Sertifikater

Sertifikater: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 og OHSAS 18001

DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB har sertifisert Oras konsernet sitt styringssystem i samsvar med angitte standarder. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 50001:2011 er implementert I alle produksjonssteder, OHSAS 18001:2007 i Rauma og Olesno. Sertifikatene er gyldige for utvikling, markedsføring , salg og etter service, logistikk, produksjon, montering og distribusjon av sanitærutstyr.