Twoje zakładki
Search
Menu

Powiadomienie prawne

Oras Ltd.
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLANDIA

Tel.: +358 2 83 161
Faks: +358 2 831 6200

Adres e-mail: SalesSupport@orasgroup.com 

KIEROWNICTWO WYKONAWCZE

Kari Lehtinen
Prezes i Dyrektor Wykonawczy

EDITOR

Christina Jensen
Dyrektor ds. Marketingu

Wszystkie dane gromadzone na witrynie internetowej firmy Oras Ltd są wyłącznie zapisywane, przetwarzane lub ewentualnie udostępniane pozostałym spółkom z Oras Group na potrzeby opieki nad Tobą jako klientem, przekazywania informacji o produktach lub oferowania usług. Firma Oras Ltd. Gwarantuje, że Twoje dane osobowe będą traktowane w sposób poufny, zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony danych.

COPYRIGHTS

(c) Copyright 2022 Oras Ltd., Rauma, Finlandia

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści, takie jak tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, jak również ich wdrożenie w firmie Oras, są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami ochronnymi. Zabrania się kopiowania treści tych witryn internetowych, ich rozpowszechniania, modyfikowania lub udostępniania podmiotom zewnętrznym. Na niektórych witrynach internetowych firmy Oras znajdują się także treści podlegające lub mogące podlegać prawom autorskim przysługującym podmiotom zewnętrznym.

ZASTRZEŻENIE

Niniejsza witryna internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Mimo to firma Oras nie gwarantuje, że zawarte na niej informacje są dokładne i bezbłędne. Firma Oras zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody mogące wynikać bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej witryny internetowej, o ile nie można ich połączyć z niewłaściwym zamiarem lub dużym zaniechaniem po stronie firmy Oras. Łącza Na niniejszej witrynie internetowej znajdują się łącza do innych stron internetowych. W przypadku wszystkich takich łączy stosuje się następujące postanowienia: Niniejszym wyraźnie oświadczamy, że jako firma Oras Ltd. nie mamy żadnego wpływu na projekt ani treść stron, do których prowadzą takie łącza. W związku z tym wyraźnie odcinamy się od wszystkich treści zawartych na wszystkich takich stronach, do których łącza znajdują się na niniejszej witrynie internetowej, a także nie promujemy tych treści. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich łączy wbudowanych na naszej witrynie internetowej. Użytkownik korzysta z tych łączy na własne ryzyko. Wykluczamy wszelkie gwarancje.

LICENCJA

Własność intelektualna, związana z witrynami internetowymi firmy Oras, taka jak patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie. W ramach witryn internetowych nie udziela się licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Oras lub podmiotów zewnętrznych Oras 2022

id="gtc"Ogólne warunki zakupu

POBIERZ PLIK PDF Polski

POBIERZ PLIK PDF Anglieski