Jūs pažymėjote
Ieškoti
Menu

Teisinis pranešimas

„Oras Ltd.“
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
SUOMIJA

Tel.: +358 2 83 161
Faks.: +358 2 831 6200

El. p.: SalesSupport@orasgroup.com 

VYKDOMASIS VALDYMAS

Kari Lehtinen
Prezidentas ir vykdomasis direktorius

REDAKTORIUS

Christina Jensen
Vyriausiasis rinkodarininkas

Visi „Oras Ltd.“ svetainėje renkami duomenys yra išskirtinai išsaugomi, apdorojami arba gali būti bendrinami su kitomis priklausančiomis „Oras Group“ įmonėmis, siekiant individualiai aptarnauti klientus, persiųsti produkto informaciją arba teikti pasiūlymus. „Oras Ltd.“ garantuoja, kad jūsų profesinių duomenų konfidencialumas saugomas pagal taikomus duomenų apsaugos reglamentus.

AUTORIŲ TEISĖS

(c) Autorių teisės, 2022. „Oras Ltd.“, Rauma, Suomija

Visos teisės saugomos. Visas turinys, kaip antai tekstas, vaizdai, brėžiniai, garsas, animacija ir vaizdo įrašai, taip pat jų panaudojimas „Oras“, yra saugomas autorių teisių įstatymu ir kitais jų apsaugos įstatymais. Šių svetainių turinio negalima kopijuoti, platinti, keisti arba pateikti trečiosioms šalims komerciniais tikslais. Kai kuriose „Oras“ svetainėse taip pat yra turinio, kuriam taikomos arba gali būti taikomos trečiųjų šalių autorių teisės.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS

Ši svetainė buvo rengiama stengiantis laikytis kuo didesnio atidumo. Vis dėlto, „Oras“ negali užtikrinti, kad pateikta informacija yra tiksli ir be klaidų. „Oras“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius arba žalą, kuri gali būti padaryta tiesiogiai arba netiesiogiai naudojantis šia svetaine, jei jos negalima priskirti „Oras“ siekiniui pakenkti arba dideliam aplaidumui. Nuorodos Šioje svetainėje yra nuorodų į kitus interneto puslapius. Tai, kas nurodyta toliau, taikoma visoms tokioms nuorodoms: Aiškiai pareiškiame, kad „Oras Ltd.“ neturi įtakos susietų puslapių dizainui arba turiniui. Todėl aiškiai atsiribojame nuo viso visų susietų šioje svetainėje puslapių turinio ir neremiame jų turinio. Ši deklaracija taikoma visoms mūsų svetainėje įterptosioms nuorodoms. Nuorodomis naudotojas naudojasi savo rizika. Atsisakome visų garantijų.

LICENCIJA

„Oras“ svetainėse pateikiama intelektinė nuosavybė, kaip antai patentai, prekių ženklai ir autorių teisės, yra saugoma. Svetainės nesuteikia licencijos naudoti „Oras“ intelektinę nuosavybę arba trečiųjų šalių intelektinę nuosavybę. „Oras“, 2022 m.

Bendrosios pirkimų sąlygos

ATSISIŲSTI PDF