Oras fjärrstyrda avstängningsventil minimerar risken för vattenskador 19.02.2018 —

Vet du om att det finns ett enkelt sätt att minimera risken för vattenskador? Oras elektroniska Smarta avstängningsventil kan användas till både disk- och tvättmaskin.

Ventilen är fjärrstyrd vilket innebär att den inte behöver placeras direkt intill kontrollenheten. Avstängningsventilen är enkel att installera, du behöver inte ens borra hål i bänkskivan!

Produkten består av en Smart presspad, en kontrollenhet och en elektronisk ventil.

  • Passar samtliga köks- och tvättställsblandare med inloppsrör.
  • Kan kopplas in på kall- eller varmvatten.
  • Ventilens öppettid är förinställd på 4 timmar. Utökad öppettid, 12 timmar, fås genom ett längre tryck på Presspaden.
  • Ventilen finns både för batteridrift (3V) eller för nätanslutning via plug-in-transformator (230/5V).
  • Batteriet i den Smarta presspaden har en livslängd på ca 2 år om den används 1 gång/dygn.
  • Håltagning i bänkskiva behövs ej vid installation då den Smarta presspaden är trådlös.

Läs mer om Oras fjärrstyrda avstängningsventil, batteridriven 3V
Läs mer om Oras fjärrstyrda avstängningsventil, nätanslutning via plug-in-transformator (230/5V)