Intelligenta blandarlösningar är en del av dagens smarta hem 05.02.2018 — För planering

Digitaliseringen i våra hem går snabbt och nya typer av intelligenta appar kommer att göra det enklare att använda och underhålla hemtekniken. Även vatten är en del av framtidens intelligenta hem.

Den nya epoken för sanitetsarmaturer – blandare och duschar – är redan här. Ett exempel är beröringsfria blandare som kan minska vattenförbrukningen upp till 50% i hem och offentliga miljöer, samtidigt som användarvänligheten och hygienen höjs till en högre nivå.

Elektroniska blandare med Bluetooth-anslutning

På senare år har elektroniken utvecklats enormt och storleken på komponenterna har blivit allt mindre. Under åren har betydande tekniska framsteg gjorts inom processor- och sensortekniken.

Den senaste funktionen inom utvecklingen för beröringsfria blandare är att produkterna har försetts med Bluetooth-anslutning, vilket möjliggör helt nya funktioner och fördelar. Oras beröringsfria blandare med Bluetooth-anslutning gör det möjligt att använda Oras App, en mobil applikation som är specialutvecklad för yrkesfolk. Oras App gör det möjligt att samla in information, läsa av vattenkonsumtion och antal gånger blandaren har använts, ändra i fabriksinställningar och mycket mer.

Här kan du se videon om hur Oras App fungerar

Nästa steg blir ”Internet of Things”(IoT), där det går att spåra och styra blandare via internet.

Föregångare för elektroniska blandarlösningar

Grundprinciperna är detsamma för alla beröringsfria blandare på marknaden, den största skillnaden mellan tillverkarna ligger främst i sensortekniken.
 
De flesta blandartillverkare på marknaden använder sensorer som känner av att mängden reflekterat ljus ändras. Sensorerna i Oras beröringsfria blandare mäter i stället det avstånd som ljuset reflekteras från, vilket betyder att variabler som färg och material får en avsevärt mindre inverkan på hur sensorn fungerar. Ytterligare en faktor, utöver sensortekniken, som är speciell för Oras produkter är den ytterst känsliga magnetventilen, som Oras har utvecklat och tillverkar själv.

Läs mer om Oras beröringsfria blandare

Dessutom utvecklar och tillverkar Oras sina blandare själva, i sina egna produktionsanläggningar. Detta innebär att alla komponenter och den expertis som krävs för att tillverka elektroniska blandare finns inom Oras egna anläggningar och produktutveckling. Oras introducerade de första beröringsfria blandarna redan på 1990-talet, när elektroniska blandare var något helt nytt. Sedan dess har Oras kontinuerligt fokuserat på att utveckla och öka denna know-how och hitta nya innovativa lösningar för att skapa användarvänliga och avancerade produkter och tjänster för marknaden. 

Vi har nu en beröringsfri blandare och vi kommer att behålla den! Den danska familjen – Del 3

Nu är den danska testfamiljen klar med sitt test av Oras beröringsfria blandare, det blev en succé. Deras vattenförbrukning har minskat och de har vant sig vid blandaren – och älskar den!

Sjukhusstudie: färre mikroorganismer på beröringsfria blandare jämfört med ettgreppsblandare

Studien gjordes på ett stort universitetssjukhus i Finland, där traditionella ettgreppsblandare med spak jämfördes med två olika beröringsfria blandare. Prover togs från blandarnas yta, vattnet ifrån...