Åbo universitetssjukhus – framtidens sjukhus i Finland Vård & omsorg

Ny teknik och patientinriktat arbete är de viktigaste framgångsfaktorerna vid Åbo universitetssjukhus nya T-sjukhus. Den första fasen av T-sjukhuset, slutfördes 2003. Det nya sjukhuset blev helt i drift i januari 2013.De mest krävande och tyngsta funktionerna, tekniskt sett, exempelvis 14 operationssalar, intensivvårdsenhet, poliklinik, akutmottagning och röntgen kommer att flyttas till det nya sjukhuset. T-sjukhuset kommer att ha 1 600 anställda och det kommer att finnas 300 sängplatser.

Hygien och användarvänlighet Sjukhusets huvudmål, dvs. att hålla en god hygien, blir möjligt tack vare Oras beröringsfria smarta blandare. Användarvänlighet var det andra viktiga urvalskriteriet. Sjukhuset har som mål att patienterna ska kunna ta egna initiativ och därför måste även patienter med begränsad rörlighet kunna använda blandarna utan problem. Blandare med en spak behövs för att t.ex. kunna hämta kallt dricksvatten för att ta sin medicin. Handfaten är utrustade med Bidetta handdusch, vilket också minskar personalens arbetsbelastning. T-sjukhuset utgör ett helt nytt tankesätt. Den stora och eleganta lobbyn med högt glastak släpper in massor av ljus till den enorma ytan. Helhetsintrycket är långt ifrån en normal sjukhusmiljö.