Oras beröringsfria blandare

Som ledande föregångare inom avancerade sanitära produkter introducerade Oras en av marknadens första beröringsfria blandare för nästan 30 år sedan. Vi var pionjärer redan då – idag är vi ett av de främsta varumärkena för beröringsfria och elektroniska blandare. Beröringsfria blandare sparar inte bara vatten och energi utan ger också en klart förbättrad hygien, både i hemmet och på offentliga platser. 

För alla inredningsstilar och behov

Oras blandare har en tidlös och modern design och har utformats för hög hållbarhet och komfort. Vi utvecklar blandare som passar användarnas olika behov, med lösningar som är praktiska och miljövänliga utan att ge avkall på bekvämlighet. Det finns både batteridrivna och nätanslutna elektroniska blandare, samt hybridmodeller som kombinerar funktioner från både de beröringsfria och traditionella modellerna. Designen har fått en allt större betydelse nu när elektroniska blandare har hittat vägen in till flera miljoner privata hem och inte längre bara finns på offentliga platser.

Beröringsfria blandare finns i följande produktserier från Oras:

Låt inte vattnet rinna i onödan

Trots att vattnet är en av våra viktigaste resurser står det ofta och rinner längre än nödvändigt. En beröringsfri blandare gör din vardag mer miljövänlig, eftersom vattnet slutar rinna så fort du är klar och tar bort händerna från blandaren. På så sätt sparar du både vatten och energi. 

Bättre hygien och enklare städning

Beröringsfria blandare är inte bara enkla att hålla rena utan ger också en mycket bättre hygien, både hemma och på offentliga platser, eftersom du slipper de bakterier som annars lätt kan spridas. Eftersom du inte behöver röra vid blandaren håller den sig också ren från vattenstänk och fingeravtryck. 

Säker och enkel att använda

Den ökade säkerheten är en annan fördel, särskilt i hushåll där det finns barn eller äldre. Vattenflödet startas när sensorn känner av händerna under blandaren och stängs sedan av automatiskt. Blandaren kan också ställas in för att hålla en jämn temperatur hela tiden. Alla Oras blandare är enkla att använda, men våra beröringsfria blandare är extra användarvänliga.

Sensorn är utvecklad av Oras: in-house intelligence

Sensorns patenterade PSD-teknik gör att blandaren snabbt reagerar när du sträcker fram dina händer. Sensorn registrerar deras exakta läge och kan starta vattenflödet med minsta möjliga fördröjning. Så snart du för fram händerna börjar vattnet rinna, för att sedan sluta igen så snart de tas bort. Du behöver aldrig röra vid någon spak eller andra delar av blandaren.

Oras App – Smart och uppkopplad

Oras App är smart och användarvänlig. Här kan du bl.a. justera olika inställningar, följa vattenförbrukningen och skicka in rapporter via e-mail för flertalet av våra elektroniska blandare.

De bästa av Oras beröringsfria blandare