ALESSI Swan by Oras

“The beauty of an object lies in its mystery; we should look at an object from every angle to be able to grasp its soul.” - designer Mario Trimarchi

Produkter

ALESSI Swan by Oras er en ny design som kombinerer svanens grasiøse linjer med smarte Oras-funksjoner. Kranen er et resultat av et ønske om å skape en estetisk innovasjon. Ved å gi kranen svanens prakt og eleganse, har designeren skapt nye måter å bruke kraner på.

ALESSI Swan by Oras er tilgjengelig i flere modeller. Den grunnleggende modellen har to hendler – én for å justere vannmengden, og én for å justere temperaturen. Maksimal vannmengde er 12 liter i minuttet. Den elektroniske modellen har en Smart-knapp som gjør det mulig å åpne og stenge kranen ved å trykke på knappen.

Sikkerheten ivaretas ved hjelp av LED-belysning som lyser rødt når vannet blir varmere enn 32 grader. Den blinker når vannet blir varmere enn 45 grader.