savo nuožiūra bet kada pašalinti iš savo interneto svetainių jos naudotojų atsiųstą medžiagą.

General terms and conditions of purchase

Download PDF