MILJØHUS

MILJØHUS er en type konstruksjon hvor miljøvennlige løsninger, metoder og produkter brukes og måles. Oras viser sitt engasjement ved å produsere produkter som er utformet for å spare vann og energi.

Products

Tenk på miljøet.

Vi lager kraner som oppfyller ulike behov, og vi tilbyr praktiske løsninger som gjør det mulig å oppleve vann på en miljøvennlig måte. I tillegg til miljøhensyn er vår design basert på funksjonalitet, tidløs design og holdbarhet. Som en ledende produsent av elektroniske og berøringsfri kraner har vi lykkes i å kombinere teknologi og en miljøvennlig tankegang.

Oras-løsninger for miljøhus

I miljøhus vurderer man hvordan konstruksjonen påvirker miljøet gjennom hele bygningens levetid, basert på ting som forbruk av energi, vann og andre ressurser, samt logistikk, avfallsproduksjon og beboernes velvære. Det finnes flere miljøordninger for miljøhus.