Kranskole

I flere tiår har Oras skolert kunder i vedlikehold og service av kraner. Vi kaller dette Oras Kranskole. 
Innholdet i kranskolen er både av teoretisk og praktisk art, og omhandler blant annet:

- Standardprodukter
- Electra, berøringsfrie kraner
- Vann- og energisparing
- Legionellaproblematikken
- Rett kran på rett plass
- Egne ønsker 

Det skal være attraktivt å handle hos rørleggere som sikrer faglig kunnskap, kvalitet og service. Økt kompetanse gir også økt mersalg. 

Hold deg oppdatert på dagens – og fremtidens kraner, kontakt Oras på tlf 74 85 41 10, eller din lokale distriktsrepresentant, for å sette dato for Oras Kranskole.

Du kan også sende oss en mail. 

Vi tilpasser gjerne opplæringen etter dine ønsker.

To top