Hur mycket vatten går åt varje gång du borstar tänderna? 20.03.2018 —

Vattentillgången i Sverige är i överlag god. I alla fall än så länge. Men vi förbrukar mycket vatten, ibland utan att vi ens tänker på det. Bara genom att låta vattnet rinna när du borstar tänderna förbrukar du varje gång omkring 19 liter vatten.

Med anledning av FN´s World Water Day den 22 mars vill vi inspirera människor och visa hur enkelt det är att minska sin vattenförbrukning.

Det bästa sättet för att spara vatten är att göra det enkelt. Att förändra ett invant beteende kan vara svårt , därför behöver man ibland göra det i små steg. Att installera en beröringsfri blandare innebär egentligen ingen förändring i beteende, men kan bidra till att minska vattenförbrukningen med upp till 50 procent (jämfört med en ettgreppsblandare).

Varför ska man tänka på vattenförbrukningen?

Bristen på vatten är inte ett lika stort problem i Sverige som i andra delar av världen, men att minska överkonsumtionen av vatten är viktigt av flera anledningar:

  • Vattenbesparing är det mest kostnadseffektiva och miljövänliga sättet att minska vårt behov av  vatten
  • Trots att vatten används över hela världen för att generera elektricitet, minskas årligen en stor del av energiförbrukningen genom att spara vatten. 
  • Vattenbesparing bidrar till att förlänga livslängden för sjöar och floder, som är nödvändiga för ekosystemen världen över.
  • Genom att använda mindre vatten minskar vi trycket på kloaker och dräneringssystem, vilket leder till minskade underhållningskostnader.
  • Dessutom kan du spara pengar på din vattenräkning!

Här är tre enkla tips på hur du kan spara vatten:

1. Duscha kortare tid. I genomsnitt förbrukar vi 12 liter vatten per minut när vi duschar. Om du halverar din tid i duschen från 10 minuter till 5 minskar din vattenförbrukning med ca 22 000 liter vatten per år. Att installera en dusch med ett mindre vattenflöde gör att du kan spara vatten utan att du ens märker det, Oras har flera modeller med Ecoflöde.  

2. Stäng av vattnet när du borstar tänderna eller rakar dig. Du förbrukar cirka 19 liter om du låter vattnet stå på under tiden som du borstar tänderna. Varje gång! För den genomsnittliga svensken innebär det ca 13 800 liter vatten per år.

3. Installera beröringsfria blandare i ditt hem. Den största delen av din vattenförbrukning går till vatten som står och rinner av ingen anledning. Beröringsfria blandare stänger automatiskt av vattenflödet när du tar bort händerna, tandborsten, glaset eller kastrullen. Med andra ord,  vattnet  rinner enbart när du verkligen behöver det. Studier som Oras har genomfört visar att beröringsfria blandare kan minska vattenförbrukningen med upp till 50 procent, jämfört med en tradionell ettgreppsblandare.

Låt dig inspireras av World Water Day och bidra till vattenbesparingar genom att göra små förändringar. Hur mycket kan du ändra i din vardag?

Vatten är värt att spara på

I år börjar det internationella årtiondet för insatsen ”Vatten för hållbar utveckling”, som kommer att pågå till 2028. Vatten är värt kärlek. Vatten är också värt att spara på.

Spara vatten utan att lyfta ett finger

En rad incidenter har inträffat de senaste åren, både innanför och utanför vårt lands gränser, som har visat oss hur sårbara vi är när tillgången på något vi tar för givet tas ifrån oss. I vår del av...