Norden har upptäckt fördelarna med beröringsfria blandare 27.10.2017 — Beröringsfria blandare

Under de senaste tio åren har beröringsfria blandare blivit allt vanligare i Sverige, Finland, Danmark och Norge.Hela Norden har snabbt insett fördelarna med beröringsfria blandare och elektroniken har idag letat sig in i miljontals bostäder och andra byggnader.Den förbättrade hygienen och vattenbesparingen är det som främst har övertygat många användare, särskilt i bostäder och skolor.

Mönstret för användning och inköp av beröringsfria blandarna ser i stort sett likadant ut i de nordiska länderna. Här värdesätts god hygien i offentliga miljöer, där beröringsfria blandare allt oftare blir standarden för svara upp mot kraven.

I Norge har myndigheterna t.o.m. bestämt att alla företag och offentliga institutioner som serverar mat ska installera beröringsfria blandare för att kunna hålla en god hygien. 

”I Norge installeras beröringsfria blandare som ett sätt att hindra spridningen av bakterier på allmänna toaletter och i andra offentliga miljöer, t.ex. sjukhus, skolor och förskolor”, säger Snorre Westrum, Oras Technical Support Manager för Norge.

De två främsta fördelarna med beröringsfria blandare är en förbättrad hygien och minskad vattenförbrukning. God blandarhygien ger också ekonomiska fördelar.

”Vi har noterat att kunderna är alltmer intresserade av hur de kan hindra spridningen av bakterier och på så vis minska antalet sjukdagar per år”, säger Kasper Thomsen, Oras Country Manager för Danmark.

Vattenbesparing är viktigt för hushållen – Danmark tar täten

På bara tio år har de beröringsfria blandarna gått från att nästan uteslutande finnas i offentliga miljöer till att bli en del av de nordiska hemmens vardag, särskilt då i badrummet.

Enligt Marko Sundholm, Oras Country Manager för Finland, väljer finska hushåll med flera badrum ofta beröringsfria blandare, speciellt i de badrum där man oftast tvättar händerna. ”Det är kombinationen av förbättrad hygien, ökad användarvänlighet och vattenbesparing som ligger till grund för valet”.

Faktum är dock att det inte längre bara är hygienen och användarvänligheten som är de främsta skälen till att många i de nordiska länderna väljer en beröringsfri blandare. Idag är människor alltmer medvetna om vattenförbrukningens effekter på miljön och att välja en beröringsfri blandare visar att man tar ansvar för sin egen förbrukning.

Särskilt i Danmark visar barnfamiljer stort intresse för beröringsfria blandare, delvis på grund av höjda kostnader för vatten. ”Vattenpriserna har höjts under flera år, vilket tillsammans med en ökad medvetenhet om behovet av bättre hygien har gjort att danska konsumenter blir alltmer intresserade av beröringsfria blandare. En av blandarnas största fördelar är att de faktiskt kan minska vattenförbrukningen upp till hälften för en familj – jämfört med en traditionell modell”, säger Thomsen.

Den högre säkerheten är en annan fördel, särskilt i hushåll där det finns barn eller äldre. Vattenflödet startas när sensorn känner av händerna under blandaren, men stängs sedan av automatiskt. Med kan också ställa in blandaren så att vattnet håller en jämn temperatur hela tiden.

Design och teknik är framtiden för beröringsfria blandare

I framtiden kommer vi i de nordiska länderna sannolikt att vilja kunna välja blandare med ännu fler tekniska funktioner.

”Elektroniska blandare har fler funktioner än traditionella. Därför kommer intresset för de beröringsfria blandarna snart att öka ytterligare, särskilt eftersom människor idag är mer vana vid beröringsfria blandare än de var för bara fem år sedan”, fortsätter Westrum.

”Det senaste inom Oras beröringsfria blandare är Bluetooth-uppkopplingen, som tillsammans med nya Oras App kan visa t.ex. blandarens inställningar och ge information om vattenförbrukning och batteritid”, fortsätter han. Oras App har tagits fram främst för professionella installatörer och användning i offentliga miljöer.

I framtiden kommer teknik och design att få ännu större betydelse, särskilt i hemmen. Design och stil kommer t.ex. att spela en allt större roll vid valet av köksblandare, tillsammans med hur väl den passar ihop med hemmets övriga högteknologiska utrustning.

Vi har nu en beröringsfri blandare och vi kommer att behålla den! Den danska familjen – Del 3

Nu är den danska testfamiljen klar med sitt test av Oras beröringsfria blandare, det blev en succé. Deras vattenförbrukning har minskat och de har vant sig vid blandaren – och älskar den!

Beröringsfri blandare hemma – Den danska familjen - Del 2

Efter bytet från en ettgreppsblandare till en beröringsfri blandare från Oras börjar familjen nu vänja sig vid den nya blandaren – särskilt barnen. De älskar tanken på att familjen nu sparar på...