Oras står för innovativ vårdhygien 20.04.2017 — Vård & omsorg

God sjukhushygien är en viktig del av den moderna sjukhus- och primärvården.

Sjukhushygien omfattar alla de åtgärder som görs inom vården för att förhindra och begränsa spridningen av sjukdomsalstrande organismer under behandlingen av patienter. En god handhygien är viktig för att begränsa spridningen av mikroorganismer och de infektioner de kan ge upphov till.

Studier har visat att 80 procent av mikroorganismerna sprids från en person till nästa genom antingen direktkontakt eller indirekt kontakt när man rör vid samma ytor. Genom att hålla olika kontaktytor rena kan spridningen av sjukdomsalstrande organismer minskas betydligt, och där är beröringsfria tvättställsblandare en bra lösning.  

Oras har många års kunskap och expertis vad gäller de särskilda krav som sjukvården ställer på vattenarmaturer. Våra produkter har tagits fram i samarbete med olika sjukhus och andra experter inom vårdsektorn, vilket har gett en design och funktion som utgår från användarnas behov.

Beröringsfria blandare för banbrytande hygien

Oras lanserade sina första beröringsfria blandare redan 1989 och har fortsatt leda utvecklingen av elektroniska beröringsfria blandare sedan dess. Produktutvecklingen drevs av behovet av god hygien inom sjukvården. Här och i andra offentliga miljöer behövdes lösningar som inte bara var lätta att använda utan också sparade vatten och energi. I sådana lägen passar beröringsfria blandare perfekt, vilket märks på att de nu blir allt vanligare på offentliga toaletter och liknande platser. På senare år har Oras också tagit fram elektroniska blandare som riktar in sig på hushållens behov. – Under årens lopp har vi gjort betydande tekniska framsteg inom till exempel processor- och sensorteknik, säger produktchef Lassi Lahti.