Kvalité in i minsta detalj på det nya barnsjukhuset i Helsingfors Vård & omsorg

Det nya barnsjukhuset i Helsingfors togs i drift i september, med både lokaler och teknik i världsklass. Varje detalj är noga designad för att passa för sitt ändamål.

När du kommer in genom huvudentrén på sjukhuset i stadsdelen Mejlans i Helsingfors är en blandare från Oras det första som du möter. Den är till för att rengöra rullstolshjul och återspeglar hela tanken med byggnaden: omsorg i varje detalj.

Oras har donerat alla sjukhusets blandare. Donationen innefattar flera hundra blandare, eftersom i princip vart och ett av de 118 patientrummen och de 220 mottagnings- eller rehabiliteringslokalerna har minst ett tappställe.

”Detta är ett stort samarbetsprojekt som vi ville delta i. Uponor är ett annat företag inom finsk byggteknik som har bidragit med kompetens till projektet”, säger Marko Sundholm, Country Manager, Oras i Finland.

Han är imponerad av det nya sjukhuset:

”Det är verkligen fantastiskt. Man har valt naturmaterial, vilket gör att byggnaden känns välkomnande. Det är viktigt för barn, som kan känna sig rädda i en steril sjukhusmiljö. Sjukhuset är en enastående referens för oss, eftersom det säkert kommer att bli känt världen över.”

Hygienen kommer först

Liksom allt annat har blandarna valts med stor medvetenhet för detaljer. Den idealiska blandaren har valts för varje plats, Oras har utvecklat portföljer med lösningar för olika typer av lokaler.

”Där läkare använder blandarna är till exempel hygienen prio ett och där är beröringsfria blandare rätt val. I patientrummen måste däremot sjuksköterskorna kunna tvätta händerna och patienterna kunna ta vatten att dricka, så där har vi satsat på hybridblandare”, berättar Juhani Lempinen, Category Manager på Oras, när han beskriver några av valen.

Forskning visar att 80 procent av alla mikroorganismer sprids mellan människor, antingen genom direkt beröring eller indirekt kontakt. På sjukhus räddar god hygien liv. Risken för indirekt överföring av mikroorganismer kring handtvättstationer kan minskas betydligt med beröringsfria blandare.

Det finns beredskap även för undantagsfallen. Sjukdomar som orsakas av exempelvis legionellabakterier förhindras genom laminärt vattenflöde. Blandare för privata hushåll har ofta strålsamlare som blandar in luft i vattenflödet, men ett laminärt flöde innehåller ingen luft och sprider därför inga aerosoler med vatten. Det minskar risken för spridning av mikroorganismer med vattnet till omgivande ytor och luft.

Användarna som produktutvecklare

Produkter från Oras används på många sjukhus i Norden.

”Tillsammans med andra aktörer har vi utvecklat internationella nätverk som vi har använt för att ta fram produkter för sjukhus. Slutanvändarna deltar i planeringen och ger förutsättningarna för produktutveckling.

På det nya barnsjukhuset byggdes modellrum i parkeringsgaraget som användes för att grundligt gå igenom användarnas behov. Juhani Lempinen ser sjukhusprojektet som en viktig del av Oras produktutveckling:

”På sjukhus kan vi utveckla de mest avancerade delarna i vårt produktportfölj och få in elektronik och multi-funktioner i blandarna som vi sedan gradvis kan börja införa även på andra ställen”.

Vill du ha mer information om Oras blandarserier för Vård & Omsorgssektorn, kontakta Rikard Danielsson, Project Sales Representative, Specialist Vård & Omsorg : tel 070-615 39 10, rikard.danielsson@oras.com