Dina bokmärken
Sök
Menu

Sekretesspolicy

När du besöker våra webbsidor på www.Oras.com sparar webbservern automatiskt IP-adressen som tilldelats dig av din internettjänsteleverantör, webbplatsen som du besöker oss från, våra webbsidor som besökts av dig och datum.  

Du kan bli ombedd att ange personliga uppgifter. Det är frivilligt att svara på frågorna.

Inom affärsverksamhetens omfattning samlar Oras in och behandlar personliga uppgifter som relaterar till nuvarande, tidigare och potentiella kunder och leverantörer, samt personliga uppgifter om medarbetare och representanter. I det avseendet anses varje enskild person vara en ”registrerad person”. Denna sekretesspolicy avser att garantera transparens och att visa hur respektive registrerade persons personliga uppgifter behandlas.

CONTROLLER

Controllern som ansvarar för bearbetningen av dina personliga uppgifter är:

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLAND

Tel: +358 2 83 161
Fax: +358 2 831 6200

Om du har några frågor om behandlingen av personliga uppgifter kontaktar du adressen ovan eller skickar ett e-postmeddelande till GDPR@ORAS.COM.  

BEHANDLING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

Personliga uppgifter samlas för det mesta in direkt från den registrerade eller med hans/hennes medgivande. Vi kan också komma att bearbeta personliga uppgifter som vi mottar från företaget som representerar den registrerade, från myndigheter och våra övriga samarbetspartner (t.ex. våra underleverantörer) eller som vi får från offentligt åtkomliga källor (t.ex. webbplatser och handelsregister). Personliga uppgifter omfattar:

 • identifiering av data som namn, företaget som representerar den registrerade och hans/hennes titel;
 • kontaktuppgifter som företagsadress, telefonnummer och e-postadress; och
 • personliga uppgifter som förvärvas under affärsrelationen, som kommunikation, information i ordrar, information om kampanjer, specialerbjudanden, gemensamma aktiviteter eller samarbete och nödvändig information för fakturering och betalningar, behandling av leveranser, främjandet av kund- och leverantörsrelationer och vår affärsutveckling.

BEHANDLINGENS RÄTTLIGA GRUND OCH SYFTE

Vi behandlar personliga uppgifter, i den mån det är nödvändigt, för att skydda våra legitima intressen som uppstår när den registrerade är vår kund eller leverantör eller agerar på uppdrag av den senare, eller för att uppfylla ett lagkrav som vi är skyldiga att följa.

Personliga uppgifter behandlas för utredningar och förhandlingar med potentiella kunder och leverantörer, i syfte att skicka och förhandla om erbjudanden, behandla ordrar, leverera produkter och erbjuda tjänster till våra kunder, och även för att ta emot produkter och tjänster från våra leverantörer, i faktureringssyfte, för leveranssyfte och för utarbetande av fraktsedel, för ingående, genomförande och upprätthållande av affärsavtal, i syfte att organisera och utföra aktiviteter inom sådana avtals omfattning och även för publicering av marknadskommunikation som rör vår affärsverksamhet.

ÖVERFÖRING AV OCH LAGRINGSPLATS FÖR DATA

Inom affärsverksamhetens omfattning kan vi, där det är lämpligt, överföra personliga uppgifter till företag i vår koncern och till våra samarbetspartner, t.ex. underleverantörer och distributionspartner.

De personliga uppgifterna stannar kvar i Europeiska Unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om vi överför dina personliga uppgifter till en plats utanför EU/EEA informerar vi dig om det.

KVARHÅLLANDE AV PERSONLIGA UPPGIFTER

Personliga uppgifter hålls kvar av oss så länge det behövs för

 • realisering och genomförande av relevanta affärsavtal eller för sändning och insamling av erbjudanden och affärsförslag från spännande och potentiella kunder och leverantörer och
 • andra legitima syften med hänseende på befintliga eller potentiella affärsrelationer, som förberedelse av finansiella data eller
 • efterlevnad av lagar.

Om relationen med den relevanta kunden eller leverantören avslutas hålls de personliga uppgifterna kvar av oss så länge som det är nödvändigt för vår affärsverksamhet, t.ex. i syfte att underhålla vårt kontraktarkiv och i syfte att hantera eventuella klagomål.

Personliga uppgifter behålls dessutom av oss om det föreskrivs för resultatet för lagkrav vi måste följa, t.ex. i anslutning till bokföring.

Så snart kvarhållandet av personliga uppgifter inte längre är nödvändigt raderas de eller anonymiseras på ett säkert sätt.

SAMARBETE MED KOMMISSIONSBITRÄDEN, CONTROLLERS SOM ÄR GEMENSAMT ANSVARIGA OCH TREDJE PARTER

När, inom vår behandlings omfattning, vi lämnar ut data till andra personer och företag (kommissionsbiträden, controllers som är gemensamt ansvariga eller tredje parter), överför sådana data till dem eller på något annat sätt ger dem åtkomst till data, sker detta antingen enligt lagstadgat tillstånd (t.ex. vid överföringar av data till tredje parter, som en betalningstjänsteleverantör, nödvändigt för kontraktets fullgörande), där användarna har gett sitt medgivande, där ett juridiskt krav kräver detta eller utifrån våra legitima intressen (t.ex. vid involvering av auktoriserade agenter, webbvärdar osv.).

I den mån vi lämnar ut, överför eller på annat sätt beviljar åtkomst till andra företag i vår företagskoncern sker detta i synnerhet i administrativt syfte som ett legitimt intresse och vidare enligt en motsvarande lagstadgad regel.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Som registrerad person har du, gentemot oss, följande rättigheter:

 • rätt till information om dina personliga uppgifter;
 • rätt till korrigering eller radering av dina personliga uppgifter;
 • rätt till begränsning av behandling som relaterar till dig;
 • rätt att invända mot behandlingen och
 • under vissa omständigheter, rätt till dataportabilitet, dvs. du kan få de personliga uppgifter som berör dig, som du har gett till oss, i ett strukturerat, vanligt format som kan läsas via dator och överföra dessa data till en annan controller.

Om ditt medgivande gavs till behandlingen, har du, som registrerad person, rätt att dra tillbaka ditt medgivande när som helst. Lägg märke till att behandlingens lagenlighet som utfördes före du drog tillbaka ditt medgivande förblir opåverkat av detta tillbakadragande.

Eventuell ansökan ska skickas till ovan nämnda information.

Vi kommer att göra allt vi kan för att uppfylla din önskan. Ibland kan vi emellertid behöva avvisa din ansökan. I sådant fall meddelar vi dig anledningen till vårt avslag.

Om du är av åsikten att vår behandling av personliga uppgifter inte utförs i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen eller andra tillämpliga lagar kan du vända dig till behörig tillsynsmyndighet för att få ett förtydligande av lämpligheten i behandlingen av dina personliga uppgifter.

ÅTKOMST TILL INFORMATIONSMINNE FÖR DINA TERMINALA ANORDNINGAR (ANVÄNDNING AV COOKIES)

Oras använder cookies för att vi ska kunna följa dina preferenser när du besöker våra webbplatser och således fortsätta att optimera innehållet i enlighet med just dina önskemål. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk. De gör det möjligt att identifiera din dator men samlar inte in eller sparar några personliga uppgifter. Cookies skadar inte din dator och kan inte innehålla virus. Du kan när som helst förhindra att cookies sparas på datorn via dina webbläsarinställningar. Det kan emellertid påverka webbplatsens prestanda under vissa omständigheter.

Cookies används även för rundturen i våt virtuella showroom, som är integrerad i webbplatsens tjänsteområde.

ADMINISTRATION AV COOKIES

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan emellertid avvisa eller blockera användningen av cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. Metoden för att inaktivera cookies är olika för olika webbläsare. Använd webbläsarens ”hjälpfunktion”’. 

FUNKTION FÖR KUNDKONTO/REGISTRERING

Om du skapar ett kundkonto hos oss via vår webbplats samlar vi in och lagrar data som du anger när du registrerar dig (till exempel ditt namn, din adress eller din e-postadress) exklusivt för förhandstjänster, för kontraktets fullgörande eller i kundvårdssyfte (till exempel för att ge dig en översikt över dina tidigare ordrar från oss eller för att du ska kunna få den så kallade pm-funktionen). Samtidigt lagrar vi IP-adressen och datum och tid för registreringen. Naturligtvis vidarebefordrar vi inte dess data till tredje parter.

Inom omfattningen för resten av registreringsprocessen hämtas ditt medgivande för behandlingen, och vi refererar till denna sekretesspolicy. Data som samlas in av oss används exklusivt för tillhandahållandet av ditt kundkonto.

I den mån du samtycker till denna behandling fungerar art. 6 (1) (a) GDPR som juridisk grund för databehandlingen.

I den mån öppnandet av kundkontot ytterligare innebär åtgärder som föregår ett sådant avtal eller kontraktets fullgörande är den juridiska grunden för behandlingen också art. 6 (1) (b) GDPR.

Du kan när som helst dra tillbaka det medgivande du har gett till öppningen och underhållet av kundkontot för framtiden i enlighet med art. 7 (3) GDPR. För detta ändamål behöver du bara informera oss om att du drar tillbaka medgivandet.

Data som samlas in raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig. Vi måste emellertid i detta avseende observera bevarandeperioden för skatter och handelsrätt.

GOOGLE ANALYTICS

Vi använder Google Analytics på våra webbplatser. Det är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies som stödjer analysen av din användning av våra webbplatser och den selektiva visningen av annonser genom omdirigering/remarketing. Informationen som genereras av cookien om din användning av våra webbplatser överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Observera att på våra webbplatser kompletteras Google Analytics-koden av ”gat._anonymizeIp();” för att garantera anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning). På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på våra webbplatser trunkerar Google IP-adressen för medlemsstater i EU samt för alla andra parter enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall skickas den fullständiga IP-adressen till och förkortas av Google-servrar i USA. För vår räkning använder Google denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som relaterar till webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss. Google associerar inte din IP-adress med några andra data som innehas av Google Analytics. Du kan förhindra installationen av cookies genom att välja lämpliga inställningar för din webbläsare (se ovan). Du kan dessutom förhindra Googles insamling och användning av data som genererats av cookien som relaterar till din användning av våra webbplatser (däribland din IP-adress) genom att ladda ned och installera plug-in-programmet för webbläsaren via följande länk: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE. Du hittar mer information på HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML(allmän information om Google Analytics och dataskydd). Du kan också förbjuda datainsamling av Google Analytics och Google Remarketing genom att klicka på följande länk. En undantagscookie aktiveras som förbjuder insamling av data när du besöker webbplatsen i framtiden: Inaktivera Google Analytics Inaktivera Google Analytics Vi använder även Google Analytics för att utvärdera data från AdWords i statistiskt syfte. Om du inte vill att det sker kan du inaktivera det via Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

Inaktivera Google Analytics

INAKTIVERA GOOGLE ADWORDS

Vi använder även Google Analytics för att utvärdera data från AdWords i statistiskt syfte. Om du inte vill att det sker kan du inaktivera det via Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=EN).

OMDIRIGERING/REMARKETING

Den här webbplatsen använder teknik för omdirigering som drivs av andra leverantörer (t.ex. remarketing via Google Display Network). Genom omdirigering kan användare som redan har visat intresse för vårt varumärke och våra produkter få riktad reklam på våra partners webbsidor. Utifrån forskningsresultatet vet vi att det är intressantare för användarna att få anpassad, intresserelaterad reklam än reklam utan personliga referenser. Med omdirigering visas reklam utifrån en cookiebaserad analys av användarens tidigare aktiviteter. Självklart lagras inga personliga uppgifter, och naturligtvis används omdirigeringstekniken i enlighet med tillämplig lagstiftning för dataskydd. Om du inte samtycker till visning av reklam i denna form kan du inaktivera cookies via webbläsarinställningarna och/eller ta bort befintliga cookies. Du kan även uttrycka ditt icke-samtycke med cookiebaserad analys för framtiden genom att installera en undantagscookie på din slutanordning i enlighet med informationen som följer. Ingen annan användning eller vidarebefordran till tredje part sker. 

GOOGLE MAPS

På vår webbplats använder vi Google Maps för att visa vår plats och erbjuda vägbeskrivningar för att hitta oss. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan endast kallat ”Google”.

Via certifieringen enligt ”skölden för skydd av privatlivet i EU och USA” (”EU-US PRIVACY SHIELD”) garanterar Google att bestämmelserna för dataskydd inom EU även beaktas vid behandling av data i USA.

För att göra det möjligt att visa vissa typsnitt på vår webbplats upprättas en anslutning till Google-servern i USA när någon besöker vår webbplats.

När du anropar komponenten som Google Maps integrerat på vår webbplats lagrar Google en cookie på din terminalutrustning via din webbläsare. Dina användarinställningar och uppgifter behandlas för att visa vår plats och förebereda vägbeskrivningar för att hitta oss. För den här anslutningen kan vi inte utesluta att Google använder servrar i USA.

Den rättsliga grunden är art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i optimering av webbplatsens funktionalitet.

Via anslutningen till Google som upprättats på detta sätt kan Google kontrollera från vilken webbplats din begäran skickades från och till vilken IP-adress vägbeskrivningarna för att hitta oss överförs.

Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra installationen av cookies via motsvarande inställningar i din webbläsare. Ovan finns ytterligare information om anslutningen under avsnittet ”Cookies”.

Dessutom följer användningen av Google Maps och informationen som hämtas via Google Maps GOOGLES VILLKOR FÖR ANVÄNDNING och GOOGLE MAPS AFFÄRSVILLKOR.

Utöver detta erbjuder Google ytterligare information under

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

GOOGLE reCAPTCHA

På vår webbplats använder vi Google reCAPTCHA för att kontrollera och undvika interaktioner på våra webbplatser via automatiserad åtkomst, till exempel, vi så kallade robotar. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan endast kallat ”Google”.

Via certifieringen enligt ”skölden för skydd av privatlivet i EU och USA” (”EU-US PRIVACY SHIELD”) garanterar Google att bestämmelserna för dataskydd inom EU även beaktas vid behandling av data i USA.

Med den här tjänsten kan Google kontrollera från vilken webbplats en begäran har skickats och från vilken IP-adress du använder med en så kallad reCAPTCHA-inmatningsruta. Utöver din IP-adress är det möjligt att ytterligare information som är nödvändig för att erbjuda och garantera tillhandahållandet av tjänsten registreras av Google.

Den rättsliga grunden är art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i webbplatsens säkerhet och i att avvärja oönskade, automatiserade åtkomster i form av skräppost och liknande.

Under

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google erbjuder mer långtgående information i relation till sin hantering av dina användaruppgifter i allmänhet.

GOOGLE FONTS

På vår webbplats använder vi Google Fonts för att presentera externa typsnitt. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan endast kallat ”Google”.

Via certifieringen enligt ”skölden för skydd av privatlivet i EU och USA” (”EU-US PRIVACY SHIELD”) garanterar Google att bestämmelserna för dataskydd inom EU även beaktas vid behandling av data i USA.

För att göra det möjligt att visa vissa typsnitt på vår webbplats upprättas en anslutning till Google-servern i USA när någon besöker vår webbplats.

Den rättsliga grunden är art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i optimering och kommersiell drift av vår webbplats.

Via anslutningen till Google som upprättas när någon besöker webbplatsen kan Google kontrollera från vilken webbplats din begäran skickades från och till vilken IP-adress presentationerna av typsnittet ska överföras.

Under

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google erbjuder ytterligare information, särskilt med avseende på möjligheterna för förebyggande av användningen av uppgifterna.

HOTJAR (SPÅRNING AV ONLINEBETEENDE)

Vi använder HOTJAR för att bättre förstå våra användares behov och optimera tjänsten och upplevelsen. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur lång tid de ägnar åt vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gillar och inte gillar osv.). Det gör att vi kan skapa och underhålla vår tjänst med feedback från användarna. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enheters IP-adress (hämtas och lagras endast anonymt), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifieringar), webläsarinformation, geografisk plats (endast land), språk som föredras för att visa vår webbplats). Hotjar lagrar informationen i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda den här informationen för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare data om en enskild användare. Mer information finns i Hotjars sekretesspolicy via DEN HÄR LÄNKEN.

Du kan stänga av skapandet av en användarprofil, Hotjars lagring av data om din användning av vår webbplats och Hotjars användning av cookiespårning på andra webbplatser genom att följa den här AVSTÄNGNINGSLÄNKEN.

SOCIALA MEDIER (FACEBOOK-PIXEL, YOUTUBE OSV.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ OCH YOUTUBE 

Den här webbplatsen implementerar plugin-program för sociala medier från Facebook och Google (Google+ och YouTube). Detta gäller funktionaliteten som erbjuds av de amerikanska företagen Facebook och Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”)). 

När du besöker en sida som innehåller ett sådant plug-in-program upprättar webbläsaren en anslutning till Facebook eller Google och innehåll läses in från dessa sidor. Det innebär att ditt besök på den här sidan kan spåras av Facebook och Google även om du inte aktivt använder funktionen för plug-in-programmet för sociala medier. Om du har ett konto på Facebook eller Google kan du använda plug-in-programmet för att dela information med dina vänner. Oras Ltd. kan inte påverka innehållet i plugin-program och överföringen av information. 

Via Facebook-pixeln som vi implementerar får Facebook information om att du har besökt vår sida via din IP-adress, så de kan koppla ihop besöket med ditt användarkonto. Vi kan använda informationen som följer för att göra Facebook-reklam. Härmed deklarerar vi att vi som leverantör av sidorna inte tar emot någon information om innehållet av överförda data, eller hur de används av Facebook. Om du inte önskar att data ska samla in av Custom Audience kan du inaktivera funktionen här. 

Facebook och Google anger detaljerad information as to the scope, type, purpose and further processing of your data on their websites. Det finns mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för sekretesskydd. 

Facebooks sekretesspolicy: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Googles sekretesspolicy: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER

På den här webbplatsen finns även funktioner som relaterar till Twitter-tjänsten. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”). Via användningen av Twitter och ”re-tweet”-funktionen är de Oras Ltd.-webbplatser du besöker anslutna till ditt Twitter-konto och tillkännages för andra användare. Detta gäller även överföring av data till Twitter. I detta syfte upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Twitter-servrarna och överför data till Twitter. Härmed deklarerar vi inte tar emot någon information om innehållet av överförda data, eller hur de används av Twitter. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Du kan ändra dina inställningar för Twitter-dataskydd i kontoinställningarna här: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM

Plugin-program för det sociala nätverket Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (”Instagram ”) är också integrerat på den här webbplatsen. Du kan identifiera Instagram-plugin-programmet via ”Instagram-knappen” på vår webbplats. Om du klickar på ”Instagram-knappen” när du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil. På så sätt kan Instagram associera ditt besök på vår sida med ditt användarkonto. Härmed deklarerar vi inte tar emot någon information om innehållet av överförda data, eller hur de används av Instagram. Mer information finns i Instagrams sekretesspolicy på: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST

Plugin-program för det sociala nätverket Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (”Pinterest”) är också integrerat på den här webbplatsen. Du kan identifiera Pinterest-plugin-programmet via ”Fäst den-knappen” på vår webbplats. Om du klickar på ””Fäst den-knappen” i Pinterest när du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Pinterest-profil. På så sätt kan Pinterest associera ditt besök på vår sida med ditt användarkonto. Härmed deklarerar vi inte tar emot någon information om innehållet av överförda data, eller hur de används av Pinterest. Mer information finns i Pinterests dataskyddsdeklaration: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP

Den här webbplatsen implementerar också en WhatsApp-delningsknapp. Med hjälp av denna knapp kan du dela innehåll från Oras Ltd. via WhatsApp-appen på din mobiltelefon. Knappen är en hyperlänk. Med knappen på den här webbplatsen kan personliga uppgifter överföras till operatören för WhatsApp eller tredje parter. Så fort du använder WhatsApp-knappen får WhatsApp-operatören information om vilket innehåll som delas och att knappen har använts på webbplatsen. Mer information om dataanvändningspolicyn för WhatsApp-operatören finns i operatörens dataskyddsförordning: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

För presentation av videor använder vi ”Vimeo” i vår app. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, nedan endast kallat ”Vimeo”.

I vissa fall utförs behandlingen av användardata på Vimeo-servrar i USA. Via certifieringen enligt ”skölden för skydd av privatlivet i EU och USA” (”EU-US PRIVACY SHIELD”) garanterar dock Vimeo att bestämmelserna för dataskydd inom EU även beaktas vid behandling av data i USA.

Den rättsliga grunden är art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i förbättringar av kvaliteten på vår webbplats.

Om du besöker en sida på webbplatsen där en video är inbäddad upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna i USA för att presentera videon. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Vimeo att behandla in IP-adress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på våra webbplatser.

Om du är inloggad på Vimeo samtidigt som du besöker någon av våra webbplatser där en Vimeo-video är inbäddad kan Vimeo tilldela informationen som samlas in på detta sätt till ditt personliga konto där. Om du vill förhindra det behöver du antingen logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats eller ställa in ditt användarkonto på Vimeo på motsvarande sätt.

Vimeo använder webbanalystjänsten Google Analytics för analys av funktionalitet och användning. Via Google Analytics lagras cookies på din terminalutrustning via din webbläsare, och information vidarebefordras till Google om användningen av våra webbplatser där det finns en inbäddad Vimeo-video. Det kan inte uteslutas att Google behandlar denna information i USA.

Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra installationen av cookies via motsvarande inställningar i din webbläsare. Ovan finns ytterligare information om anslutningen under avsnittet ”Cookies”.

Den rättsliga grunden är art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i förbättringar av kvaliteten på vår webbplats och i Vimeos legitima intresse för att analysera användarbeteendet statistiskt i optimerings- och marknadsföringssyften.

Vimeo tillhandahåller ytterligare information om insamlingen och användningen av data och om dina rättigheter och möjligheter till att skydda din privata sfär under

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

UTLOGGNING

Du kan förhindra att sociala nätverk associerar information som samlats in om dig när du besöker Oras Ltd. med ditt användarkonto på respektive sociala nätverk genom att logga ut från kontona som erbjuds av sociala nätverk och genom att ta bort cookies som har installerats. Om du inte vill att sociala nätverk associerar insamlade data direkt med din profil måste du logga ut från respektive sociala nätverk innan du besöker vår webbplats. Du kan även förhindra att plug-in-program läses in helt och hållet med tillägg för din webbläsare, till exempel med en skriptblockerare som ”NoScript”. Detta hittar du här: HTTP://NOSCRIPT.NET.

JOBBANNONSER/ONLINEANSÖKNINGAR VIA HR4YOU

För en snabb och bekväm ansökan ber vi dig att använda vårt verktyg för onlineansökan. Naturligtvis använder vi informationen du skickar till oss i onlineansökningsformuläret exklusivt i syfte att behandla din ansökan, och vi skickar endast vidare informationen inom företag i Oras-koncernen. Vi lagrar din kontakt- och ansökansinformation under ansökningsproceduren. Din ansökansinformation raderas inte senare än sex månader efter att ansökansproceduren har avslutats såvida du inte ordnar raderingen själv. Vi använder en krypteringsprocess för onlineöverföringen av dina sökandeuppgifter så att dina uppgifter skyddas mot obehörig åtkomst (se nedan). Observera att ansökningar som du skickar till oss via e-post överförs till oss okrypterat och raderas därför omedelbart. Vi rekommenderar att du använder verktyget för onlineansökan.

ANVÄNDNING AV ALLOKERING AV ONLINETIDSBOKNING VIA TIMIFY

TIMIFY – TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 München, Tyskland (TIMIFY), driver en lösning för onlinetidsbokning som är integrerad på vår webbplats. Om du bokar en tid med Timify samlar Timify in dina personliga uppgifter. I anslutning till tjänsterna och produkterna företaget Timify erbjuder lägger de stor vikt vid att ”följa dataskydd, garantera högsta möjliga datasäkerhet och transparens vid databearbetning”.

Via följande länkar kan du visa den detaljerade sekretesspolicyn för företaget Timify:

FÖRETAGET TIMIFYS SEKRETESSPOLICY

DEKLARATION AV FÖRETAGET TIMIFY ENLIGT GDPR I EU

VIRTUELL UTSTÄLLNINGSMONTER MED FAIRFLEXX

Fairflexx Digital GmbH , Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, är en tjänsteleverantör av programvarulösningar på mässor och driver en lösning för virtuella mässmontrar som är integrerad på vår webbplats. Som en del av tjänsterna och produkterna de erbjuder lägger Fairflexx stör vikt vid att ”följa dataskyddsriktlinjer och att garantera högsta möjliga datasäkerhet och transparens vid databearbetning”.

Med följande länkar kan du visa den Fairflexxs detaljerade sekretesspolicy:

FAIRFLEXXS SEKRETESSPOLICY

Kontaktformuläret i den virtuella mässmontern används för att behandla frågor från kunder och intressenter. Uppgifterna lagras i administrativt syfte för behandling av frågor och bearbetas utifrån lagkrav. På samma sätt lagras personliga uppgifter i broschyrorderformuläret i administrativt syfte och behandlas lämpligt enligt berättigade intressen i enlighet med artikel 6 (1f) i GDPR. Användare kan återkalla sitt medgivande till bearbetningen av uppgifterna när som helst. Användarna har också rätt att begära att uppgifterna raderas när frågan har hanterats.

Google Analytics används för att spåra preferenser och surfvanor i vår virtuella mässmonter. Inget separat spårningsverktyg används här.

NEWSLETTER

När du prenumererar på ett Oras-nyhetsbrev ger du ditt medgivande till användning av de personliga uppgifter du angav själv för individuellt mottagande av nyhetsbrevet via e-post. Prenumerationsprocessen innehåller ytterligare ett bekräftelsemeddelande som innehåller en länk till den sista registreringen (dubbel registrering) för att garantera att du explicit vill ta emot e-postmeddelandena. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst utan extra kostnad genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet och följa instruktionerna som visas därefter. Åtgärden blir verksam för framtiden.

SENAST REVIDERAD: 15 augusti 2020

Vi vill lyfta fram att denna deklaration kan förlängas eller modifieras när som helst enligt juridiska eller andra krav.