Dina bokmärken
Sök
Menu

Rättsligt meddelande

Oras Ltd.
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLAND

Tel: +358 2 83 161
Fax: +358 2 831 6200

E-mail: SalesSupport@orasgroup.com 

VERKSTÄLLANDE LEDNING

Kari Lehtinen
President and CEO

EDITOR

Christina Jensen
Chief Marketing Officer

Alla uppgifter som samlas in på webbplatsen av ORAS Sverige AB sparas, behandlas eller delas eventuellt exklusivt med andra företag inom Oras-koncernen för din enskilda kundvård, för vidarebefordran av produktinformation eller erbjudande av tjänster. ORAS Sverige AB garanterar att dina personliga uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

COPYRIGHTS

(c) Copyright 2022 Oras Ltd., Rauma, Finland

Med ensamrätt. Allt innehåll som text, bilder, grafik, ljud, animeringar samt dess distribution på Oras sidor skyddas enligt upphovsrättsligt skydd och andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, modifieras eller göras tillgängligt till tredje parter i kommersiella syften. Vissa Oras-webbplatser innehåller också innehåll som skyddas med tredjepartscopyright eller kan göra det.

DISCLAIMER

Den här webbplatsen skapades med största möjliga försiktighet. Hur som helst kan Oras inte garantera att den angivna informationen är rätt och felfri. Oras exkluderar allt ansvar för förlust eller skador som kan uppstå som kan uppstå antingen direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats i den mån som detta inte kan hänföras till ont uppsåt eller grov oaktsamhet till följd av Oras. Länkar till denna webbplats innehåller länkar till andra internetsidor. Följande gäller för alla sådana länkar: Härmed deklarerar vi uttryckligen att vi, Oras Sverige AB, inte har någon påverkan på de länkade sidornas design eller innehåll. Därför skiljer vi oss uttryckligen från allt innehåll på alla länkade sidor på den här webbplatsen och godkänner inte dess innehåll. Denna deklaration gäller alla länkar som är inbäddade på webbplatsen. Användningen av länkarna ska ske på användarnas egen risk. Vi exkluderar alla garantier.

LICENCE

Immateriella rättigheter på Oras webbplatser som patent, varumärken eller upphovsrättigheter är skyddade. Webbplatserna ger en licens för att använda Oras immateriella rättigheter eller rättigheter som rör tredje parter. Oras 2022

Allmänna villkor för köp

LADDA NED PDF