Offentliga utrymmen

I offentliga lokaler är det viktigt att blandarna är hållbara, användarvänliga, ekonomiska, hygieniska och säkra. Oras har ett brett urval av produkter som uppfyller alla de kraven.  

Products

Beröringsfria blandare för god hygien i offentliga lokaler

Med rätt handhygien kan spridningen av virus och bakterier minskas påtagligt. Enligt studier överförs 80 procent av alla bakterier från en människa till en annan, antingen genom direkt kontakt eller indirekt via olika ytor. Beröringsfria blandare på t.ex. offentliga toaletter hjälper till att motverka detta.  

Säkerhet och besparingar

En annan viktig egenskap hos en blandare, förutom hygienen, är att den är användarvänlig. Med beröringsfria blandare börjar vattnet att rinna i en förinställd temperatur när man rör händerna under blandaren. Dessutom sparar beröringsfria blandare vatten och energi eftersom vattnet automatiskt slutar att rinna när blandaren inte används. Detta ökar även säkerheten och förhindrar skadeverkning vid eventuell vandalisering eftersom blandarna stängs av automatiskt efter två minuter (t.ex. om någon har satt ett föremål framför sensorn).

De bästa Oras blandarna för offentliga lokaler