Universitetssykehuset i Trondheim, Norge Helse & Omsorg

St. Olavs Hospital, universitetssykehuset i Trondheim, er sentralsykehuset i Sør-Trøndelag, og har en rekke regionale og nasjonale oppgaver for hele 630. 000 innbyggere.

Sykehuset samarbeider nært med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) innen forskning og utdannelse av leger. Pasientbehandling, forskning og utdanning er integrerte funksjoner i sykehuset. Det nye universitetssykehuset ble bygd på Øya sentralt i Trondheim. De første kliniske sentrene ble ferdigstilt i 2006. Hele sykehusprosjektet vil stå ferdig i 2015. Sykehuset vil ha et totalområde på 197 500 m². Av disse skal 49 500 m² brukes til universitet og utdanning. Omtrent 80 % av bygningene til det gamle sykehuset skal erstattes med nye. Sykehuset har ca. 8 000 ansatte, og eies av Helse Midt-Norge.