Twoje zakładki
Search
Menu

Polityka prywatności

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych, dostępnych pod adresem www/Oras.com, nasz serwer sieciowy automatycznie zapisuje adres IP przypisany do Ciebie przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, witrynę internetową, z której nas odwiedzasz, nasze strony internetowe, które odwiedzasz, a także datę odwiedzin.  

Możesz otrzymać prośbę o podanie danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne.

W ramach prowadzonej działalności biznesowej, firma Oras również gromadzi i przetwarza dane osobowe dotyczące obecnych, byłych i potencjalnych klientów oraz dostawców, a także ich pracowników i przedstawicieli. W takim przypadku każdą osobę fizyczną uznaje się za „osobę, której dane dotyczą”. Celem niniejszej Polityki prywatności jest zapewnienie przejrzystości oraz pokazanie sposobu przetwarzania danych osobowych odpowiednich osób, których dane dotyczą.

KONTROLER

Kontrolerem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
FINLANDIA

Tel.: +358 2 83 161
Faks:  +358 2 831 6200

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod wyżej poddanym adresem lub wysłanie wiadomości e-mail na adres GDPR@ORAS.COM.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są w większości gromadzone bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub za jej zgodą. Możemy również przetwarzać dane osobowe, które otrzymujemy od firmy reprezentującej osobę, której dane dotyczą, władz i partnerów, z którymi współpracujemy (np. naszych podwykonawców) lub które uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. witryn internetowych i rejestrów handlowych). Dane osobowe to m.in.:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, firma reprezentująca osobę, której dane dotyczą oraz jej stanowisko;
 • dane kontaktowe, takie jak adres służbowy, numer telefonu i adres e-mail; oraz
 • Dane osobowe, pozyskane w toku relacji biznesowej, takie jak komunikacja, dane zawarte w zamówieniach, informacje dotyczące kampanii, ofert specjalnych, działań wspólnych lub współpracy, a także dane potrzebne do wystawiania faktur i regulowania płatności, przetwarzania dostaw, budowania relacji z klientami i dostawcami oraz rozwoju naszej działalności.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z potrzebą, aby chronić nasze uzasadnione interesy, które powstają, gdy osoba, której dane dotyczą jest naszym klientem lub dostawcą bądź działa w jego imieniu lub aby spełniać zobowiązanie prawne, którego musimy przestrzegać.

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby dochodzeń i negocjacji z potencjalnymi klientami i dostawcami, dla celów przedkładania i negocjowania ofert, przetwarzania zamówień, dostarczania produktów i świadczenia usług dla naszych klientów, a także odbierania produktów i usług od naszych dostawców, dla celów fakturowania, wysyłki oraz wystawiania listów przewozowych, zawierania, wdrażania i utrzymywania umów biznesowych, w celu organizowania i wykonywania działań objętych zakresem takich umów, jak również na potrzeby publikowania komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności biznesowej.

PRZESYŁANIE I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

W ramach naszej działalności biznesowej możemy, w zależności od przypadku, przesyłać dane osobowe do spółek z naszej grupy oraz partnerów, z którymi współpracujemy, takich jak dostawcy i partnerzy w zakresie dystrybucji.

Dane osobowe pozostają w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeżeli będziemy musieli przesłać Twoje dane osobowe poza UE/EOG, poinformujemy Cię o tym.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne z uwagi na

 • realizację i wykonanie odpowiednich umów biznesowych lub przedkładanie i pozyskiwanie ofert oraz propozycji biznesowych od dotychczasowych i potencjalnych klientów oraz dostawców, a także
 • inne uzasadnione cele związane z dotychczasową lub potencjalną relacją biznesową, takie jak np. opracowywanie danych finansowych lub
 • przestrzeganie przepisów prawa.

W przypadku zakończenia relacji z danym klientem lub dostawcą, będziemy przechowywali dane osobowe tylko tak długo, jak będą one potrzebne do prowadzenia naszej działalności biznesowej, np. dla celu prowadzenia naszego archiwum kontraktów oraz obsługi wszelkich reklamacji.

Ponadto przechowujemy dane osobowe, jeśli jest to konieczne z uwagi na realizację zobowiązań prawnych, których mamy obowiązek przestrzegać, np. w związku z dokumentacją księgową.

Gdy tylko konieczność przechowywania danych osobowych ustanie, zostaną one usunięte lub bezpiecznie zanonimizowane.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI DANE Z RAMIENIA KOMISJI, KONTROLERAMI PONOSZĄCYMI WSPÓLNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Jeżeli, w ramach naszego przetwarzania danych, ujawniamy je innym osobom lub firmom (podmioty przetwarzające dane z ramienia komisji, kontrolerzy ponoszącym wspólną odpowiedzialność lub podmioty zewnętrzne), przesyłamy do nich takie dane lub zapewniamy im inny dostęp do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie ustawowego pozwolenia (np. jeżeli przesyłanie danych do podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawca usług płatniczych, jest niezbędne do realizacji kontraktu), jeżeli użytkownicy wyrazili zgodę i jest to uwarunkowane zobowiązaniem prawnym lub oparte na naszych uzasadnionych interesach (np. w przypadku angażowania upoważnionych agentów, hostów sieciowych itp.).

Jeżeli ujawniamy, przesyłamy lub w inny sposób zapewniamy dostęp do danych innym spółkom z naszej grupy korporacyjnej, odbywa się to w szczególności w związku z celami administracyjnymi, które stanowią nasz uzasadniony interes i ponadto na podstawie odpowiednich wymogów ustawowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa, które musimy respektować:

 • prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych;
 • prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania związanego z Twoją osobą;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
 • w pewnych okolicznościach prawo do przenoszenia danych, tzn. możesz otrzymać dane osobowe dotyczące Twojej osoby, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, popularnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i możesz przesłać te dane do innej kontrolera.

W przypadku uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie, przysługuje Ci, jako osobie, której dane dotyczą, prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili. Prosimy zauważyć, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed jej wycofaniem.

Wszelkie wnioski należy składać do punktu kontaktowego, który określono powyżej.

Podejmiemy wszelkie starania, aby spełnić Twoją prośbę. Czasami jednak możemy być także zmuszeni odrzucić Twój wniosek. W takim przypadku powiadomimy Cię również o przyczynach jego odrzucenia.

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów, możesz zgłosić się do odpowiedniego organu nadzorczego w celu wyjaśnienia odpowiedniości przetwarzania Twoich danych osobowych.

DOSTĘP DO PAMIĘCI DANYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE)

Firma Oras korzysta z plików cookie, abyśmy mogli stosować się do Twoich preferencji podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, a tym samym nieustannie optymalizować treści zgodnie z Twoimi indywidualnymi życzeniami. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku twardym Twojego urządzenia. Umożliwiają one identyfikację Twojego komputera, lecz nie służą do gromadzenia ani zapisywania żadnych Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie mogą zawierać wirusów. W każdej chwili możesz zablokować możliwość zapisywania plików cookie na Twoim komputerze, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. W niektórych okolicznościach może to jednak wpłynąć na działanie witryny internetowej.

Pliki cookie są również wykorzystywane w ramach naszej wirtualnej wycieczki targowej, która jest dostępna w obszarze witryny internetowej dotyczącym usług.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak odrzucić lub zablokować możliwość stosowania tych plików, zmieniając ustawienia przeglądarki. Metoda wyłączania plików cookie zależy od przeglądarki. Zapoznaj się z „funkcją pomocy” dostępną w Twojej przeglądarce. 

KONTO KLIENTA/FUNKCJA REJESTRACJI

W przypadku konfiguracji konta klienta na naszej witrynie internetowej, zgromadzimy i będziemy przechowywać dane wpisane podczas rejestracji (to znaczy, na przykład, Twoje imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie na potrzeby świadczenia usług zapewnianych przed zawarciem umowy, realizacji kontraktu lub świadczenia usług opieki nad klientem (na przykład w celu zapewniania wglądu w poprzednie zamówienia, jakie złożyłeś w naszej firmie lub aby móc zaoferować Ci tak zwaną funkcję pamięci). Jednocześnie przechowujemy także adres IP oraz datę i godzinę Twojej rejestracji. Oczywiście nie przekazujemy tych danych podmiotom zewnętrznym.

W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskiwana jest Twoja zgoda na takie przetwarzanie i dokonywane jest odniesienie do niniejszej Polityki prywatności. Dane, jakie zgromadzimy w tym przypadku, będą wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania Ci konta klienta.

Jeśli chodzi o Twoją zgodę na to przetwarzanie, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO.

W zakresie, w jakim otwarcie konta klienta jest dodatkowo powiązane z aspektami poprzedzającymi kontrakt lub jego realizacją, podstawą prawną przetwarzania jest także art. 6, ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę udzieloną w związku z otwarciem i prowadzeniem konta klienta ze skutkiem w przyszłości, jak określono w art. 7, ust. 3 rozporządzenia RODO. W celu wystarczy tylko poinformować nas o wycofaniu swojej zgody.

Dane zgromadzone w związku z przedmiotem wycofanej zgody zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie przestanie być wymagane. Jednak w tym przypadku musimy przestrzegać okresów przechowywania danych przewidzianych w prawie podatkowym i handlowym.

GOOGLE ANALYTICS

Na naszych stronach internetowych używane jest narzędzie Google Analytics, usługa analiz sieciowych, dostarczana przez firmę Google, Inc. („Google”). W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są pliki cookie, które wspierają analizę korzystania przez Ciebie z naszych witryn internetowych oraz wybiórcze wyświetlanie reklam metodę retargetowania/remarketingu. Informacje generowane przez plik cookie, które dotyczą korzystania przez Ciebie z naszych witryn internetowych, będą przesyłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Prosimy pamiętać, że kod narzędzia Google Analytics na naszych witrynach internetowych jest uzupełniony wyrażeniem „gat._anonymizeIp()”, aby zapewnić zanonimizowane gromadzenie adresów IP (tak zwane maskowanie IP). W związku z włączeniem funkcji anonimizacji adresów IP na naszych witrynach internetowych, firma Google będzie obcinać adresy IP pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskich, a także pozostałych stron Umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP będzie przesyłany i skracany przez serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu na potrzeby oceny korzystania przez Ciebie z witryn internetowych, tworzenia raportów dotyczących aktywności witryn internetowych oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z ich aktywnością oraz korzystaniem z Internetu. Firma Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi danymi przechowywanymi w narzędziu Google Analytics. Możesz zablokować możliwość instalowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce (patrz powyżej). Ponadto możesz zablokować możliwość gromadzenia i wykorzystywania przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie, dotyczących korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych (obejmujących Twój adres IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną za pośrednictwem następującego łącza: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML(ogólne informacje dotyczące narzędzia Google Analytics i ochrony danych). Możliwość gromadzenia danych przez narzędzia Google Analytics i Google Remarketing można także zablokować, klikając poniższe łącze. Włączony jest plik cookie funkcji rezygnacji, który pozwala zablokować możliwość gromadzenia Twoich danych podczas Twojej przyszłej wizyty na tej witrynie: Wyłączanie narzędzia Google Analytics Wyłączanie narzędzia Google Adwords Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics również do oceny danych pochodzących z usługi AdWords dla celów statystycznych. Jeżeli nie chcesz, aby było to robione, możesz wyłączyć tę funkcję w ramach narzędzia Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

Wyłącz narzędzie Google Analytics

WYŁĄCZ NARZĘDZIE GOOGLE ADWORDS

Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics również do oceny danych pochodzących z usługi AdWords dla celów statystycznych. Jeżeli nie chcesz, aby było to robione, możesz wyłączyć tę funkcję w ramach narzędzia Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=EN).

RETARGETING/REMARKETING

Na tej witrynie internetowej wykorzystywane są technologie retargetujące, obsługiwane przez innych dostawców (np. Google Display Network). Dzięki retargetowaniu użytkownicy, który wyrazili już zainteresowanie naszą marką oraz produktami, mogą otrzymywać spersonalizowane reklamy wyświetlane na witrynach internetowych naszych partnerów. Dzięki wynikom badań wiemy, ze wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są oparte na zainteresowaniach, jest bardziej interesujące dla użytkowników niż wyświetlanie reklam, które nie odnoszą się do ich osobistych preferencji. Reklamy wyświetlane w ramach retargetingu są oparte na analizie wcześniejszych działań użytkownika, przeprowadzanej za pomocą pików cookie. Oczywiście żadne dane osobowe nie są przechowywane, a technologia retargetingu jest oczywiście wykorzystywana zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony danych. Jeżeli nie zgadzasz się na wyświetlanie reklam w takiej formie, możesz wyłączyć pliki cookie w ramach ustawień przeglądarki internetowej i/lub usunąć istniejące pliki cookie. Możesz również nie zgodzić się na przeprowadzanie w przyszłości analiz na podstawie plików cookie, instalując plik cookie funkcji rezygnacji na swoim urządzeniu końcowym zgodnie z poniższymi informacji. Żadne inne przypadki wykorzystywania ani przekazywania danych podmiotom zewnętrznym nie mają miejsca. 

MAPY GOOGLE

Wykorzystujemy na naszej witrynie internetowej usługę Mapy Google, w ramach której przedstawiamy naszą lokalizację, a także wskazówki dojazdu do naszej firmy. Dostawcą tej usługi jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, określana dalej po prostu jako „Google”.

W ramach certyfikacji przeprowadzonej zgodnie z programem „Tarcza prywatności UE-USA” („TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA“), firma Google gwarantuje, że postanowienia dotyczące ochrony.danych, stosowane w UE, są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Aby umożliwić wyświetlanie pewnych czcionek na naszej witrynie internetowej, podczas odwiedzin na tej witrynie nawiązywane jest połączenie z serwerem firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

Wywołanie komponentu Mapy Google zintegrowanego na naszej witrynie internetowej powoduje zapisanie przez firmę Google pliku cookie na Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Twoje dane i ustawienia użytkownika są przetwarzane w celu przedstawienia naszej lokalizacji i określenia wskazówek dojazdu do naszej firmy. W związku z tym nie możemy wykluczyć korzystanie przez firmę Google z serwerów w Stanach Zjednoczonych.

Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Dzięki połączeniu z firmą Google ustanawianemu w ten sposób, firma Google może określić, z której witryny internetowej wysłano żądanie i na jaki adres IP przesyłane są wskazówki dojazdu do naszej firmy.

Jeżeli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, możesz zablokować możliwość instalowania plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W punkcie „Pliki cookie” powyżej znajdziesz dalsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Oprócz tego korzystanie z Map Google oraz informacji zbieranych w ramach tej usługi podlega  WARUNKOM UŻYTKOWANIA FIRMY GOOGLE oraz WARUNKOM BIZNESOWYM USŁUGI MAPY GOOGLE.

Ponadto firma Google zapewnia dalsze informacje dostępne pod adresem

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

GOOGLE RECAPTCHA

Wykorzystujemy na naszej witrynie internetowej usługę Google reCAPTCHA, aby sprawdzać i unikać na naszych witrynach internetowych interakcji w ramach procesów zautomatyzowanych, na przykład, z wykorzystaniem tak zwanych botów. Dostawcą tej usługi jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, określana dalej po prostu jako „Google”.

W ramach certyfikacji przeprowadzonej zgodnie z programem „Tarcza prywatności UE-USA” („TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA“), firma Google gwarantuje, że postanowienia dotyczące ochrony.danych, stosowane w UE, są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki tej usłudze firma Google może określić, z której witryny internetowej wysłano żądanie oraz z którego adresu IP używane jest pole wprowadzania tak zwanego kodu reCAPTCHA. Istnieje możliwość, że oprócz Twojego adresu IP, firma Google będzie rejestrować dalsze informacje niezbędne do oferowania i świadczenia tej usługi.

Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na bezpieczeństwie naszej witryny internetowej, a także blokowaniu niechcianego i zautomatyzowanego dostępu w formie spamu itp.

Na stronie

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

firma Google udostępnia dalsze informacje dotyczące ogólnego postępowania przez nią z Twoimi danymi użytkownika.

CZCIONKI GOOGLE

W celu wyświetlania czcionek zewnętrznych na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy czcionki Google. Dostawcą tej usługi jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, określana dalej po prostu jako „Google”.

W ramach certyfikacji przeprowadzonej zgodnie z programem „Tarcza prywatności UE-USA” („TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA“), firma Google gwarantuje, że postanowienia dotyczące ochrony.danych, stosowane w UE, są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Aby umożliwić wyświetlanie pewnych czcionek na naszej witrynie internetowej, podczas odwiedzin na tej witrynie nawiązywane jest połączenie z serwerem firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej witryny internetowej i jej obsłudze dla celów komercyjnych.

Dzięki połączeniu z firmą Google ustanawianemu w ramach wizyty na naszej witrynie internetowej, firma Google może określić, z której witryny internetowej wysłano żądanie i na jaki adres IP przesyłana jest prezentacja czcionki.

Na stronie

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

firma Google udostępnia dalsze informacje, dotyczące w szczególności możliwości blokowania wykorzystywania danych.

HOTJAR (ŚLEDZENIE ZACHOWAŃ W INTERNECIE)

Wykorzystujemy narzędzie HOTJAR, aby lepiej rozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz optymalizować tę usługę i doświadczenia. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga w lepszym zrozumieniu doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które łącza klikają, którzy użytkownicy dają polubienia, a którzy nie itp.) i dzięki temu jesteśmy w stanie budować oraz utrzymywać naszą obsługę, bazując na informacjach zwrotnych od użytkowników. W ramach usługi Hotjar wykorzystywane są pliki cookie i inne technologie, które pozwalają gromadzić dane na temat zachowań naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywany i przechowywany wyłącznie w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń, informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język treści wyświetlanych na naszej witrynie internetowej). Informacje te są przechowywane w usłudze Hotjar w ramach pseudonimizowanego profilu użytkownika. Ani firma Hotjar ani my nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników ani dopasowywać ich do dalszych danych poszczególnych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Hotjar dostępnej za pośrednictwem TEGO ŁĄCZA.

Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania w usłudze Hotjar danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej witryny oraz stosowania w ramach tej usługi plików cookie funkcji śledzenia na innych witrynach internetowych, korzystając z tego ŁĄCZA REZYGNACJI.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE ITP.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ I YOUTUBE 

Na tej witrynie internetowej wdrożone są wtyczki mediów społecznościowych, udostępniane przez firmy Facebook i Google (Google+ i YouTube). Są one związane z funkcjonalnością oferowaną przez amerykańskie firmy Facebook i Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)). 

W przypadku odwiedzin na stronie zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka ustanawia połączenie z firmą Facebook lub Google i następuje wczytanie treści z tych stron. Oznacza to, że firmy Facebook i Google mają możliwość śledzenia Twojej wizyty na stronie, nawet jeśli nie będziesz aktywnie korzystać z funkcji wtyczki mediów społecznościowych. Jeżeli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Google, za pomocą tej wtyczki możesz dzielić się informacjami ze znajomymi. Firma Oras Ltd. nie ma żadnego wpływu, jeśli chodzi o treść wtyczek oraz przesyłanie informacji. 

Dzięki platformie Pixel, firma Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę za pośrednictwem swojego adresu IP, dzięki czemu może powiązać tę wizytę z Twoim kontem użytkownika. Możemy wykorzystywać wynikające z tego informacje do zamieszczania reklam od firmy Facebook. Niniejszym oświadczamy, że jako dostawca stron nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących treści przesyłanych danych ani sposobu wykorzystywania ich przez firmę Facebook. Jeśli nie chcesz, aby dane były zbierane w ramach narzędzia Custom Audience, możesz wyłączyć tę funkcję w tym miejscu. 

Firmy Facebook i Google udostępniają szczegółowe informacje dotyczące zakresu, typu, celu i dalszego przetwarzania Twoich danych na ich witrynach internetowych. Więcej informacji dotyczących Twoich praw i opcji ustawień związanych z ochroną prywatności: 

Polityka prywatności firmy Facebook: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Polityka prywatności firmy Google: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER

Na tej witrynie internetowej wykorzystywane są także funkcje związane z serwisem Twitter. Ich dostawcą jest firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). Dzięki wykorzystywaniu serwisu Twitter i funkcji „tweetowania”, witryny internetowe firmy Oras Ltd., które odwiedzasz, są łączone z Twoim kontem w serwisie Twitter i przedstawiane innym użytkownikom. Obejmuje to także przesyłanie danych do firmy Twitter. W tym celu Twoja przeglądarka internetowa ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Twitter i przesyła do niej dane. Niniejszym oświadczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących treści przesyłanych danych ani sposobu wykorzystywania ich przez firmę Twitter. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Twitter dostępnej pod adresem: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Ustawienia ochrony danych w firmie Twitter można zmienić w ramach ustawień konta dostępnych w tym miejscu: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM

Na niniejszej witrynie internetowej wdrożone są także wtyczki sieci społecznościowej Instagram, udostępniane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”). Wtyczkę taką można rozpoznać po „przycisku Instagram” wyświetlanym na naszej stronie internetowej. Jeżeli wciśniesz ten przycisk w czasie, gdy będziesz zalogowany do konta w serwisie Instagram, otrzymasz możliwość połączenia treści naszych stron ze swoim profilem w tym serwisie. W ten sposób firma Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Niniejszym oświadczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących treści przesyłanych danych ani sposobu wykorzystywania ich przez firmę Instagram. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Instagram dostępnej pod adresem: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST

Na niniejszej witrynie internetowej wdrożone są także wtyczki sieci społecznościowej, udostępniane przez firmę Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest”). Wtyczkę taką można rozpoznać po „przycisku Przypnij” wyświetlanym na naszej stronie internetowej. Jeżeli wciśniesz ten przycisk w czasie, gdy będziesz zalogowany do konta w serwisie Pinterest, otrzymasz możliwość połączenia treści naszych stron ze swoim profilem w tym serwisie. W ten sposób firma Pinterest może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Niniejszym oświadczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących treści przesyłanych danych ani sposobu wykorzystywania ich przez firmę Pinterest. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Pinterest dostępnej pod adresem: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP

Na tej witrynie internetowej dostępny jest także przycisk udostępniania w serwisie WhatsApp. Przycisk ten pozwala udostępniać treści firmy Oras Ltd. w ramach aplikacji WhatsApp na swoim telefonie komórkowym. Ten przycisk stanowi hiperłącze. Obecność tego przycisku na niniejszej stronie internetowej zapewnia możliwość przesyłania danych osobowych do operatora aplikacji WhatsApp lub podmiotów zewnętrznych. Gdy tylko skorzystasz z przycisku WhatsApp, operator tej aplikacji otrzyma informacje dotyczące udostępnianych treści oraz użycia przycisku na tej witrynie internetowej. Więcej informacji na temat polityki dotyczącej korzystania z danych, określonej przez operatora aplikacji WhatsApp, można znaleźć w deklaracji operatora dotyczącej ochrony danych: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

W celu prezentowania filmów wykorzystujemy w naszej aplikacji narzędzie „Vimeo”. Dostawcą tej usługi jest firma Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA, określana dalej po prostu jako „Vimeo”.

W niektórych przypadkach dane użytkowników są przetwarzane na serwerach firmy Vimeo w Stanach Zjednoczonych. Jednak w ramach certyfikacji przeprowadzonej zgodnie z programem „Tarcza prywatności UE-USA” („TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA“), firma Vimeo gwarantuje, że postanowienia dotyczące ochrony.danych, stosowane w UE, są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej witryny internetowej.

W przypadku odwiedzin na stronie naszej witryny internetowej, na której wbudowane są materiały wideo, ustanowione zostanie połączenie z serwerami firmy Vimeo w Stanach Zjednoczonych w celu przedstawienia tych filmów. Z przyczyn technicznych firma Vimeo musi przetwarzać Twój adres IP. Oprócz tego rejestrowane są data i godzina wizyty na naszych witrynach internetowych.

Jeżeli w momencie wizyty na jednej z naszych witryn internetowych, na której wbudowane będą filmy z serwisu Vimeo, będziesz zalogowany do tego serwisu, firma Vimeo może przypisać informacje zebrane w ten sposób do Twojego prywatnego konta użytkownika w tym miejscu. Jeżeli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z serwisu Vimeo przed wizytą na naszej witrynie internetowej lub odpowiednio skonfigurować swoje konto użytkownika w serwisie Vimeo.

Dla celów analiz funkcjonalności i wykorzystania, firma Vimeo wykorzystuje usługę analiz sieciowych Google Analytics. W ramach usługi Google Analytics, za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym umieszczane są pliki cookie, natomiast do firmy Google przekazywane są informacje dotyczące korzystania z naszych witryn internetowych, na których wbudowane są filmy z serwisu Vimeo. Nie można wykluczyć, że firma Google nie będzie przetwarzać tych informacji w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, możesz zablokować możliwość instalowania plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W punkcie „Pliki cookie” powyżej znajdziesz dalsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej witryny internetowej oraz uzasadnionym interesie firmy Vimeo, który polega na statystycznych analizach zachowań użytkowników w celach związanych z optymalizacją i marketingiem.

Firma Vimeo udostępnia dalsze informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony Twojej prywatności, które znajdują się na stronie

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

WYLOGOWYWANIE SIĘ

Wylogowując się wcześniej z kont w sieciach społecznościowych i usuwając zainstalowane pliki cookie, możesz uniemożliwić sieciom społecznościowym łączenie informacji zbieranych na Twój temat podczas Twojej wizyty w firmie Oras Ltd. z Twoim kontem użytkownika w tych sieciach. Jeżeli nie chcesz, aby sieci społecznościowe łączy zebrane dane bezpośrednio z Twoim profilem, musisz wylogować się z nich przed wizytą na naszej witrynie internetowej. Możesz również zablokować możliwość równoczesnego ładowania wtyczek, korzystając z dodatków do swojej przeglądarki, na przykład narzędzia blokującego skrypty, takiego jak „NoScript”. Znajdziesz je tutaj: HTTP://NOSCRIPT.NET.

OFERTY PRACY/INTERNETOWE SKŁADANIE PODAŃ O PRACĘ ZA POŚREDNICTWEM HR4YOU

Prosimy o korzystanie z naszego narzędzia internetowego, które pozwala szybko i wygodnie składać podania o pracę. Możesz mieć całkowitą pewność, że dane, które przesyłasz do nas w internetowym podaniu o pracę, wykorzystujemy wyłącznie do przetworzenia tego podania i przekażemy je tylko spółkom należącym do Oras Group. Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoim podaniem przechowujemy tylko przez czas trwania procesu rekrutacji na dane stanowisko. Dane związane z Twoim podaniem zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, chyba że samodzielnie wystąpisz o ich usunięcie. Na potrzeby internetowego przesyłania Twoich danych związanych z ubieganiem się o pracę wykorzystujemy proces szyfrowania, dzięki czemu dane te są chronione przed nieuprawnionym dostępem (patrz poniżej). Prosimy zauważyć, że podania przesyłane do nas pocztą elektroniczną są przesyłane w formie niezaszyfrowanej, w związku z czym są od razu usuwane. Zalecamy korzystanie z internetowego narzędzia do składania podań o pracę.

KORZYSTANIE Z INTERNETOWEGO NARZĘDZIA DO PRZYDZIELANIA WIZYT – TIMIFY

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 Monachium, Niemcy („TIMIFY”), dostarcza internetowe rozwiązanie do przydzielania wizyt, które jest zintegrowane na naszej witrynie internetowej. W przypadku umawiania wizyty w naszym zakładzie za pośrednictwem narzędzia Timify, będzie ono zbierało Twoje dane osobowe. W związku z usługami i produktami oferowanymi przez firmę Timify, przywiązuje ona dużą uwagę do „przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych, gwarancji najwyższego bezpieczeństwa danych oraz ich przejrzystego przetwarzania”.

Skorzystaj z poniższych łączy, aby zapoznać się ze szczegółową Polityką prywatności firmy Timify:

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY TIMIFY

OŚWIADCZENIE FIRMY TIMIFY ZGODNE Z UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM RODO

WIRTUALNE STOISKO WYSTAWOWE DZIĘKI FAIRFLEXX

Fairflexx Digital GmbH, Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Niemcy, to dostawca oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby targów oraz operator rozwiązania do organizacji targów wirtualnych, które jest zintegrowane na naszej witrynie internetowej. W ramach usług i produktów oferowanych przez firmę Fairflexx, przywiązuje ona znaczną uwagę do „przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych oraz zapewniania najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa i przejrzystości podczas ich przetwarzania”.

Skorzystaj z poniższych łączy, aby zapoznać się ze szczegółową polityką prywatności firmy Fairflexx:

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY FAIRFLEXX

Formularz kontaktowy, dostępny w ramach wirtualnego stoiska wystawowego, służy do przetwarzania zapytań klientów i zainteresowanych stron. Dane będą przechowywane w celach administracyjnych, związanych z przetwarzaniem zapytań i będą przetwarzane na podstawie wymogów prawnych. I podobnie, dane osobowe, przekazywane w ramach zamówienia na broszurę, będą przechowywane w celach administracyjnych i odpowiednio przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, jak określono w artykule 6, ust. 1, lit. f rozporządzenia RODO. Użytkownicy mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Użytkownikom przysługuje także prawo do zażądania usunięcia tych danych po rozwiązaniu ich zapytania.

Do śledzenia preferencji i nawyków związanych z przeglądaniem w ramach wirtualnego stoiska wystawowego wykorzystywana jest usługa Google Analytics. W tych celach nie wykorzystuje się żadnego odrębnego narzędzia do śledzenia.

NEWSLETTER

Subskrybując newsletter firmy Oras, oświadczasz, że zgadzasz się na wykorzystywanie danych osobowych, podanych przez Ciebie w celu indywidualnego otrzymywania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proces subskrypcji obejmuje wysłanie dodatkowej wiadomości związanej z potwierdzeniem, w której zawarte jest łącze do końcowej rejestracji (rejestracja podwójna). W ten sposób zapewnia się, że jesteś zdecydowany na otrzymywanie tych wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz bezpłatnie wycofać tę zgodę, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” zawarty w newsletterze i postępując zgodnie z instrukcjami, które będą wtedy wyświetlane. Działanie to będzie miało skutek w przyszłości.

OSTATNIA KONTROLA: 15 sierpnia 2020 r.

Zaznaczamy, że niniejsze oświadczenie może zostać rozszerzone lub zmienione w dowolnej chwili, zgodnie z wymogami prawnymi lub innymi.