Servicehuset Elsie, Sipoo, Finland Helse & Omsorg

Elsie er et spesialdesignet hus for eldre og funksjonshemmede som eies av Sipoo servicehus-stiftelsen og Sipoo kommune. Huset gir eldre og funksjonshemmede en mulighet for et selvstendig liv i et trygt, koselig og hjemlig miljø. Det er to gruppeboliger, utleieleiligheter, et aktivitetssenter og en cafe som også kan leies til møter eller gruppeaktiviteter.

Valg av kraner i servicehuset Elsie ble tatt etter vurdering av beboernes spesielle behov, slik at de på best mulig vis kan være selvstendige. Oras har et omfattende sortiment med kranalternativer og spesielle løsninger, også for slike servicehus. Krav til god hygiene og brukervennlighet er de viktigste. Det er grunnen til at berøringsfrie smarte kraner har spilt en sentral rolle i kranvalgene til servicehuset Elsie.