Beröringsfritt = färre bakterier 04.05.2018 — Beröringsfria blandare

Spridning av mikrober som bär på infektioner och gör oss sjuka sker ofta via händer och ytor som vi rör vid. Genom att installera en beröringsfri blandare hemma och på arbetsplatsen minskar du spridningsrisken avsevärt.

Varje gång som du vidrör någonting med smutsiga händer sprids det bakterier. Och varje gång du kommer i kontakt med någonting som andra personer har rört vid, sprids bakterier till dig. Tänk bara på hur många gånger per dag som du är i kontakt med dörrhandtag, pengar, ledstänger i kollektivtrafiken och knappar i hissen t.ex. Det är en hel del bakterier. Vad som kanske kan överraska är att även blandare är en plats där bakterier sprider sig. Men när man tänker på det så är det ändå inte så konstigt, eftersom man oftast sätter på blandaren när man behöver tvätta sina händer. Varje gång man tar på blandarens spak sprids bakterierna vidare. Det är därför inte så konstigt att sjukhus, restauranger och offentliga toaletter använder beröringsfria blandare.

Så varför inte installera en beröringsfri blandare hemma? En studie som genomfördes av WANDER Nordic Water and Materials Institute visade att antalet mikrober på beröringsfria blandare kan vara upp till 98 procent färre jämfört med traditionella ettgreppsblandare. Med andra ord, installera en beröringsfri blandare i ditt hem och på arbetsplatsen så minskar du spridningen av bakterier.

Du kommer att bli sjuk mindre ofta. Tack vare en beröringsfri blandare så kan du tvätta händerna utan att smittas av andras bakterier. Och skulle du bli sjuk blir sjukperioden troligtvis kortare. De flesta infektioner bekämpas av kroppens eget immunsystem, men om immunsystemet redan är upptaget med att bekämpa en infektion är du mer sårbar för nya infektioner utifrån. Så med en beröringsfri blandare har du större chans att hålla dig frisk och slippa våndas över att smittas av vänner, familj och kollegor.

Klicka här för att se hur du bör tvätta händerna på bästa sätt 

Tvättar du händerna på rätt sätt?

2 sekunder - så lång tid tvättar vi händerna i genomsnitt. Det kan vara något att ha i åtanke nästa gång du hälsar på någon. Att tvätta händerna noga är det bästa sättet för att undvika att du eller...