Ofte stilte spørsmål

Spørsmål
Hva betyr hybridkran?

Hybrid betyr at kranen har to forskjellige funksjoner, f.eks. berøringsfri funksjon med sensor og manuell betjening med hendel. Les mer her

Spørsmål
Hvordan rengjøre silikon dusjhode?

Gni dysene med fingeren eller en tannbørste for å løsne urenheter på silen. Kjør deretter igjennom varmt vann i noen minutter.

Spørsmål
Electra kranen har høyt strømforbruk, hva skal man gjøre?

Hvis batterispenningen reduseres uvanlig raskt, er det en kortslutning i kabelen eller i sensoren. Bytting av sensoren vil løse problemet.

Spørsmål
Hva er levetiden på 6V batteriet for en Electra kran?

Batteriets levetid er normalt 3 år + -1 år, avhengig av bruken. Pass på at du alltid bruker litiumbatterier med Oras elektroniske kraner for å maksimere batteriets levetid. Les mer her.

Spørsmål
Min Electra kran lekker, hva skal jeg gjøre?

Hvis smuss eller urenheter i vannet går inn i magnetventilen eller magnetventilens membranen, kan dette forårsake lekkasje. Rengjøring av membranen eller bytte av magnetventilen løser problemet. For å unngå dette er det viktig å installere tilbakeslagsventiler og siler som følger med kranen. Les våre to tips for riktig installasjon av Oras elektroniske kraner her.

Spørsmål
Er det mulig å bruke andre kraner sammen med vannvarmer?

Kraner med varmtvannsbeholder er såkalte lavtrykksmodeller. Kun lavtrykkskraner kan kobles til vannvarmeren. Oras lavtrykkskraner er Oras Safira 1003F og 1023F. Hvis en vanlig vannkran er koblet til vannvarmeren, vil varmtvannsbeholderen sprekke p.g.a høyt trykk og volumutvidelse når vann varmes opp.

Les mer om riktig bruk og installasjon av Safira sommerhuskran med vannvarmer her.

Spørsmål
Hva betyr de forskjellige bokstavene F, X, U og Y etter produktnummeret?

F = kran med fleksible slanger.

X = kran med eksentriske tilkoblinger med tilbakeslagsventiler og dekkskiver.

U = kran med eksentriske tilkoblinger med støyreduksjon og dekkskiver.

Y = kran med eksentriske tilkoblinger og dekkskiver.

Spørsmål
Kan vi bruke Bidetta hånddusj sammen med en dusjkran eller kran for badekar?

Det er mulig å bruke Bidetta hånddusj bare med bad eller dusjkran med ejektor tut (for eksempel Oras 211525). For at dette skal fungere trenger Bidetta hånddusj alltid en ejektor. Ejektoren er inne i tuten.

Spørsmål
Kan jeg installere Bidetta hånddusj på en vanlig ettgrepskran?

Bidetta hånddusj kan ikke ettermonteres på en servantkran. Kranen må være laget for Bidetta hånddusj. Alle Bidetta-kompatible Oras-kraner leveres med Bidetta-hånddusj.

Spørsmål
Er det mulig å bruke lengre slange for Bidetta hånddusj?

Kraner med bidetta hånddusj har såkalt ejektor, som ikke er mekanisk vender. På grunn av ejektoren blir vannhastigheten b raskere og den styres til dusjslangen for Bidetta hånddusj. Kraner med Bidetta hånddusj er designet for å fungere med 1,5 m eller 2 m Oras dusjslanger. Hvis det er behov for forlengelse, skal det gjøres med Ø12 mm Cu-rør opp til 2 meter eller med Ø15 mm opp til 3 meter.

Når man bruker Pex-rør, bør man vurdere ekvivalensen av innvendige diametre til Cu-rør. Eventuelle bøyer og bend på rørene bør legges jevne og store for å unngå store trykktap.

Brukes vinkelbend, så bruk bend som ikke reduserer den  indre diameter i vesentlig grad. Vinkelbend  med avstenging vil alltid gi ekstra gjennomstrømningsmotstand. Lengden på slangen til Bidetta hånddusjen bør være så jevn som mulig, og unngå skarpe bøyninger.

Selv om alt er gjort i henhold til instruksjonene, kan noen dråper vann komme fra kranen etter bruk av Bidetta hånddusj. Dette er normalt på grunn av økt gjennomstrømmingsmotstand.

Spørsmål
Hvordan fungerer Smart Bidetta?

Når du løfter Smart Bidetta hånddusjen fra holderen, begynner vannet å renne fra kranen. Når du trykker inn avtrekkeren på hånddusjen, styres vannforsyningen fra kranen til hånddusjen. Når du plasserer Smart Bidetta-hånddusjen tilbake i holderen, stenges kranen automatisk.

Viideo på engelsk:

Spørsmål
Hvorfor drypper kjøkkenkranen over eller under tuten?

Dersom kjøkkenkranen drypper over eller under tuten, er x-ringene sannsynligvis slitt eller det urenheter tilstede.  Dersom dette er tilfellet, bør x-ringene skiftes ut med nye. Utskiftingen kan skje uten at vanntilførselen stenges av. Ordrenummeret for nye x-ringer er 158735, og leveringen inkluderer to ringer og alt du trenger til reparasjonsarbeidet. Alt du trenger i tillegg er en skrutrekker.

Spørsmål
Hvorfor drypper det noen dråper fra Bidetta hånddusjen etter bruk?

Når Bidetta hånddusj har vært brukt vil det være en liten mengde vann igjen under silen.  Dersom denne ikke blir tømt, kan det dryppe et par dråper etter at hånddusjen er plassert på holderen. Du bør riste hånddusjen et par ganger etter bruk for å få resterende vann ut av dusjhodet.

Spørsmål
Hvordan skal jeg forhindre at kranene ikke fryser i løpet av vinteren på sommerhytta vår?

Dersom kranene eller tilhørende utstyr er installert på steder der vannet ikke brukes hele året, og det er fare for at vannet fryser i kranen, må man forsikre seg om at kranen er helt tømt for vann. Et alternativ er å koble fra kranen og lagre den på et varmt sted over vinteren.

Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.
Ettgrepsarmatur: Ta ut kassetten

Automatkraner: Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.

Togrepsarmatur: Ta ut overdelen

Spørsmål
Kan jeg montere på tilbehør (f.eks., skifte ut tuten) på kranen min?

Ingen tilbehør skal monteres på kranen (f. eks. flaskevasker o.l.) Dette kan gi store trykkslag som kan ødelegge regulerings- og lukkemekanismen i kranen eller tuten. Man kan også få ødeleggende tverrstrøm. Vær oppmerksom på at vår garanti kun gjelder dersom originalt Oras utstyr og Oras reservedeler brukes sammen med Oras sine kraner og kransystemer.

Spørsmål
Tuten på kranen vår snur ut over vasken. Går det an å begrense dette?

Alle Oras sine kjøkkenkraner kan stilles inn slik av tuten ikke snur ut over vasken.

Spørsmål
Kan kranene monteres i en badstue?

Vi anbefaler ikke å installere kraner i damprom. Temperaturen der kraner og tilhørende utstyr er installert må ikke komme over +65 °C. Dersom kranen er direkte installert i en badstue, må den plasseres så lavt og så langt unna ovnen som mulig.

Spørsmål
Hva er en termostatstyrt kran?

En termostatstyrt kran beholder innstilt temperatur uansett temperaturendringer på varmtvannet. Trykkendringer i røranlegget, som følge av bruk av andre kraner, fører til en forandring av temperaturen på vannet som termostaten er innstilt på. Størrelsen på trykkendringene avgjør hvor raskt kranen kan justere vanntemperaturen tilbake til innstilt temperatur. Alle våre termostatstyrte kraner er utstyrt med samme hurtigvirkende og nøyaktige innstillingsdeler, selv ved kalkholdig vann.                    

Spørsmål
Hvorfor bruker dere plast i kranene?

Plast er hovedsaklig brukt på kranens overflate og på spaken til noen av kranene.  De delene av kranen som utsettes for trykk er laget av avsinkingsbestandig messing.

Plast er et viktig komfortelement, spesielt på kraner for bad og dusj. Det reduserer lyder og hindrer kranens overflate i å bli oppvarmet. Høykvalitets (teknisk) spesialplast er valgt med største omhu, og våre produkter har lang levetid og er sikker i bruk selv under ulike forhold. 

Spørsmål
Hvordan virker den elektroniske avstengingskranen for vaskemaskin?

Den elektroniske avstengingskranen for vaskemaskin kan åpnes ved å trykke på tilhørende bryter. Et rødt lys blinker hvert 5. sekund.  Kranen stenges automatisk etter 3 timer. Den kan også stenges ved å trykke på bryteren. Kranen vil være åpen i 12 timer dersom man trykker på bryteren og holder den inne i omtrent 5 sekunder.

 

Spørsmål
Hva er en berøringsfri kran? Hvilke fordeler har den?

Oras berøringsfrie kraner er hygieniske og lette og sikre i bruk. Du kan ikke “glemme” å stenge kranen, siden de stenges automatisk. Berøringsfrie kraner sparer både vann og energi.

Spørsmål
Hva er en trykkstyrt kran?

En trykkstyrt kran reagerer lynkjapt på trykkendringer i rørene, og sørger for at temperaturen holder seg stabil. En unngår derfor kulde- eller varmesjokk når noen tapper vann et annet sted i huset. Passer i anlegg hvor det er flere tappesteder på samme ledningstrekk og hvor varmtvannstemperaturen er konstant (for eksempel i private hjem, hoteller, boligblokker, institusjoner og svømmehaller). Trykkstyrte kraner reagerer ikke på variasjoner i vanntemperatur.

Spørsmål
Hva er en “sikkerhetsknapp”?

En sikkerhetsknapp hindrer at du ved et uhell setter vannets temperatur for høyt. Grensen kan justeres etter hvor varmt vannet i rørene er. Sikkerhetsknappen gjør at kranen er trygg å bruke også for barn.

 

Spørsmål
Hva er en “økoknapp”?

Økoknappen på Oras sine kraner er vannbesparende. Økoknappen kutter maksimum vannmengde slik at vannmengden stilles inn på økonomisk nivå, på 60 - 90 % av maksimum, avhengig av kranens plasseringssted. Likevel forhindrer ikke økoknappen maksimum vannmengde dersom dette er nødvendig – dersom du har behov for mer vann trykker du på økoknappen og løfter spaken opp samtidig.