OFFENTLIGE ROM

I offentlige rom er det viktig at kranene er slitesterke, brukervennlige, økonomiske, hygieniske og trygge. Oras har et stort utvalg av produkter som oppfyller disse kravene. 

Produkter

Berøringsfrie kraner gjør offentlige rom mer hygieniske

Med god håndhygiene kan spredningen av virus og bakterier reduseres betydelig. Studier viser at 80 % av all overføring av bakterier mellom mennesker skjer enten ved direkte kontakt eller via ulike overflater. Hvis det brukes berøringsfrie kraner på for eksempel offentlige toaletter, kan man forebygge dette. 

Sikkerhet og besparelser

I tillegg til hygiene er brukervennlighet en av de viktigste funksjonene til en kran. Berøringsfrie kraner vil automatisk aktiveres og levere vann som holder forhåndsinnstilt temperatur når hendene beveges under kranen. Berøringsfrie kraner sparer også vann og energi siden de stenges automatisk når de ikke er i bruk. Det øker også sikkerheten og reduserer risikoen for hærverk, siden kranen stenges automatisk etter to minutter (for eksempel hvis noen har lagt igjen noe foran sensoren).

De beste Oras-produktene for offentlige rom