Vatten är värt att spara på 22.06.2018 —

I år börjar det internationella årtiondet för insatsen ”Vatten för hållbar utveckling”, som kommer att pågå till 2028.

Visste du att:

 • endast 3 procent av allt vatten är färskvatten och endast 1 procent finns tillgängligt som dricksvatten?
 • fyra av tio människor påverkas redan av vattenbrist?
 • 2025 kan två tredjedelar av världens befolkning vara drabbade av vattenbrist?
 • vattenbrist kan ha fysiska, tekniska och ekonomiska orsaker?

I de nordiska länderna har början av sommaren varit exceptionellt varm med väldigt lite regn. Detta har påverkat naturen och också många människors rutiner för vardagsförbrukningen av vatten. Klimatförändringar kan komma att leda till fler och intensivare extrema vattenhändelser, t.ex. långa perioder med torka och svåra översvämningar. Dessa händelser påverkar inte bara vattentillgången,  översvämningar kan t.ex. även skada vatteninfrastrukturen, som anläggningar för dränering och vattenbehandling. 

Mot bakgrund av dessa oroväckande scenarier kan det vara bra att koncentrera sig på konkreta åtgärder som var och en av oss kan vidta – som att spara på vatten.

Att använda mindre vatten:

 • bevarar vattenresurser
 • minskar mängden kemikalier som används för vattenbehandling och vattenrening
 • minskar mängden energi som går åt för att pumpa och distribuera vatten
 • minskar mängden energi som går åt till att värma vatten
 • minskar mängden kemikalier som används för rening av avloppsvatten
 • minskar utsläppen av avloppsvatten
 • sparar pengar

Vatten är värt kärlek. Vatten är också värt att spara på.  Läs våra tips om att spara vatten på vår blogg ”Spara vatten utan att lyfta ett finger”.

Läs mer om de globala målen för hållbarhet och Mål 6 ”Säkerställa tillgång till hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla” på http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Vårt åtagande för en hållbar vattenanvändning

När man står i duschen eller tvättar händerna låter man ofta vattnet rinna längre än vad som behövs. Trots att vatten är en av våra mest värdefulla resurser. Oras produkter är designade för att vara miljövänliga och pålitliga under hela sin långa livscykel. Beröringsfria blandare hjälper dig att spara vatten och energi eftersom vattnet slutar att rinna automatiskt när man tar bort händerna under blandaren. Läs mer om Oras vattenbesparande beröringsfria blandare här.

Spara vatten utan att lyfta ett finger

En rad incidenter har inträffat de senaste åren, både innanför och utanför vårt lands gränser, som har visat oss hur sårbara vi är när tillgången på något vi tar för givet tas ifrån oss. I vår del av...

Hur mycket vatten går åt varje gång du borstar tänderna?

Vattentillgången i Sverige är i överlag god, i alla fall än så länge. Men vi förbrukar mycket vatten. Bara genom att låta vattnet rinna när du borstar tänderna så kan du förbruka omkring 19 liter...