Oras Oramix

Oras Oramix – en pressostatblandare som säkerställer ett jämt vattentryck och en stadig temperatur för en komfortabel dusch. Oras Oramix har utvecklats för byggnader med många tappställen och där varmvattentillgången alltid är konstant (t.ex. fl erbostadshus, höghus, simhallar etc.).

Produkter

Vad är en tryckstyrd blandare?

Tryckstyrda blandare skiljer sig från termostatblandare genom att de snabbt och med stor precision reagerar på minsta svängning i vattentrycket och jämnar ut det utan att påverka vattentemperaturen.

Enkel att använda

Temperaturratten är utrustad med barnsäker temperaturspärr som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Oramix kan vid behov utrustas med hjälpmedelsspakar för både fl ödes- och temperaturratten. Till Oras Oramix finns en badkarspip med omkastare som tillbehör.

Det bästa av Oras Oramix.

Upptäck fantastiska Oras Oramix.