HygTech Alliance – säkra, praktiska och eleganta gemensamhetsutrymmen 15.05.2017 — Vård & omsorg

Ledande finska företag har startat ett samarbete för att skapa världens första holistiska hygienproduktssortiment för allmänna utrymmen. HygTech Alliance, som består av bolagen Oras, Isku, Korpinen, Abloy, Teknos och Lojer, utvecklar produkter och lösningar inom hygienhantering. Till grund för verksamheten ligger en gemensam övertygelse om att särskilt framtagna byggnads- och inredningstekniska lösningar för hygienhantering avsevärt kan minska kontaktsmittan på sjukhus och i andra miljöer.

Både den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier och epidemier av bland annat fågelinfluensa, svininfluensa och MRSA, som emellanåt har orsakat stora störningar på sjukhusen, är mycket omdebatterade frågor som har väckt en stark oro. HygTech Alliance vill dra sitt strå till stacken genom att stödja insatser som förebygger infektionssjukdomar och försöker hitta lösningar på problemen med epidemier och globala pandemier.

Stora besparingar

Genom att göra de viktigaste kontaktytorna hygieniska eller helt beröringsfria är det möjligt att minska antalet fall där infektionssjukdomar överförs genom kontaktsmitta med upp till 50 procent. Detta sänker i sin tur sjukfrånvaron på arbetsplatsen och leder till betydande kostnadsbesparingar inom bl.a. hälso- och sjukvården. Genom att investera i hygienhanteringsprodukter kan företag och organisationer som bygger allmänna utrymmen med andra ord göra en insats för hälsa och ekonomiskt välstånd.

Företagen i HygTech Alliance:

  • ORAS – beröringsfria, avancerade sanitetsprodukter. Oras beröringsfria blandare är hygieniska, användarvänliga, säkra och de sparar både vatten och energi.
  • ISKU – antimikrobiella möbler. Iskus hälsoprodukter är en ny lösning som effektivare förhindrar tillväxt och spridning av bakterier.
  • KORPINEN – antimikrobiell badrumsutrustning. Korpinens badrumsmöbler uppfyller hygienstandarder med högt ställda krav.
  • ABLOY– antimikrobiella beslag. Abloy Oy tillverkar ett brett sortiment av lås, andra typer av beslag, dörrstängare och dörrautomatiklösningar för olika tillämpningar.
  • TEKNOS – antimikrobiella beläggningar. Teknos är en av Europas ledande leverantörer av industribeläggningar, med en stark ställning i detaljhandeln och byggbranschen.
  • LOJER GROUP. Lojer Group är Finlands ledande tillverkare av sjukhusutrustning och sjukhusmöbler.

Hygtech Alliances främsta mål är att stödja arbetet med att förhindra infektionssjukdomar och att sträva efter att hitta lösningar på problemen med epidemier och globala pandemier. Företagen gör också en gemensam satsning med syftet att ta sig in på exportmarknader.

www.hygtechalliance.com 

Produktserien Oras Medipro har utökats med beröringsfria modeller

De nya beröringsfria blandarna i Oras Medipro-serien är specialdesignade speciellt för sjukhus, kliniker och vårdboenden, där det ställs särskilda krav på vattenarmaturer på grund av strikta regler...