Berøringsfrie kraner blir stadig mer populære i Norden 12.02.2018 — Profesjonelle artikler

De siste ti årene har berøringsfrie kraner blitt stadig vanligere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Hele regionen har omfavnet fordelene med berøringsfrie kraner, og i dag har disse kranene fått innpass i mange millioner nordiske hjem og andre bygninger. Det er spesielt den forbedrede hygienen og de vannbesparende egenskapene som har overbevist mange brukere – spesielt i private hjem og skoler.

I Norden har bruk og innkjøp av berøringsfrie kraner stort sett fulgt det samme mønsteret fra land til land. Hygiene er ekstra viktig på offentlige steder, og berøringsfrie kraner blir i stadig større grad standarden for å oppnå dette. 

I Norge har myndighetene faktisk bestemt at alle bedrifter og andre offentlige steder som serverer mat, må montere berøringsfrie kraner for å sikre god hygiene. 

«I Norge monteres berøringsfrie kraner på offentlige toaletter og på andre offentlige steder, for eksempel sykehus, skoler og barnehager, for å forebygge spredning av bakterier», sier Snorre Westrum, leder for teknisk brukerstøtte hos Oras Norge.

De to viktigste fordelene ved berøringsfrie kraner er hygienen og de vannbesparende egenskapene. God kranhygiene fører også til økonomiske fordeler. 

«Vi ser at kundene blir stadig mer interesserte i å finne måter å forhindre at bakterier sprer seg slik at de for eksempel kan redusere sykefraværet», sier Kasper Thomsen, landssjef for Oras Danmark. 
 

Private hjem blir mer bevisst på hvor viktig det er å bruke mindre vann, og danskene viser vei 

Det siste tiåret har berøringsfrie kraner funnet veien fra offentlige rom til private hjem, spesielt på toaletter. 

I følge Marko Sundholm, landssjef for Oras Finland, velgers berøringsfrie kraner ofte av finner som har flere baderom, og kranene monteres ofte på de baderommene hvor finnene oftest vasker hendene sine. En kombinasjon av bedre hygiene, økt brukervennlighet og vannbesparende egenskaper er faktorer som vurderes når man velger en berøringsfri kran. 

Faktisk er ikke hygiene og brukervennlighet lenger hovedårsakene til at mange i Norden velger å montere en berøringsfri kran. I dag er vi enda mer bevisste på hvordan vannforbruket påvirker miljøet, og ved å velge en berøringsfri kran, tar vi ansvar for eget vannforbruk og de utfordringene det medfører. 

Spesielt i Danmark viser familier med barn stor interesse for berøringsfrie kraner, delvis på grunn av at vannet blir stadig dyrere. «På grunn av flere år med økende vannpriser, samt større bevissthet på hvor viktig det er å ha god hygiene, blir de danske forbrukerne stadig mer interessert i berøringsfrie kraner. Faktisk er en av de viktigste fordelene med berøringsfrie kraner at de kan halvere en families vannforbruk», sier Thomsen

Sikkerhet er også en fordel med berøringsfrie kraner, spesielt i hjem hvor det bor barn og eldre. Sensoren åpner kranen når den registrerer at det er hender under kranen, og den stenger kranen igjen automatisk. Termostaten sørger for at temperaturen er konstant. 

 

Vår Oras-familie med berøringsfrie kraner i hjemmet – den svenske familien – del to

Familien Henriksson Ingarö har fått nye vaner for bruk av vann både på kjøkkenet og på baderommet. Her kan du lese mer om deres opplevelser etter at de byttet til berøringsfrie kraner.

Vår Oras-familie med berøringsfrie kraner i hjemmet – den svenske familien – del en

Familien Henriksson fra Ingarö vant den svenske konkurransen og ble vår Oras-familie som skulle teste berøringsfrie kraner i hjemmet. Her kan du lese mer om familien og deres tanker før overgangen til...