Hygien, säkerhet och förstklassig ergonomi 27.04.2017 — Vård & omsorg

Oras produktkategori Health & Care kombinerar hygien och säkerhet med ergonomi av högsta kvalitet. Blandarnas design ger inte bara en god hygien, utan underlättar också rengöringen. Produktkategorin har delats upp i två olika grupper, Health och Care.

Produkterna i Oras Health har utformats särskilt för professionell användning i sjukhusmiljöer och behandlingsrum på privata vårdinrättningar. Här har blandarnas funktioner och ergonomi optimerats för mycket specifika syften. ”Ett exempel är mekaniska termostatblandare som används i tvättställ för bad av nyfödda så att vattnet håller jämn temperatur och stadigt flöde under hela badet”, förklarar produktchef Lassi Lahti.

Produkterna i Oras Care har i stället utformats för att passa i dels halvoffentliga miljöer som förskolor och servicebostäder, dels privata hushåll där de boende av någon anledning har nedsatt funktion. ”För den här produktgruppen är god hygien, säkerhet och tålighet lika viktiga kriterier som användarvänlighet och snygg design”, säger Lahti.

Sjukhusstudie: färre mikroorganismer på beröringsfria blandare jämfört med ettgreppsblandare

Studien gjordes på ett stort universitetssjukhus i Finland, där traditionella ettgreppsblandare med spak jämfördes med två olika beröringsfria blandare. Prover togs från blandarnas yta, vattnet ifrån...