Vanliga frågor

FRÅGA
Varför läcker blandaren ovanför eller under pipen?

Om blandaren läcker ovanför eller under den svängbara pipen beror det förmodligen på att X-packningarna är slitna eller att skräp i vattnet skadat dem. I så fall bör X-packningarna bytas ut. Bytet kan göras utan att stänga av vattnet till blandaren. Reservdelsnumret för packningssatsen är 158 735 och inkluderar två X-packningar samt armaturfett och smärgelduk. Det enda verktyg som behövs för bytet är en skruvmejsel.

FRÅGA
Hur vet jag vilken reglerkassett jag behöver om min ettgreppsblandare börjar droppa?

Alla Oras ettgreppsblandare har samma reglerkassett (Oras nr. 158 890). Den passar alla Oras ettgreppsblandare som tillverkats efter 1982. Det finns två undantag, våra nya/uppdaterade serier för Oras Saga och Oras Swea (levererade fr.o.m. 2017.08.01); Oras nr. för nya Oras Saga 601969V, nya Oras Swea 602672V.

FRÅGA
Hur ska jag se till att blandarna i vår sommarstuga inte fryser under vintern?

Om blandare eller blandartillbehör installeras på platser där vatten inte används hela året och där frysrisk föreligger, måste man se till att utrustningen töms helt på vatten. Alternativt kan blandarna avlägsnas och förvaras på en varm plats över vintern.

Se avsnittet om ”FRYSRISK!” i den information som medföljer blandaren.

FRÅGA
Kan jag montera tillbehör (t.ex. en slang på blandarens utloppspip) på min blandare?

Anslut inte någon typ av slang med avstängningsmekanism till blandarens strålsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan skada blandarens funktion eller dess utloppspip. Det kan dessutom uppstå skadlig överströmning från VV till KV eller omvänt om sådan utrustning används.

Observera också att vår garanti endast gäller för blandare som utrustats med våra orginaldelar och tillbehör.

FRÅGA
Kan blandaren installeras i en bastu?

Vi rekommenderar inte installation av våra blandare i rum där ånga förekommer. Den omgivande miljön för blandare och dess tillbehör får inte överstiga +65 °C. Om en blandare ändå installeras i en bastu måste den placeras så lågt och så långt från bastuaggregatet som möjligt.

FRÅGA
Hur fungerar en termostatblandare?

Termostatblandare håller duschtemperaturen konstant oavsett avvikelser i temperatur på framgående vatten till blandaren. Termostatblandaren reagerar på förändringar i det blandade vattnets temperatur och ställer in sig efter den temperatur som valts av användaren. Tryckförändringar i det framgående vattnet kan också påverka det blandade vattnets temperatur. Storleken på tryckförändringen avgör hur fort termo-statblandaren reagerar och ställer in sig på den valda temperaturen. Oras använder samma snabbverkande termostatdel i samtliga termostatblandare, den reagerar på både temperatur och tryckförändringar och hål-ler det blandade vattnets temperatur på en komfortabel nivå.

FRÅGA
Varför använder ni plast i era blandare?

Plasten vi använder väljs ut med stor omsorg för att garantera hög kvalitet och lång hållbarhet. Den används i huvudsak till blandarens spakar eller vred men även till vissa ytskikt på dusch och badkarsblandare. De trycksatta delarna av våra blandare är alltid tillverkade i avzinkningshärdig mässing.

Plast har en ljuddämpande funktion och förhindrar att blandarens yta blir för het. Att blandarens yta är sval ger fördelar som enklare rengöring men det är också en trygghetsfaktor, speciellt för barn, då risken för att bränna sig minskar.

FRÅGA
Hur fungerar den elektroniska diskmaskinsventilen?

När diskmaskinsventilens knapp trycks in, öppnar ventilen och en lampa tänds som indikerar att en timerfunktion är igång. Ventilen stänger sedan vattentillförseln till diskmaskinen automatiskt efter 4 timmar. Ventilen kan hållas öppen i 12 timmar genom att trycka in knappen i cirka 5 sekunder.

 

FRÅGA
Hur fungerar en beröringsfri blandare? Vilka fördelar har den?

Oras beröringsfria blandare är användarvänliga och hygieniska, de sparar dessutom på vårt värdefulla vatten och minskar energiförbrukningen. Blandaren flödar bara vid behov och kan inte glömmas i öppet läge eftersom den stänger sig automatiskt.

FRÅGA
Vad är en ”säkerhetsknapp”?

Tack vare säkerhetsknappen på våra tryckstyrda och termostatstyrda blandare får du inte för hög temperatur ur din blandare utan att först ha tryckt in knappen och forcerat dess spärrläge. Säkerhetsknappen är en trygg lösning för barnfamiljer då risken för skållning minimeras.

 

FRÅGA
Vad är en ”eko-knapp”?

Eko-knappen hjälper dig att spara pengar genom att begränsa flöde och temperatur ur blandaren. Eko-knappen är dessutom en trygg lösning för barnfamiljer då risken för skållning minimeras. För att få max flöde eller temperatur ur blandaren måste eko-knappen tryckas in innan blandarens spak kan föras mot sina ändlägen. På köksblandare med eko-knapp begränsas endast maxflödet.                  

FRÅGA
Är Oras produkter certifierade?

DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB intygar att Oras Groups ledningssystem följer de angivna standarderna. Samtliga produktionsanläggningar är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Produktionsenheterna i Rauma och Olesno är certifierade enligt ISO 14001 och OHSAS 18001, och anläggningarna i Burglengenfeld och Stuttgart enligt ISO 50001. Certifieringarna gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning samt kundtjänst och garantiservice för blandare, ventiler och tillbehör.

 

FRÅGA
Hur rengör jag mina blandare?

Blandarna ska rengöras med ett neutralt eller milt alkaliskt (pH 6-9) flytande rengöringsmedel. Följ alltid tillverkarens instruktioner om användning och dosering.

Rengör med en svamp eller en mjuka trasa som fuktats med rengöringsmedel. Skölj därefter blandaren med rikligt rent, ljummet vatten och avsluta med att torka blandaren torr.

VIKTIGT! Använd inte en sprayflaska för applicering av rengöringsmedel på blandaren.  Läs noga igenom rengöringsinstruktionerna som medföljer blandaren.

​​​​​​​

FRÅGA
Vad är det för garanti på Oras blandare?

Våra blandare har en garanti på två år (tillverknings och materialfel) från inköpsdatum eller installationsdatum enligt kvitto alternativt två år från tillverkningsdatum enligt produktstämpel. Oras reglerkassett för ettgreppsblandare har fem års droppfri garanti. För mer detaljerade garantivillkor se vår folder med Allmänna garantivillkor.