Dina bokmärken
Sök
Menu

Garanti

Vi garanterar härmed att alla produkter från Oras tillverkas av råmaterial och komponenter av överlägsen kvalitet och att våra tillverkningsprocesser kontrolleras genom extremt grundlig kvalitetssäkring som omfattar allt från materialval till färdig produkt. Alla blandare och tillbehör från Oras konstrueras och tillverkas enligt EU-standarder och därför garanteras felfri funktion vid de förhållanden som anges i dessa EU-standarder. Dessutom garanterar vi att alla våra produkter genomgår grundliga tester i våra egna fabriker innan de levereras till kunderna.

Vi ber dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten.

Oras allmänna garantivillkor

Två (2) års garanti

Om du har klagomål rörande vår produkt ber vi dig kontakta återförsäljaren så snart som möjligt. Vi ersätter tillverknings- och materialfel under två (2) år i enlighet med konsumentköplagen. Garantin gäller i två (2) år från inköpsdatumet eller, i fall där det inte finns någon dokumentation som styrker köpet, två (2) år från året/månaden som anges på blandarens tillverkningsstämpel (år/månad för stämpel + två år). Fel som beror på normalt produktslitage, felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa användnings- och underhållsinstruktioner ersätts inte.

Fem (5) års garanti för nedanstående komponenter i alla Oras produkter

Denna garanti gäller följande komponenter i blandare som används i privata hushåll: reglerkassett för ettgreppsblandare, pilotventil och sensor för beröringsfria blandare och termostatdel för termostatblandare. Med start det som infaller först av datumet då blandaren köptes eller året/månaden på blandarens tillverkningsstämpel, gäller denna garanti på fem (5) år för material- och tillverkningsfel på ovan nämnda komponenter och omfattar blandare som har använts uteslutande i privata hushåll (Oras förbehåller sig rätten att undersöka ärendet). Oras tillhandahåller nya delar motsvarande den trasiga komponenten kostnadsfritt. Denna garanti täcker dock inte några andra tilläggskostnader.Konsumenten ersätter alla kostnader som uppkommer i samband med reparationer m.m. Denna garanti täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som orsakats av smuts, felaktig montering/installation eller felaktig användning (se användnings- och underhållsvägledningen som medföljer produkten eller hämta den från www.oras.com).

Tio (10) års tillgänglighetsgaranti för komponenter och reservdelar för alla Oras produkter

Oras garanterar härmed att komponenter och reservdelar är tillgängliga för alla Oras produkter i minst tio (10) år från år/månad på blandarens tillverkningsstämpel. Tillgänglighetsgarantin gäller för produkter som tillverkats efter 2012-01-01. Denna garanti täcker inte kostnader och inkluderar inte reparationer eller installationsarbeten utan anger enbart att komponenter och reservdelar är tillgängliga.

Garantibegränsningar

Dessa garantivillkor avser enbart blandare och tillbehör från Oras som är försedda med originaldelar från Oras och som har underhållits och använts i enlighet med användnings- och underhållsvägledningen. Planering, rördragning samt installation av blandare och dess tillbehör ska vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med Boverkets Byggregler för att garantin ska gälla.

De ovan nämnda garantierna gäller inte fel som orsakats av felaktig montering, felaktig installation, rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning, uteblivet reparationsarbete eller utebliven service vid orenheter i vattnet (smuts, kopparspån, grus, kemikalier m.m.). Garantin gäller inte för batterier i elektroniska blandare. Dessa garantier begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter i enlighet med tillämpliga nationella lagar om konsumentskydd.

Dessa garantikrav och garantivillkor har utformats i enlighet med och ska regleras av och tillämpas enligt Finsk lag. Kontakta återförsäljaren eller Oras om du vill ha ytterligare information eller om du har frågor som rör Oras garantier.

Felanmälan

Dessa garantier gäller enbart de fel som anmäls till Oras eller återförsäljaren i rimlig tid (normalt inom 14 dagar), från det att felet upptäckts. Vid samma tillfälle ska konsumenten ange när produkten köpts. Dessutom ska reparationssätt och ansvarig för reparationen avtalas med Oras eller Oras representant.