Dine ønskeliste
Søk
Menu

Personvernerklæring

Når du besøker nettsidene våre på www.oras.com, lagrer nettserveren automatisk IP-adressen du har fått tildelt av Internett-leverandøren din, nettstedet du besøker oss fra, nettsidene våre du har besøkt og datoen.   

Du kan bli bedt om å oppgi personopplysninger. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene. 

Oras samler inn og behandler også personopplysninger knyttet til nåværende, tidligere og potensielle kunder og leverandører, samt deres medarbeidere og representanter. I denne forbindelse anses hver enkelt person å være «en registrert enkeltperson». Denne personvernerklæringen er ment å sikre gjennomsiktighet og å vise hvordan personopplysningene til de respektive registrerte enkeltpersonene blir behandlet. 

 

KONTROLLØR 

Kontrolløren som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er: 

Isometsäntie 2 
P.O. Box 40 
FI-26101 RAUMA 
FINLAND 

Tlf.: +358 2 83 161 
Faks: +358 2831 6200 

Hvis du har spørsmål angående behandling av personopplysninger, kan du kontakte ovennevnte adresse eller sende en e-post til GDPR@ORAS.COM.   

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Personopplysninger samles inn for det meste direkte fra den registrerte enkeltpersonen eller med hans samtykke. Vi kan også behandle personopplysninger som vi mottar fra selskapet som representerer den registrerte enkeltpersonen, fra myndigheter og våre andre samarbeidspartnere (f.eks. våre underleverandører) eller som vi får fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. nettsider og kommersielle registre). Personopplysninger inkluderer:

 • identifikasjonsdata som navnet, selskapet som representerer den registrerte enkeltpersonen, og hans tittel; 
 • kontaktdetaljer som forretningsadresse, telefonnummer og e-postadresse; og 
 • personopplysninger som er ervervet i løpet av forretningsforholdet, for eksempel kommunikasjon, detaljer i bestillinger, informasjon om kampanjer, spesialtilbud, fellesaktiviteter eller samarbeid, og også de detaljer som er nødvendige for fakturering og betaling, behandling av leveranser, fremme kunde- og leverandørrelasjoner og vår forretningsutvikling. 

 

JURIDISK GRUNNLAG OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN 

Vi behandler personopplysninger, i den grad det er nødvendig, for å beskytte våre legitime interesser som oppstår når den registrerte er vår kunde eller leverandør eller handler på vegne av sistnevnte, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er bundet til å etterkomme. 

Personopplysninger behandles for undersøkelser og forhandlinger med potensielle kunder og leverandører, med det formål å sende inn og forhandle om tilbud, behandle bestillinger, levere produkter og tilby tjenester til våre kunder, og også for å motta produkter og tjenester fra våre leverandører, for formål med fakturering, for fraktformål og for utstedelse av fraktbrev, for inngåelse, gjennomføring og vedlikehold av forretningsavtaler, med det formål å organisere og utføre aktiviteter innenfor rammen av slike avtaler, og også for publisering av markedsføringskommunikasjon vedrørende vår forretningsdrift. 

 

OVERFØRING OG OPPBEVARINGSSTED FOR DATA 

Innenfor rammen av vår forretningsdrift kan vi, der det er hensiktsmessig, overføre personopplysninger til selskaper innen vår gruppe og til våre samarbeidspartnere, som f.eks. leverandørbedrifter og distribusjonspartnere. 

Personopplysningene forblir i EU eller i Det europeisk-økonomiske samarbeidsområdet. Skulle vi overføre dine personopplysninger til et sted utenfor EU/EØS, vil vi informere deg om dette. 

 

BEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Personopplysninger bevares av oss så lenge det er nødvendig for 

 • realisering og gjennomføring av relevante forretningsavtaler, eller for innlevering og innhenting av tilbud og forretningsforslag fra eksisterende og potensielle kunder og leverandører og 
 • andre legitime formål med hensyn til eksisterende eller potensielle forretningsforhold, som f.eks. utarbeidelse av økonomiske data eller 
 • overholdelse av lover. 

Hvis forholdet til den aktuelle kunden eller leverandøren avsluttes, vil personopplysningene oppbevares av oss i den grad det er nødvendig for vår forretningsdrift, f.eks. med det formål å opprettholde kontraktsarkivet vårt og for å håndtere eventuelle klager. 

Personopplysninger oppbevares av oss hvis dette er foreskrevet for oppfyllelse av juridiske forpliktelser vi er bundet av, som f.eks. i forbindelse med regnskapsregistreringer. 

Så snart oppbevaring av personopplysninger ikke lenger er nødvendig, vil de bli slettet eller anonymisert på en sikker måte. 

 

SAMARBEID MED KOMMISJONSBEHANDLERE, MEDANSVARLIGE KONTROLLØRER OG TREDJEPARTER 

Når vi, innenfor rammen av behandlingen vår, utleverer opplysninger til andre personer og selskaper (kommisjonsbehandlere, medansvarlige kontrollører eller tredjeparter), overfører slike opplysninger til dem eller på annen måte gir dem tilgang til opplysningene, finner dette bare sted enten på grunnlag av lovpålagt tillatelse (f.eks. når overføring av data til tredjeparter, for eksempel en betalingstjenesteyter, er nødvendig for gjennomføring av kontrakten), der brukere har gitt sitt samtykke, der en juridisk forpliktelse foreskriver dette eller på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. ved involvering av autoriserte agenter, nettverter, etc.). 

I den grad vi avslører, overfører eller på annen måte gir tilgang til andre selskaper i vårt konsern, skjer dette spesielt for administrative formål som en legitim interesse og videre på grunnlag av en tilsvarende lovbestemmelse. 

 

RETTIGHETENE TIL DATAENE 

Som registrert enkeltperson, har du overfor oss følgende rettigheter: 

 • retten til informasjon om dine personopplysninger; 
 • retten til rettelse eller sletting av dine personopplysninger; 
 • retten til å begrense behandlingen relatert til deg; 
 • retten til innsigelse mot behandlingen og 
 • under visse omstendigheter, retten til dataportabilitet, dvs. du kan motta personopplysningene om deg, som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og kan overføre disse opplysningene til en annen kontrollør. 

Hvis ditt samtykke ble innhentet til behandlingen, har du som registrert enkeltperson rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vær oppmerksom på at lovligheten av behandlingen som er utført før tilbaketrekningen av samtykke, forblir upåvirket av denne tilbaketrekningen. 

Enhver søknad skal rettes til ovennevnte kontakt. 

Vi vil gjøre vårt ytterste for å oppfylle ditt ønske. Imidlertid kan det også hende at vi må avslå søknaden din. I dette tilfellet vil vi varsle deg om årsakene til avslaget vårt. 

Skulle du være av den oppfatning at vår behandling av personopplysninger ikke utføres i samsvar med bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen eller andre gjeldende lover, kan du søke til den kompetente tilsynsmyndigheten for å avklare hensiktsmessigheten av behandlingen av dine personopplysninger. 

 

TILGANG TIL INFORMASJONSMINNET TIL DE TERMINALE ENHETENE (BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER) 

For at vi skal kunne følge dine preferanser når du besøker våre nettsider og dermed kontinuerlig optimalisere innholdet i samsvar med dine individuelle ønsker, bruker Oras informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din. De muliggjør identifikasjon av datamaskinen din, men samler ikke inn eller lagrer noen av dine personopplysninger. Informasjonskapsler forårsaker ikke skade på datamaskinen din og kan ikke inneholde virus. Du kan når som helst forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din via nettleserinnstillingene. Dette kan imidlertid forringe ytelsen til nettsiden under noen omstendigheter. 

Informasjonskapsler brukes også til vår virtuelle messetur, som er integrert i tjenesteområdet til nettsiden. 

 

ADMINISTRASJON AV INFORMASJONSKAPSLER 

De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Du kan imidlertid avvise eller blokkere bruken av informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene. Metoden for å deaktivere informasjonskapsler varierer fra nettleser til nettleser. Vær oppmerksom på nettleserens ‘hjelpefunksjon’.  

 

KUNDEKONTO/REGISTRERINGSFUNKSJON 

Hvis du oppretter en kundekonto hos oss via nettsiden vår, vil vi samle inn og lagre opplysningene du oppgir ved registrering (det vil si for eksempel ditt navn, din adresse eller din e-postadresse) eksklusivt for pre-kontraktstjenester, for utførelse av kontrakten eller for kundebehandling (for eksempel for å gi deg en oversikt over dine tidligere bestillinger fra oss eller for å kunne tilby deg den såkalte minnefunksjonen). Vi lagrer deretter samtidig IP-adressen, datoen og klokkeslettet for registreringen. Vi videresender naturligvis ikke disse opplysningene til tredjeparter. 

Innenfor omfanget av den videre registreringsprosessen, blir ditt samtykke innhentet til denne behandlingen, og det henvises til denne personvernerklæringen. Opplysningene som samles inn av oss i denne forbindelse, vil utelukkende brukes til levering av kundekontoen din. 

I den grad du samtykker til denne behandlingen, fungerer art. 6 (1) (a) GDPR som det juridiske grunnlaget for databehandlingen. 

I den grad åpningen av kundekontoen i tillegg betjener pre-kontraktstiltak eller gjennomføring av kontrakten, er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen også art. 6 (1) (b) GDPR. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt til åpning og vedlikehold av kundekontoen med virkning for fremtiden i henhold til art. 7 (3) GDPR. For dette formålet trenger du bare å informere oss om tilbaketrekningen av ditt samtykke. 

Opplysningene som samles inn i denne forbindelsen, vil bli slettet så snart behandlingen ikke lenger er nødvendig. Vi må i denne forbindelse imidlertid overholde skatte- og handelsrettslige bevaringsperioder. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Våre nettsider bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ('Google'). Google Analytics bruker informasjonskapsler som støtter analyse av din bruk av nettsidene våre og selektiv visning av annonser ved hjelp av ny målsøking/markedsføring. Informasjonen generert av informasjonskapselen om din bruk av nettsidene våre vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Vær oppmerksom på at Google Analytics-koden på våre nettsider er supplert med "gat._anonymizeIp();" for å sikre anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering). På grunn av aktivering av IP-anonymisering på våre nettsider, vil Google avkorte IP-adressen for EU-land så vel som for andre parter i avtalen i Det europeisk-økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til og forkortes av Googles servere i USA. På vegne av oss vil Google bruke denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettsidene, utarbeide rapporter om nettsideaktivitet og levere andre tjenester relatert til nettsideaktivitet og Internett-bruk til oss. Google knytter ikke IP-adressen din til andre opplysninger Google Analytics bevarer. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din (se ovenfor). Du kan videre forhindre Googles innsamling og bruk av opplysninger generert av informasjonskapselen som er relatert til din bruk av nettsidene våre (inkludert din IP-adresse) ved å laste ned og installere plugin-modulen for nettleseren via følgende lenke:  HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE. Du finner mer informasjon om dette på  HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML  (generell informasjon om Google Analytics og databeskyttelse). Du kan også undertrykke datainnsamlingen av Google Analytics og Google Remarketing ved å klikke på følgende lenke: En bortvalgs-informasjonskapsel er aktivert som undertrykker innsamling av opplysningene dine når du besøker denne nettsiden i fremtiden: Deaktivering av Google Analytics. Deaktivering av Google AdWords. Vi bruker også Google Analytics til å evaluere data fra AdWords for statistiske formål.  Hvis du ikke ønsker at dette skal finne sted, kan du deaktivere det via Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE { 4] ). 

Deaktiver Google Analytics 

 

DEAKTIVER GOOGLE ADWORDS 

Vi bruker også Google Analytics til å evaluere data fra AdWords for statistiske formål.   Hvis du ikke ønsker at dette skal skje, kan du deaktivere det via Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=EN ). 

 

NY MÅLSØKING/MARKEDSFØRING 

Denne nettsiden bruker ny målsøking-teknologier som drives av andre leverandører (f.eks. ny målsøking via Google Display-nettverket). Ved hjelp av ny målsøking kan brukere som allerede har vist interesse for merkevaren vår og produktene våre adresseres med målrettet reklame på partnernes nettsider. På grunnlag av forskningsresultater vet vi at visning av personlig tilpasset, interesserelatert annonsering er mer interessant for brukere enn reklame uten personlig referanse. Med ny målsøking vises annonseringen på grunnlag av en informasjonskapselbasert analyse av brukerens tidligere handlinger. Det lagres selvfølgelig ingen personopplysninger, og like åpenbart brukes ny målsøking-teknologien i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ikke samtykker til visning av reklame i dette skjemaet, kan du deaktivere informasjonskapsler via nettleserinnstillingene og/eller slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også uttrykke manglende samtykke til den informasjonskapselbaserte analysen med virkning i fremtiden ved å installere en bortvalg-informasjonskapsel på sluttenheten din i samsvar med informasjonen som følger. Ingen annen bruk eller videresending til tredjepart vil finne sted.  

 

GOOGLE MAPS 

Vi bruker Google Maps på nettsiden vår for å vise posisjonen vår og også for å gi veibeskrivelse for å finne oss. Dette er en tjeneste levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kun referert til som «Google». 

Gjennom sin sertifisering under «EU-US Privacy Shield» ( «EU-US PRIVACY SHIELD» ) garanterer Google at databeskyttelsesbestemmelsene som gjelder i EU er også observert i behandlingen av data i USA. 

For å gjøre det mulig å presentere visse skrifter på nettsiden vår, opprettes en forbindelse til Google-serveren i USA når nettsiden vår besøkes. 

Når du ringer opp komponenten Google Maps har integrert på nettsiden vår, lagrer Google en informasjonskapsel på terminalutstyret ditt via nettleseren din. Brukerinnstillingene og opplysningene dine blir behandlet for å vise posisjonen vår og for å forberede veibeskrivelse for å finne oss. Vi kan i denne forbindelse ikke utelukke at Google bruker servere i USA. 

Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i å optimalisere funksjonaliteten til nettsiden vår. 

Gjennom forbindelsen til Google som er opprettet på denne måten, kan Google finne ut fra hvilken nettside forespørselen din ble sendt og til hvilken IP-adresse instruksjonene for å finne oss skal overføres. 

Hvis du ikke er enig i denne behandlingen, har du muligheten til å forhindre installasjon av informasjonskapslene gjennom de tilsvarende innstillingene i nettleseren din. Du finner ovenfor ytterligere detaljer i denne sammenhengen under avsnittet «Informasjonskapsler». 

I tillegg er bruken av Google Maps og også informasjonen som er innhentet gjennom Google Maps underlagt  GOOGLE BRUKSVILKÅR OG BETINGELSER  og  GOOGLE MAPS, VILKÅR OG BETINGELSER FOR VIRKSOMHET.  

Google tilbyr også ytterligere informasjon under 

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED 

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

 

GOOGLE RECAPTCHA 

På nettsiden vår bruker vi Google reCAPTCHA for å kontrollere og unngå interaksjoner på våre nettsider gjennom automatiserte tilganger, for eksempel gjennom såkalte bots. Dette er en tjeneste levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kun referert til som «Google». 

Gjennom sin sertifisering under «EU-US Privacy Shield» ( «EU-US PRIVACY SHIELD» ) garanterer Google at databeskyttelsesbestemmelsene som gjelder i EU er også observert i behandlingen av data i USA. 

Gjennom denne tjenesten kan Google finne ut fra hvilken nettside en forespørsel sendes, og fra hvilken IP-adresse du bruker den såkalte reCAPTCHA-inntastingsboksen. I tillegg til IP-adressen din, er det mulig at ytterligere informasjon som er nødvendig for å tilby og sikre levering av denne tjenesten, vil bli registrert av Google. 

Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i sikkerheten til nettsiden vår og også i å avverge uønskede, automatiserte tilganger i form av søppelpost eller lignende. 

Under 

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY 

Google tilbyr ytterligere informasjon i forhold til håndtering av brukerdataene dine generelt. 

 

GOOGLE FONTS 

På nettsiden vår bruker vi Google-skrifttyper til å presentere eksterne skrifttyper. Dette er en tjeneste levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kun referert til som «Google». 

Gjennom sin sertifisering under «EU-US Privacy Shield» ( «EU-US PRIVACY SHIELD» ) garanterer Google at databeskyttelsesbestemmelsene som gjelder i EU er også observert i behandlingen av data i USA. 

For å gjøre det mulig å presentere visse skrifter på nettsiden vår, opprettes en forbindelse til Google-serveren i USA når nettsiden vår besøkes. 

Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i optimalisering og kommersiell drift av nettsiden vår. 

Gjennom forbindelsen til Google som er opprettet ved å besøke nettsiden vår, kan Google finne ut fra hvilken nettside forespørselen din ble sendt og til hvilken IP-adresse presentasjonen av skrifttypen skal overføres. 

Under 

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED 

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY 

Google gir ytterligere informasjon, særlig med tanke på mulighetene for å forhindre bruk av opplysningene. 

 

HOTJAR (SPORING AV NETTADFERD) 

Vi bruker HOTJAR  for å bedre forstå brukernes behov og for å optimalisere denne tjenesten og opplevelsen. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å bedre forstå brukeropplevelsen vår (f.eks. hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker, osv.), og dette gjør det mulig for oss å bygge og vedlikeholde tjenesten vår med tilbakemeldinger fra brukerne. Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om brukernes oppførsel og deres enheter, spesielt enhetens IP-adresse (kun fanget og lagret i anonymisert form), skjermstørrelsen til enheten, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (bare land), foretrukket språk som brukes til å vise nettsiden vår). Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken Hotjar eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen til å identifisere enkeltbrukere eller til å matche den med ytterligere opplysninger om en enkelt bruker. For mer informasjon, se Hotjars personverrnerklæring ved å klikke på DENNE LENKEN

Du kan velge bort oppretting av en brukerprofil, Hotjars lagring av data om din bruk av nettsiden vår og Hotjars bruk av sporing-informasjonskapsler på andre nettsider ved å følge denne BORTVALG-LENKEN

 

SOSIALE MEDIER (FACEBOOK, PIXEL, YOUTUBE, ETC.)  

FACEBOOK, GOOGLE+ OG YOUTUBE  

Denne nettsiden implementerer sosiale medier-plugins fra Facebook og Google (Google+ og YouTube). Dette gjelder funksjonalitet som tilbys av de amerikanske selskapene Facebook og Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’)).  

Når du besøker en side som inneholder en slik plugin-modul, oppretter nettleseren din en forbindelse med Facebook eller Google, og innhold lastes inn fra disse sidene. Dette betyr at besøket ditt på denne siden kan spores av Facebook og Google selv om du ikke aktivt bruker funksjonen til den sosiale plugin-modulen. Hvis du har en konto hos Facebook eller Google, kan du bruke en slik sosial plugin for å dele informasjon med vennene dine. Oras Ltd. har ingen innflytelse med hensyn til innholdet i programtilleggene og overføring av informasjon.  

Via Facebook Pixel som vi implementerer, mottar Facebook informasjonen om at du har besøkt siden vår via IP-adressen din, slik at den kan knytte besøket til brukerkontoen din. Vi kan bruke informasjonen som følger for å plassere Facebook-annonsering. Vi erklærer herved at vi som leverandør av sidene ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene, og heller ikke hvordan de brukes av Facebook. Hvis du ikke ønsker at data skal samles inn via Custom Audience, kan du deaktivere funksjonen her.  

Facebook og Google gir detaljert informasjon om omfang, type, formål og videre behandling av opplysningene dine på deres nettsider. Du finner mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsalternativer for beskyttelse av personvernet.  

Facebooks personvernerklæring: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY 

Googles personvernerklæring:  HTTP://WWW.GOO–GLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY  

 

TWITTER 

 

Denne nettsiden inneholder også funksjoner relatert til Twitter-tjenesten.  Disse funksjonene leveres av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (‘Twitter’).  Gjennom bruk av Twitter og funksjonen ‘re-tweet’ er de av Oras Ltd.-nettsidene du besøker koblet til Twitter-kontoen din og gjort kjent for andre brukere. Dette innebærer også overføring av data til Twitter. For dette formålet oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Twitter-serverne og overfører data til Twitter. Vi erklærer herved at vi ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene, og heller ikke hvordan de brukes av Twitter. Du finner mer informasjon i Twitters personvernerklæring på: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Du kan endre Twitter-innstillingene dine for databeskyttelse i kontoinnstillingene her: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS

 

INSTAGRAM

 

Instagram-plugins fra det sosiale nettverket Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (‘Instagram’) er også integrert i denne nettsiden. Du kan gjenkjenne Instagram-pluginet via ‘Instagram-knappen’ på nettsiden vår. Hvis du klikker på ‘Instagram-knappen’ mens du er logget på Instagram-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Instagram-profilen din. På denne måten kan Instagram knytte besøket til siden vår til brukerkontoen din. Vi erklærer herved at vi ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene, og heller ikke hvordan de brukes av Instagram. Du finner mer informasjon i Instagrams personvernerklæring på: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/

 

PINTEREST 

Plugins fra det sosiale nettverket Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (‘Pinterest’) er også integrert i denne nettsiden.  Du kan gjenkjenne Pinterest-plugin-programmet via ‘Pin it-knappen’ på nettsiden vår. Hvis du klikker på Pinterest ‘Pin it-knappen’ mens du er logget på Pinterest-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Pinterest-profilen din. På denne måten kan Pinterest knytte besøket til siden vår til brukerkontoen din. Vi erklærer herved at vi ikke mottar informasjon om innholdet i de overførte dataene, og heller ikke hvordan de brukes av Pinterest. Du finner mer informasjon i Pinterests databeskyttelseserklæring: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY

 

WHATSAPP 

Denne nettsiden implementerer også en WhatsApp-delingsknapp. Ved hjelp av denne knappen kan du dele innhold fra Oras Ltd. via WhatsApp-appen på mobiltelefonen din. Denne knappen er en hyperlenke. Den enkle tilstedeværelsen av knappen på denne nettsiden fører til at personlige data overføres til operatøren av WhatsApp eller tredjeparter. Så snart du bruker WhatsApp-knappen, mottar operatøren av WhatsApp informasjon om hvilket innhold som deles, og at knappen har blitt brukt på denne nettsiden. Du finner mer informasjon om erklæringen for operatørens databruk av WhatsApp i operatørens databeskyttelseserklæring: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY

 

VIMEO 

For presentasjonen av videoer bruker vi «Vimeo» i appen vår. Dette er en tjeneste levert av Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, heretter kun referert til som «Vimeo». 

I noen tilfeller utføres behandlingen av brukerdataene på Vimeo-servere i USA.   Gjennom sin sertifisering under «EU-US Privacy Shield» ( «EU-US PRIVACY SHIELD» ) garanterer Vimeo imidlertid at databeskyttelsesbestemmelsene som gjelder i EU er også observert i behandlingen av data i USA. 

Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i forbedring av kvaliteten av nettsiden vår. 

Hvis du besøker en side på nettsiden vår der en video er innebygd, opprettes en forbindelse til Vimeo-serverne i USA for å presentere videoen. Av tekniske årsaker er det nødvendig for Vimeo å behandle IP-adressen din. Det registreres også dato og klokkeslett for besøket på våre nettsider. 

Skulle du være logget inn på Vimeo samtidig som du besøker en av våre nettsider der en Vimeo-video er innebygd, kan Vimeo muligens tildele informasjonen som er samlet på denne måten til din personlige brukerkonto der. Hvis du ønsker å forhindre dette, må du enten logge ut av Vimeo før du besøker nettsiden vår, eller angi brukerkontoen din på Vimeo tilsvarende. 

For formålet med funksjonalitet og bruksanalyse, bruker Vimeo nettanalysetjenesten Google Analytics. Gjennom Google Analytics lagres informasjonskapsler på terminalutstyret ditt via nettleseren din, og informasjon videresendes til Google om bruken av våre nettsider der en Vimeo-video er innebygd. Det kan ikke utelukkes at Google behandler denne informasjonen i USA. 

Hvis du ikke er enig i denne behandlingen, har du muligheten til å forhindre installasjon av informasjonskapslene gjennom de tilsvarende innstillingene i nettleseren din. Du finner ovenfor ytterligere detaljer i denne sammenhengen under avsnittet «Informasjonskapsler». 

Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse ligger i forbedring av kvaliteten av nettsiden vår og i den legitime interessen til Vimeo i å analysere brukeratferden statistisk for optimalisering og markedsføringsformål. 

Vimeo gir ytterligere informasjon om innsamling og bruk av dataene, og om dine rettigheter og mulighetene for å beskytte din private sfære under 

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY 

 

LOGGE UT 

På forhånd ved å logge ut av kontoene for sosiale nettverk, og ved å slette informasjonskapsler som er installert, kan du forhindre sosiale nettverk i å knytte informasjon som er samlet inn om deg under ditt besøk til Oras Ltd., til brukerkontoen din på det respektive sosiale nettverket.  Hvis du ikke ønsker at sosiale nettverk skal knytte samlet data direkte til profilen din, må du logge av de respektive sosiale nettverkene før du besøker nettsiden vår. Du kan også forhindre at plugin-moduler lastes inn ved hjelp av tilleggsprogrammer i nettleseren din, for eksempel med en skriptblokkering som ‘NoScript’. Du finner dette her: HTTP://NOSCRIPT.NET

 

JOBBANNONSER/NETTSØKNADER VIA HR4YOU 

For rask og praktisk søknad ber vi deg bruke vårt sosiale nettverk. Det sier seg selv at vi bruker detaljene du sender oss i det elektroniske søknadsskjemaet utelukkende med det formål å behandle søknaden din, og vi videreformidler bare disse detaljene innen selskapene i Oras Group. Vi lagrer dine kontakt- og søknadsdetaljer så lenge søknadsprosedyren varer. Senest seks måneder etter at søknadsprosedyren er avsluttet, blir søknadsopplysningene dine slettet, med mindre du legger til rette for sletting på egen hånd. Vi bruker en krypteringsprosess for nettoverføring av dine søkeropplysninger, slik at opplysningene dine er beskyttet mot uautorisert tilgang (se nedenfor). Vær oppmerksom på at søknader som du sender til oss via e-post, overføres ukryptert til oss og derfor slettes direkte. Vi anbefaler bruk av det elektroniske online søkeverktøyet. 

 

BRUK AV NETTAVTALE VIA TIMIFY 

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 München, Tyskland (TIMIFY), driver en nettavtaleløsning som er integrert i nettsiden vår. Hvis du setter opp en avtale med vår praksis via Timify, samler Timify inn dine personopplysninger. I forbindelse med tjenestene og produktene det tilbyr, legger selskapet Timify stor vekt på «"overholdelse av databeskyttelse, garantien for høyeste datasikkerhet og åpenhet i databehandling». 

Under følgende lenker kan du se den detaljerte personvernerklæringen til selskapet Timify: 

PRIVACY POLICY OF THE COMPANY TIMIFY 

ERKLÆRINGEN TIL SELSKAPET TIMIFY I HENHOLD TIL EUs GDPR  

 

VIRTUELL UTSTILLINGSBÅS MED FAIRFLEXX 

Fairflexx Digital GmbH, Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, er en tjenesteleverandør for programvareløsninger på messer og driver en virtuell messeløsning som er integrert i nettsiden vår. Som en del av de tilbudte tjenestene og produktene, legger Fairflexx stor vekt på «overholdelse av databeskyttelsesforskrifter og å sikre høyeste nivå av datasikkerhet og gjennomsiktighet ved behandling av data». 

Bruk følgende lenker for å se den detaljerte personvernerklæringen til Fairflexx: 

FAIRFLEXXs PERSONVERNERKLÆRING 

Kontaktskjemaet i den virtuelle messebåsen brukes til å behandle henvendelser fra kunder og interesserte. Dataene vil bli lagret for det administrative formålet med behandlingen av henvendelser og vil bli behandlet på grunnlag av lovkravene. På samme måte vil personopplysninger i bestillingsskjemaet for brosjyrer bli lagret for administrative formål og behandlet riktig på grunnlag av en legitim interesse i samsvar med artikkel 6 (1f) GDPR. Brukere kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke til behandlingen av dataene. Brukere har også rett til å be om sletting av disse dataene når henvendelsen er behandlet. 

Google Analytics brukes til å spore preferanser og surfevaner i den virtuelle messebåsen. Her brukes det ikke noe separat sporingsverktøy. 

 

NYHETSBREV 

Ved å abonnere på et Oras-nyhetsbrev, erklærer du ditt samtykke til bruk av personlige data som du selv har angitt for individuell mottak av nyhetsbrevet via e-post. Abonnementsprosessen inkluderer en ekstra bekreftelsesmelding som inneholder en link til den endelige registreringen (dobbel innmelding) som et middel for å sikre at du eksplisitt ønsker å motta e-postene. Du kan når som helst og uten kostnad trekke tilbake slikt samtykke ved å klikke på 'Avmeld' -knappen i nyhetsbrevet og følge instruksjonene som vises. Handlingen vil tre i kraft for fremtiden. 

 

SIST REVIDERT: 15. august 2020 

Vi påpeker at denne erklæringen kan utvides eller endres når som helst på grunnlag av juridiske eller andre krav.