Dine ønskeliste
Søk
Menu

Juridisk erklæring

Oras Ltd.
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLAND

Tlf.: +358 2 83 161
Faks: +358 2831 6200

E-post: SalesSupport@orasgroup.com 

UTØVENDE LEDELSE

Kari Lehtinen, President og administrerende direktør

REDAKTØR

Christina Jensen, Markedsføringsleder

All informasjonen som samles inn på nettsiden til Oras Ltd, lagres, behandles eller eventuelt deles med andre selskaper i Oras Group for din individuelle kundebehandling, for videresending av produktinformasjon eller tilbud av tjenester. Oras Ltd. garanterer at dine personopplysninger blir behandlet konfidensielt i samsvar med gjeldende gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

OPPHAVSRETT

(c) Copyright 2022 Oras Ltd., Rauma, Finland

Alle rettigheter forbeholdt. Alt innhold som tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt distribusjon av dem på Oras, er beskyttet under lov om opphavsrett og annen beskyttelseslovgivning. Innholdet på disse nettsidene kan ikke kopieres, formidles, modifiseres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål. Noen Oras-nettsider inneholder også innhold som er underlagt tredjeparts opphavsrett eller kan gjøre det.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne nettsiden ble utferdiget med størst mulig forsiktighet. Oras kan likevel ikke garantere at informasjonen som er gitt, er nøyaktig og fri for feil. Oras ekskluderer alt ansvar for tap eller skade som kan oppstå enten direkte eller indirekte gjennom bruk av denne nettsiden, i den grad dette ikke kan tilskrives ondsinnet hensikt eller grov uaktsomhet fra Oras’ side. Lenker. Denne nettsiden inneholder lenker til andre nettsider. Det følgende gjelder for alle slike lenker: Vi erklærer herved uttrykkelig at vi, Oras Ltd., ikke har noen innflytelse på utformingen eller innholdet på de tilknyttede sidene. Vi tar derfor uttrykkelig avstand fra alt innholdet på alle tilknyttede sider på denne nettsiden og støtter ikke innholdet. Denne erklæringen gjelder for alle lenker på nettsiden vår. Brukeren bruker lenker på eget ansvar. Vi utelukker alle garantier.

LISENS

Immateriell eiendom omtalt på Oras’ nettsider som patenter, varemerker og opphavsrett, er beskyttet. Nettsidene gir ikke lisens til å bruke Oras’ eller tredjeparters intellektuelle eiendom. Oras 2022

Generelle kjøpsvilkår og -betingelser

LAST NED PDF