Dine ønskeliste
Søg
Menu

Fortrolighedspolitik

Når du besøger vores websider på www.Oras.com, gemmer vores webserver automatisk den IP-adresse, som din internetudbyder har tildelt dig, det websted, hvorfra du besøger os, samt de af vores websider, som du besøger, og datoen for besøgene.  

Du kan blive bedt om at formidle personlige oplysninger. Det er frivilligt at besvare disse spørgsmål.

Inden for omfanget af sin virksomhedsdrift indsamler og behandler Oras også personoplysninger, der er knyttet til nuværende, tidligere og potentielle kunder og leverandører samt personoplysninger vedrørende disses medarbejdere og repræsentanter. I denne forbindelse anses enhver individuel fysisk person for at være "en registreret person". Formålet med denne fortrolighedspolitik er at sikre gennemsigtighed og at vise, hvordan den respektive registrerede persons personoplysninger behandles.

DATAANSVARLIG

Den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Oras Ltd.

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLAND

Tlf: +358 2 83 161
Fax: +358 2 831 6200

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger, bedes du kontakte ovennævnte adresse eller sende en e-mail til GDPR@ORAS.COM.  

BEHANLDING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles for det meste direkte fra den registrerede person eller med den pågældende persons samtykke. Vi kan også behandle personoplysninger, som vi modtager fra den virksomhed, der repræsenterer den registrerede person, fra myndighederne og fra vores andre samarbejdspartnere (f.eks. vores underleverandører) eller oplysninger, som vi får fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. websteder og handelsregistre). Personoplysninger omfatter:

 • identifikationsoplysninger, såsom navn, den virksomhed, der repræsenterer den registrerede person, samt hans/hendes titel;
 • kontaktoplysninger, såsom virksomhedsadresse, telefonnummer og e-mailadresse; og
 • personoplysninger, der indhentes i løbet af en forretningsrelation, såsom kommunikation, oplysninger i ordrer/bestillinger, oplysninger vedrørende kampagner, særlige tilbud, fælles aktiviteter eller samarbejde samt oplysninger, der er nødvendige af hensyn til fakturering og betalinger, behandling af leveringer, udvikling af kunde- og leverandørrelationer samt vores egen forretningsudvikling.

RETSGRUNDLAG OG FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN

Vi behandler personoplysninger i den udstrækning, som det er nødvendigt med henblik på at beskytte vores legitime interesser, der opstår, når den registrerede person er vores kunde eller leverandør, eller den pågældende agerer på sidstnævntes vegne, eller med henblik på at opfylde en lovbestemt forpligtelse, som vi er forpligtet til at overholde.

Der behandles personoplysninger i forbindelse med undersøgelser af og forhandlinger med potentielle kunder og leverandører, med det formål at sende og forhandle tilbud, behandle ordrer, levere produkter og tjenester til vores kunder, og også modtage produkter og tjenester fra vores leverandører, med det formål at fakturere, i forbindelse med forsendelse og udstedelse af fragtbreve, i forbindelse med indgåelse, implementering og vedligeholdelse af forretningsaftaler, i forbindelse med at organisere og gennemføre aktiviteter inden for omfanget af sådanne aftaler og også i forbindelse med publicering af markedsføringskommunikation vedrørende vores forretningsdrift.

OVERFØRSEL OG OPBEVARINGSSTED FOR OPLYSNINGERNE

Inden for omfanget af vores forretningsdrift kan vi, hvor det er relevant, overføre personoplysninger til virksomheder inden for vores egen koncern og til vores samarbejdspartnere, f.eks. leverandørvirksomheder og distributører.

Personoplysningerne forbliver inden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis vi overfører dine personoplysninger til et sted uden for EU/EØS, vil vi informere dig om dette.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer personoplysninger i så lang tid, som det er nødvendigt af hensyn til

 • virkeliggørelse og opfyldelse af relevante forretningsaftaler eller med henblik på afsendelse af og anmodning om tilbud og forretningsforslag til/fra eksisterende og potentielle kunder og leverandører samt
 • andre legitime formål i forbindelse med eksisterende eller potentielle forretningsrelationer, f.eks. udarbejdelse af finansielle oplysninger eller
 • overholdelse af lovgivningen.

Dersom forretningsrelationen med den relevante kunde eller leverandør ophører, vil personoplysningerne bliver opbevaret af os i den udstrækning, som det er nødvendigt af hensyn til vores forretningsdrift, f.eks. med det formål at vedligeholde vores arkiv med kontrakter samt med henblik på at kunne behandle eventuelle klager.

Desuden opbevarer vi personoplysninger, dersom dette kræves med henblik på opfyldelsen af lovbestemte forpligtelser, som vi er forpligtede til at overholde, f.eks. i forbindelse med regnskabsføring.

Så snart det ikke længere er nødvendigt at opbevare personoplysningerne, vil de blive slettet og anonymiseret på en sikker måde.

SAMARBEJDE MED DATABEHANDLERE, DATAANSVARLIGE MED FÆLLES ANSVAR OG TREDJEPARTER

I tilfælde, hvor vi – inden for omfanget af vores behandling – videregiver oplysninger til andre personer og virksomheder (databehandlere, dataansvarlige med fælles ansvar eller tredjeparter), overfører sådanne oplysninger til dem eller på anden måde giver dem adgang til oplysningerne, finder dette udelukkende sted enten på grundlag af en lovbestemt tilladelse (f.eks. når overførsel af oplysninger til tredjeparter, såsom en betalingstjenesteudbyder, er nødvendig med henblik på opfyldelse af en kontrakt), i tilfælde hvor brugerne har givet deres samtykke, hvor en lovbestemt forpligtelse tilsiger dette eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. hvad angår involvering af godkendte repræsentanter, web hosts osv.).

I den udstrækning vi videregiver, overfører eller på anden måde giver andre virksomheder inden for vores koncern adgang til oplysninger, finder dette især sted med henblik på administrative formål, såsom en legitim interesse, og desuden på grundlag af en tilsvarende lovbefalet bestemmelse.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

Som registreret person har du følgende rettigheder i forhold til os:

 • retten til at modtage oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet;
 • retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og
 • under visse omstændigheder, retten til dataportabilitet, dvs. du kan modtage de personoplysninger, som du har udleveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvorefter du kan overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du som registreret person ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst. Bemærk, at lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted, før du trak dit samtykke tilbage, ikke påvirkes af denne tilbagetrækning af samtykket.

Enhver ansøgning vedrørende ovenstående punkter skal sendes til det kontaktpunkt, der er angivet ovenfor.

Vi vil gøre vores yderste for at opfylde dine ønsker. Men i nogle tilfælde vil vi muligvis blive nødt til at afvise din ansøgning. Hvis det er tilfældet, vil vi meddele dig årsagerne til vores afvisning.

Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger ikke udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) eller anden gældende lovgivning, kan du rette henvendelse til den kompetente tilsynsmyndighed med henblik på at få afklaret hensigtsmæssigheden, hvad angår behandlingen af dine personoplysninger.

ADGANG TIL DATAHUKOMMELSEN I DINE TERMINALENHEDER (BRUG AF COOKIES)

Oras anvender cookies med henblik på at registrere dine præferencer, når du besøger vores websteder, og med henblik på kontinuerligt at optimere indholdet i overensstemmelse med dine individuelle ønsker. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din harddisk. De gør det muligt at identificere din computer, men de indsamler ikke nogen af dine personoplysninger. Cookies forårsager ikke nogen form for skade på din computer, og de kan ikke indeholde virus. Via dine browserindstillinger kan du når som helst forhindre, at cookies bliver lagret på din computer. Dette kan dog under nogle omstændigheder forringe webstedets ydeevne.

Cookies anvendes også til vores virtuelle "trade fair tour", som er integreret i webstedets serviceområde.

ADMINISTRATION AF COOKIES

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Men du kan afvise eller blokere brugen af cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Den måde, cookies deaktiveres på, varierer fra browser til browser. Du kan finde oplysninger i din browsers ‘Hjælp-funktion’. 

KUNDEKONTO/REGISTRERINGSFUNKTION

Hvis du opretter en kundekonto hos os via vores websted, indsamler og opbevarer vi de oplysninger, som du angiver i forbindelse med registreringen (f.eks. dit navn, din adresse eller e-mailadresse). Dette sker udelukkende af hensyn til tjenester forud for indgåelse af en kontrakt, med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller for at kunne levere kundeservice (f.eks. for at kunne forsyne dig med en oversigt over dine tidligere bestillinger hos os eller for at kunne tilbyde dig den såkaldte memo-funktion). Samtidig kan vi lagre din IP-adresse samt datoen og klokkeslættet for din registrering. Vi videregiver naturligvis ikke disse oplysninger til tredjepart.

Inden for omfanget af den yderligere registreringsproces vil vi bede om dit samtykke til denne behandling, og i denne sammenhæng henvises der til denne Fortrolighedspolitik. De oplysninger, som vi indsamler i denne forbindelse, vil udelukkende blive brugt i sammenhæng med din kundekonto.

I den udstrækning du giver dit samtykke til denne behandling af dine personoplysninger, udgør artikel 6 (1) (a) i den generelle databeskyttelsesforordning retsgrundlaget for databehandlingen.

I den udstrækning oprettelsen af kundekontoen desuden tjener som en foranstaltning forud for indgåelse af kontrakt, udgøres retsgrundlaget for databehandlingen også af artikel 6 (1) (b) i den generelle databeskyttelsesforordning.

Du kan når som helst trække det samtykke, som du har givet til åbningen og vedligeholdelsen af din kundekonto, tilbage med virkning for fremtiden i henhold til artikel 7 (3) i den generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du blot informere os om tilbagetrækningen af dit samtykke.

De oplysninger, som er blevet indsamlet i denne forbindelse, vil blive slettet, så snart behandlingen ikke længere er påkrævet. I denne forbindelse er vi dog nødt til at overholde skattelovgivningen og bestemmelserne vedrørende opbevaringsperioder inden for handelsretten.

GOOGLE ANALYTICS

Vores websider anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. ('Google'). Google Analytics anvender cookies, der understøtter analyse af din brug af vores websteder og den selektive visning af annoncer ved brug af "retargeting/remarketing". De oplysninger, der genereres af disse cookies vedrørende din brug af vores websteder, vil blive overført til og lagret af Google på servere i USA. Bemærk, at Google Analytics-kode på vores websteder suppleres af “gat._anonymizeIp();” dette gøres for at sikre anonymiseret indsamling af IP-adresser (den såkaldte IP-maskering). På grund af brugen af IP-anonymisering på vores websteder vil Google trunkere IP-adresser for medlemslande i Den Europæiske Union samt for andre aftaleparter inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er kun i helt ekstraordinære situationer, at den fulde IP-adresse vil blive sendt til og afkortet af Google-servere i USA. Google vil – på vegne af Oras – anvende disse oplysninger med henblik på at evaluere din brug af webstederne, kompilere rapporter om webstedsaktivitet og forsyne os med andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug. Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data, de opbevares af Google Analytics. Du kan forhindre installationen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser (se ovenfor). Du kan desuden forhindre Google's indsamling og brug af data, der genereres af cookies, som vedrører din brug af vores websider (inkl. din IP-adresse) ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt via følgende link: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE. Du finder yderligere oplysninger om dette på  HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML(generelle oplysninger om Google Analytics og databeskyttelse). Du kan også undertrykke dataindsamling via Google Analytics og Google Remarketing ved at klikke på følgende link. Der aktiveres en "opt-out cookie", som undertrykker indsamling af dine oplysninger, når du fremover besøger dette websted: Deaktivering af Google Analytics Deaktivering af Google Adwords Vi anvender også Google Analytics til at evaluere data fra AdWords med henblik på statistiske formål. Hvis du ikke ønsker, at dette skal ske, kan du deaktivere det via Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

Deaktivering af Google Analytics

DEAKTIVERING AF GOOGLE ADWORDS

Vi anvender også Google Analytics til at evaluere data fra AdWords med henblik på statistiske formål. Hvis du ikke ønsker, at dette skal ske, kan du deaktivere det via Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=EN).

RETARGETING / REMARKETING

Dette websted anvender retargeting-teknologier, der drives af andre udbydere (f.eks. remarketing via Google Displaynetværket). Brugere, der allerede har vist interesse for vores brand og vores produkter, kan ved hjælp af retargeting få vist målrettede annoncer på vores partneres websteder. På grundlag af forskningsresultater ved vi, at personligt tilpassede, interessebaserede annoncer er mere interessante for brugerne end annoncer, der er ikke har nogen personlig reference. Med retargeting vises annoncer på grundlag af en cookie-baseret analyse af brugerens tidligere handlinger. Der ikke lagres nogen personoplysninger, ligesom at retargeting-teknologien anvendes i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ikke kan give dit samtykke til visning af annoncer på denne måde, kan du deaktivere cookies via dine browserindstillinger og/eller slette eksisterende cookies. Du kan også udtrykke dit manglende samtykke vedrørende denne cookie-baserede analyse med virkning for fremtiden ved at installere en "opt-out cookie" på din enhed i overensstemmelse med nedenstående oplysninger. Ingen anden anvendelse eller videresendelse til tredjeparter finder sted. 

GOOGLE MAPS

Vi benytter Google Maps på vores websted til at vise vores placering og også til at formidle kørselsvejleding, så folk kan finde os. Denne service leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, herefter udelukkende benævnt "Google".

Via Google's certificering i henhold til "EU's og USA's værn om privatlivets fred" „EU-US PRIVACY SHIELD“) garanterer Google for, at de bestemmelser vedrørende databeskyttelse, som er gældende i EU, også overholdes i forbindelse med behandling af data i USA.

Med henblik på at vise visse skrifttyper på vores websted, oprettes der forbindelse til en Google-server i USA, når vores websted besøges.

Når du bruger Google Maps-komponenten, der er integreret i vores websted, lagrer Google en cookie på din terminalenhed via din internetbrowser. Dine brugerindstillinger og -data behandles med henblik på at kunne vise dig vores placering samt generere en kørselsvejledning, så du kan finde os. I denne sammenhæng kan vi ikke udelukke, at Google benytter servere i USA.

Retsgrundlaget er artikel 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Det er vores legitime interesse at optimere funktionaliteten på vores websted.

Når der oprettes forbindelse til Google ved hjælp af disse midler, kan Google verificere, fra hvilket websted din anmodning er blevet sendt, og hvilken IP-adresse kørselsvejledningen skal sendes til.

Dersom du ikke kan acceptere denne behandling, har du mulighed for at forhindre installationen af de pågældende cookies via de tilsvarende indstillinger i din internetbrowser. Ovenfor finder du yderligere oplysninger om dette i afsnittet "Cookies".

Derudover er brugen af Google Maps samt de oplysninger, der hentes via Google Maps underlagt VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF GOOGLE og  VILKÅR OG FORRETNINGSBETINGELSER FOR GOOGLE MAPS .

Desuden tilbyder Google yderligere oplysninger under

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

GOOGLE RECAPTCHA

Vi benytter Google reCAPTCHA på vores websted for at kontrollere og undgå interaktioner på vores websteder via automatiseret adgang, f.eks. via de såkaldte bots. Denne service leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, herefter udelukkende benævnt "Google".

Via Google's certificering i henhold til "EU's og USA's værn om privatlivets fred" „EU-US PRIVACY SHIELD“) garanterer Google for, at de bestemmelser vedrørende databeskyttelse, som er gældende i EU, også overholdes i forbindelse med behandling af data i USA.

Via denne service kan Google verificere, fra hvilket websted en anmodning er blevet sendt, og også fra hvilken IP-adresse du benytter den såkaldte reCAPTCHA-indtastningsboks. Ud over din IP-adresse er det muligt, at Google vil registrere yderligere oplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde og sikre leveringen af denne tjeneste.

Retsgrundlaget er artikel 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Det er vores legitime interesse at sørge for sikkerheden på vores websted og også at afværge uønsket, automatiseret adgang i form af spam eller lignende.

Under

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google tilbyder mere omfattende oplysninger, hvad angår Google's generelle håndtering af dine brugeroplysninger.

GOOGLE FONTS

På vores websted benytter vi Google-skrifttyper til at præsentere eksterne skrifttyper. Denne service leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, herefter udelukkende benævnt "Google".

Via Google's certificering i henhold til "EU's og USA's værn om privatlivets fred" „EU-US PRIVACY SHIELD“) garanterer Google for, at de bestemmelser vedrørende databeskyttelse, som er gældende i EU, også overholdes i forbindelse med behandling af data i USA.

Med henblik på at vise visse skrifttyper på vores websted, oprettes der forbindelse til en Google-server i USA, når vores websted besøges.

Retsgrundlaget er artikel 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Det er vores legitime interesse at sikre optimering og den kommercielle drift af vores websted.

Via den forbindelse, der oprettes til Google, når du besøger vores websted, kan Google verificere, fra hvilket websted din anmodning er blevet sendt, og hvilken IP-adresse præsentationen af skrifttypen skal overføres til.

Under

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google formidler yderligere oplysninger, særligt hvad angår mulighederne for at forhindre brugen af dataene.

HOTJAR (SPORING AF ONLINE ADFÆRD)

Vi benytter HOTJARmed henblik på bedre at kunne forstå vores brugeres behov og for at optimere denne tjeneste og brugernes oplevelse. Hotjar er en teknologitjeneste, der hjælper os med bedre at kunne forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne kan lide eller ikke lide osv.), og dette gør os i stand til at udvikle og vedligeholde vores tjeneste via brugerfeedback. Hotjar anvender cookies og andre teknologier til at indsamle data vedrørende vores brugeres adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (registreres og lagres udelukkende i anonymiseret form)), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun landet), det foretrukne sprog, der anvendes til at vise vores websted. Hotjar lagrer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche oplysningerne med yderligere oplysninger om en individuel bruger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, finder du Hotjar’s fortrolighedspolitik ved at klikke på DETTE LINK.

Du kan fravælge oprettelsen af en brugerprofil, Hotjar’s lagring af data om din brug af vores websted og Hotjar’s brug af sporingscookies på andre websteder ved at følge dette  FRAVALG-LINK.

SOCIALE MEDIER (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE OSV.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ OG YOUTUBE 

Dette websted implementerer sociale medie-plugins fra Facebook og Google (Google+ og YouTube). Dette vedrører funktionalitet, der tilbydes af de amerikanske virksomheder Facebook og Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’)). 

Når du besøger en side, der indeholder en sådan plug-in, opretter din browser forbindelse til Facebook eller Google, og der indlæses indhold fra disse sider. Dette betyder, at dit besøg på denne side kan spores af Facebook og Google, selvom du ikke aktivt bruger den sociale plug-in's funktionalitet. Hvis du har en konto på Facebook eller Google, kan du bruge en sådan social plug-in til at dele oplysninger med dine venner. Oras Ltd. har ikke nogen indflydelse på plug-in-indholdet eller på overførslen af oplysninger. 

Via den Facebook-pixel, som vi implementerer, modtager Facebook via din IP-adresse oplysning om, at du har besøgt vores webside, hvorfor Facebook kan associere dit besøg med din brugerkonto. Vi kan bruge de heraf følgende oplysninger til at placere Facebook-annoncering. Vi erklærer herved, at vi som udbyder af siderne ikke modtager nogen oplysninger vedrørende indholdet af de overførte data, eller hvordan disse data anvendes af Facebook. Hvis du ikke ønsker, at der skal indsamles oplysninger via brugerdefinerede målgrupper, kan du deaktivere funktionen her. 

Facebook og Google formidler detaljerede oplysninger vedrørende omfang, type, formål samt yderligere behandling af dine oplysninger på deres websteder. Du vil finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. 

Facebook's fortrolighedspolitik: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Google's fortrolighedspolitik: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER

Dette websted indeholder også funktioner, der er knyttet til Twitter-tjenesten. Disse funktioner leveres af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (‘Twitter’). Via din brug af Twitter og ‘re-tweet’-funktionen er de Oras Ltd.-websteder, som du besøger, forbundet med din Twitter-konto, og dette bliver også vist for andre brugere. Dette medfører også overførsel af data til Twitter. Din internetbrowser opretter en direkte forbindelse til Twitter-serverne og overfører dataene til Twitter. Vi erklærer herved, at vi ikke modtager nogen oplysninger vedrørende indholdet af de overførte data, eller hvordan disse data anvendes af Twitter. Du finder yderligere oplysninger i Twitter’s fortrolighedspolitik på: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Du kan ændre dine Twitter-databeskyttelsesindstillinger i kontoindstillingerne her: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM

Instagram-plug-ins tilhørende det sociale netværk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (‘Instagram’) er også integreret i dette websted. Du kan genkende Instagram-plug-in'et via ‘Instagram-knappen’ på vores websted. Hvis du klikker på ‘Instagram-knappen’, mens du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil. På denne måde kan Instagram associere dit besøg på vores side med din brugerkonto. Vi erklærer herved, at vi ikke modtager nogen oplysninger vedrørende indholdet af de overførte data, eller hvordan disse data anvendes af Instagram. Du finder yderligere oplysninger i Instagram’s fortrolighedspolitik på: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST

Plug-ins tilhørende det sociale netværk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (‘Pinterest’) er også integreret i dette websted. Du kan genkende Pinterest-plug-in'et via ‘Pin it-knappen’ på vores websted. Hvis du klikker på ‘Pin it-knappen’, mens du er logget ind på din Pinterest-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Pinterest-profil. På denne måde kan Pinterest associere dit besøg på vores side med din brugerkonto. Vi erklærer herved, at vi ikke modtager nogen oplysninger vedrørende indholdet af de overførte data, eller hvordan disse data anvendes af Pinterest. Du finder yderligere oplysninger i Pinterest’s fortrolighedspolitik på: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP

Dette websted indeholder også en WhatsApp-delingsknap. Ved hjælp af denne knap kan du dele indhold fra Oras Ltd. via WhatsApp-applikationen på din mobiltelefon. Denne knap er et hyperlink. Den blotte tilstedeværelse af denne knap på vores websted medfører ikke i sig selv, at personoplysninger overføres til operatøren af WhatsApp eller tredjepart. Så snart du klikker på WhatsApp-knappen, modtager operatøren af WhatsApp oplysninger om det indhold, der deles, og oplysning om, at knappen er blevet anvendt på vores websted. Du kan finde yderligere oplysninger om WhatsApp-operatørens politik vedrørende databrug i operatørens erklæring om databeskyttelse: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

Vi anvender "Vimeo" i vores app til afspilning af videoer. Dette er en tjeneste, der leveres af Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, herefter udelukkende benævnt "Vimeo".

I nogle tilfælde foretages behandlingen af brugeroplysninger på Vimeo-servere i USA. Via Vimeo's certificering i henhold til "EU's og USA's værn om privatlivets fred" „EU-US PRIVACY SHIELD“) garanterer Vimeo for, at de bestemmelser vedrørende databeskyttelse, som er gældende i EU, også overholdes i forbindelse med behandling af data i USA.

Retsgrundlaget er artikel 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Det er vores legitime interesse at forbedre kvaliteten af vores websted.

Hvis du besøger en side på vores websted, hvor en video er indlejret, oprettes der forbindelse til Vimeo-servere i USA med henblik på at afspille videoen. Af tekniske årsager er det nødvendigt for Vimeo at registrere din IP-adresse. Desuden registreres datoen og klokkeslættet for dit besøg på vores websider.

Hvis du er logget ind på Vimeo, samtidig med at du besøger en af vores websider, hvor en Vimeo-video er indlejret, vil Vimeo muligvis knytte de oplysninger, der er indsamlet på denne måde, til din personlige Vimeo-brugerkonto. Hvis du ønsker at undgå dette, skal du enten logge af Vimeo, før du besøger vores websted, eller du skal indstille din Vimeo-brugerkonto tilsvarende.

Vimeo anvender webanalysetjenesten Google Analytics til at foretage funktionalitets- og brugsanalyser. På grund af brugen af Google Analytics lagres der cookies på din terminalenhed via din internetbrowser, og der videresendes oplysninger til Google om brugen af vores websider, hvor en Vimeo-video er indlejret. Det kan ikke udelukkes, at Google behandler disse oplysninger i USA.

Dersom du ikke kan acceptere denne behandling, har du mulighed for at forhindre installationen af de pågældende cookies via de tilsvarende indstillinger i din internetbrowser. Ovenfor finder du yderligere oplysninger om dette i afsnittet "Cookies".

Retsgrundlaget er artikel 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Det er vores legitime interesse at forbedre kvaliteten af vores websted, og det er Vimeo's legitime interesse at foretage statistiske analyser af brugeradfærd med henblik på optimering og markedsføringsformål.

Vimeo formidler yderligere oplysninger vedrørende indsamlingen og brugen af oplysningerne og også vedrørende dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv på

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

LOGGE UD

Ved i forvejen at logge ud fra de konti, der stilles til rådighed af sociale netværk, og ved at slette de cookies, der er blevet installeret på din enhed, kan du forhindre, at de sociale netværk associerer de oplysninger, der er blevet indsamlet om dig i forbindelse med dit besøg hos Oras Ltd., med din brugerkonto på det respektive sociale netværk. Hvis du ikke ønsker, at sociale netværk knytter data direkte til din profil, skal du logge ud af de respektive sociale netværk, før du besøger vores websted. Du kan også forhindre, at plug-ins overhovedet bliver indlæst ved hjælp af tilføjelsesprogrammer til din browser, f.eks. en script-blocker såsom ‘NoScript’. Du finder dette tilføjelsesprogram her: HTTP://NOSCRIPT.NET.

STILLINGSANNONCER/ONLINEANSØGNINGER VIA HR4YOU

Hvis du ønsker en hurtig og bekvem måde at behandle ansøgninger på, vil vi bede dig om at anvende vores værktøj til onlineansøgninger. Det siger sig selv, at vi udelukkende bruger de oplysninger, som du sender til os i onlineansøgningsformularen, med det formål at behandle din ansøgning, og vi videregiver kun disse oplysninger til virksomheder inden for Oras Group. Vi gemmer dine kontakt- og ansøgningsoplysninger i den periode, som ansøgningsprocessen varer. Dine ansøgningsoplysninger vil blive slettet senest 6 måneder efter afslutningen på ansøgningsprocessen, medmindre du på eget initiativ anmoder om, at oplysningerne bliver slettet. Vi benytter en krypteringsproces i forbindelse med onlineoverførslen af dine ansøgningsoplysninger, så disse er beskyttet mod uautoriseret adgang (se nedenfor). Bemærk venligst, at ansøgninger, der fremsendes til os via e-mail, overføres til os uden kryptering, hvorfor de slettes med det samme. Vi anbefaler, at du bruger vores værktøj til onlineansøgninger.

BRUG AF LØSNING TIL ONLINEAFTALER FRA TIMIFY

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 München, Tyskland (TIMIFY) driver en løsning til onlineaftaler, der er integreret i vores websted. Hvis du laver en aftale med os via Timify, indsamler Timify dine personoplysninger. I forbindelse med de tjenester og produkter, som Timify tilbyder, lægger virksomheden Timify stor vægt på at "overholde databeskyttelseslovgivningen og sikre det højeste niveau af datasikkerhed og transparens, hvad angår databehandlingen".

Ved at følge nedenstående links kan du se virksomheden Timify's detaljerede fortrolighedspolitik:

FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN TIMIFY

ERKLÆRING VEDRØRENDE VIRKSOMHEDEN TIMIFY I HENHOLD TIL EU'S GENERELLE DATABESKYTTELSESFORORDNING

VIRTUEL UDSTILLINGSSTAND MED FAIRFLEXX

Fairflexx Digital GmbH , Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, er en tjenesteudbyder, der tilbyder softwareløsninger i forbindelse med handelsmesser, og som driver en virtuel løsning til udstillingsstande, der er integreret i vores websted. Som en del af de tjenester og produkter, der tilbydes, lægger Fairflexx stor vægt på at "overholde databeskyttelseslovgivningen og sikre det højeste niveau af datasikkerhed og transparens, hvad angår databehandlingen".

Ved at følge nedenstående links kan du se Fairflexx's detaljerede fortrolighedspolitik:

FAIRFLEXX'S FORTROLIGHEDSPOLITIK

Kontaktformularen i den virtuelle udstillingsstand anvendes til at behandle forespørgsler fra kunder og interesserede parter. Dataene lagres med henblik på at tilgodese administrative formål i forbindelse med behandlingen af forespørgsler, og behandlingen foretages på grundlag af lovbestemte krav. På samme måde vil personoplysningerne i formularen til brochurebestilling blive lagret med henblik på at tilgodese administrative formål, og oplysningerne vil blive behandlet korrekt på grundlag af en legitim interesse i henhold til artikel 6 (1f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Brugerne kan trække deres samtykke til behandlingen af dataene tilbage når som helst. Brugerne har også ret til at anmode om sletning af disse oplysninger, så snart deres forespørgsel er blevet behandlet.

Google Analytics anvendes til at spore præferencer og browsing-adfærd i den virtuelle udstillingsstand. Der anvendes ikke noget separat sporingsværktøj.

NYHEDSBREV

Ved at abonnere på et Oras-nyhedsbrev giver du dit samtykke til brugen af de personoplysninger, som du selv angiver med henblik på din individuelle modtagelse af nyhedsbrevet via e-mail. Abonnementsprocessen omfatter en supplerende bekræftelsesmeddelelse, som indeholder et link til den endelige registrering ("dobbelt tilvalg") som et middel til at sikre, at du udtrykkeligt ønsker at modtage e-mails med nyhedsbreve. Du kan når som helst og gratis trække et sådant samtykke tilbage ved at klikke på ‘Afmeld nyhedsbrev’-knappen i nyhedsbrevet og følge de viste instruktioner. Din opsigelse træder i kraft med samme.

SENESTE REVIDERET: 15. august 2020

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at denne erklæring kan blive udvidet eller ændret når som helst på grundlag af lovbestemte eller andre krav.