ALESSI Swan by Oras

“The beauty of an object lies in its mystery; we should look at an object from every angle to be able to grasp its soul.” - designer Mario Trimarchi

Produkter

ALESSI Swan by Oras är en helt ny design som kombinerar svanens mjuka linjer med Oras smarta funktioner. Blandaren är ett resultat av en stark önskan om att skapa en estetisk innovation, genom att använda svanens storslagna elegans kunde designern hitta nya sätt för att använda en blandare.

Blandaren ALESSI Swan by Oras finns i flera modeller. Grundmodellen har två spakar: den ena för att reglera flödet, den andra för temperaturen. Det maximala flödet är 12 liter per minut. Den elektroniska modellen har en Smart knapp som gör att blandaren kan öppnas och stängas med en enda knapptryckning.

Säkerheten förbättras genom en LED-belysning som börjar att lysa rött när temperaturen på vattnet överstiger 32 °C och blinkar för att varna användaren när temperaturen når 45 °C.