Månadens tips: så här installeras duschsystemet Oras Esteta Wellfit 14.09.2018 — För installation

Oras Esteta Wellfit är ett duschsystem med modern, elegant design och kontrastbehandling med varmt och kallt vatten. Trots de avancerade egenskaperna är duschsystemet enklare än man kan tro att installera. Här nedanför listar vi stegen för korrekt och enkel installation. Om du följer anvisningarna är duschsystemet snart igång.

Viktig information gällande installation:Det inte går att installera duschsystemet med synliga rör (på väggen). Oras Esteta installeras med hjälp av väggdosor för pex rör i rör med avsättningsmått 150cc (dold rördragning). Det är viktigt att hålen i kakelplattorna som omger väggdosorna inte överstiger Ø 65 mm och att medföljande anslutningar/adaptrar för blandaren sticker ut mellan 42-47 mm från färdig väggyta.

Följ alltid lokala branschregler vid installation.

Verktyg som behövs:

 • 3 mm, 4 mm and 8 mm insexnycklar
 • Stjärnskruvmejsel

Oras Esteta – installation av blandare

Produkten har excentriska kopplingar med avstängningsventiler och 2 adaptrar för installation av blandaren på gamla excentriska kopplingar.

Med båda kopplingarna går det att luta blandaren 3° i alla riktningar, så blandarens baksida kan placeras perfekt mot väggen.

OBS! Adaptrarna blockerar avstängningsventilerna i gamla excentriska kopplingar.

Oras Esteta – installation av duschsystem

Installation av duschsystem steg-för-steg

 1. Smörj det vertikala rörets O-ringar med O-ringsfett. För in det vertikala röret i blandarkroppen.
 2. Mät och markera var kopplingsskruvarna ska sitta. Fäst överdelen på väggen.
 3. Smörj O-ringarna i det horisontella röret med O-ringsfett.
 4. Installera det horisontella röret i det vertikala och lås de två skruvarna med insexnyckel 4 mm.
 5. Montera duscharmen på det horisontella röret och dra åt med insexnyckel 8 mm. Se till att duscharmen är i rätt läge.
 6. Installera hållaren för handduschen enligt lokala branschregler. Använd mjuka packningar eller silikon mellan hållare och vägg. Dra åt skruvarna med skruvmejsel. 
 7. Fäst hållarens täckdelar på plats.
 8. Tryck den vridbara delen av hållaren på plats.
 9. Installera slutligen duschslangen. Använd den koniska muttern mot handduschen och anslut den andra änden av slangen till blandaren eller omkastaren.

Oras Inspera – vad är nytt?

Oras Inspera är en komplett kollektion moderna köks- och tvättställsblandare som passar i alla utrymmen. Kollektionen har i princip samma tekniska egenskaper som nuvarande Oras serier, men det finns...

Tips för installation av fjärrstyrd Oras Smart Bidetta

Fjärrstyrda Oras Smart Bidetta startas genom att man lyfter handduschen från väggfästet och trycker in knappen på duschen. Du behöver inte längre sträcka dig emot tvättställsblandaren. Oras Smart...