Oras' berøringsfrie kraner er resultatet av flere tiårs erfaring 27.06.2017 — Profesjonelle artikler

Som markedsledende innen avansert sanitærarmatur introduserte Oras noen av de første berøringsfrie kranene for nesten 30 år siden. I dag er elektroniske kraner en naturlig del av det stadig voksende antallet intelligente hjelpemidler, og Bluetooth-tilkobling er bare den nyeste funksjonen i Oras' berøringsfrie kraner.

Berøringsfrie kraner bruker mindre vann og energi, samtidig som de gir bedre hygiene både på offentlige steder og i private hjem. Oras produserte de første berøringsfrie kranene på 1990-tallet, før elektroniske kraner begynte å bli populære.

«Vi hadde allerede noen få berøringsfrie kraner i sortimentet vårt før dette, men vi produserte ikke elektronikken til disse selv. Mot slutten av 1980-tallet tok Oras en strategisk avgjørelse om å investere i elektroniske produkter, og derfor begynte vi å utvikle vår egen kunnskap om elektronikk samtidig som vi videreutviklet berøringsfrie Oras-kraner», sier Lassi Lahti, produktsjef hos Oras.

«De første berøringsfrie kranene fra Oras ble levert til sykehus, siden de har stort behov for god hygiene. Deretter begynte andre offentlige steder å bruke berøringsfrie kraner, fordi de er brukervennlige og bruker betydelig mindre vann og strøm», fortsetter Lahti.

Produksjon ved egne fabrikker

I dag produserer Oras stort sett sine berøringsfrie kraner selv. De grunnleggende prinsippene er like for alle berøringsfrie kraner på markedet. Hovedforskjellen ligger først og fremst i sensorteknologien.

De fleste av Oras' konkurrenter baserer sensoren på endringer i lyset som reflekteres. Men i de berøringsfrie kranene fra Oras baseres funksjonaliteten på avstanden lyset reflekteres tilbake fra. Derfor vil variabler som farge og materialvalg ha betydelig mindre effekt på hvordan sensoren fungerer. I tillegg til sensorteknologien har Oras utviklet og produsert en meget responsiv magnetventil som gjør Oras' produkter spesielle.

Mange av Oras' konkurrenter kjøper inn komponentene og ekspertisen som trengs for å produsere elektroniske kraner. Oras utvikler og produserer kranene selv, ved sine egne fabrikker.

Nå blir sanitær- og avanserte kraner enda mer intelligente

Verden blir stadig mer teknologisk, og elektronikk kan brukes på nye måter sammenlignet med bare noen tiår siden.

«Elektronikk har utviklet seg veldig de siste årene, samtidig som komponentene blir stadig mindre. Gjennom årenes løp har det blitt gjort betydelige teknologiske fremskritt innen prosessor- og sensorteknologi.

Den nyeste utviklingen for Oras' berøringsfrie kraner er Bluetooth-tilkoblingen. Sammen med Oras-appen, som er spesialutviklet for fagfolk, kan tilkoblingen brukes for å samle inn informasjon, lese av målere og endre fabrikkinnstillinger.

Det neste skrittet blir tingenes internett (IoT), som lar det spore og styre kraner via internett», forklarer Lahti.

I dag tilbyr Oras et stort utvalg berøringsfrie kraner. Alle er spesialutviklet for oppgavene de skal løse. Det finnes kraner med batteridrift og strømdrift, samt hybridmodeller som kombinerer funksjoner fra berøringsfrie og tradisjonelle kraner. Designen har blitt stadig viktigere i takt med at elektroniske kraner har fått innpass i mange millioner hjem.

I starten var det helsevesenet og offentlige rom som var målgruppen for berøringsfrie kraner. Men dagens berøringsfrie kraner blir stadig vanligere i hjem på grunn av hygiene, brukervennligheten og sine vann- og strømsparende egenskaper.

Berøringsfrie kraner blir stadig mer populære i Norden

De siste ti årene har berøringsfrie kraner blitt stadig vanligere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Hele regionen har omfavnet fordelene med berøringsfrie kraner, og i dag har disse kranene fått...

Iøynefallende design og smart teknologi – Oras’ berøringsfrie kraner

Berøringsfrie kraner, som tidligere var forbeholdt offentlige steder, blir stadig mer populære i private hjem. De er hygieniske og de sparer vann og energi, men de er også brukervennlige, og de er det...