Twoje zakładki
Search
Menu

Środowisko i recykling

Więcej za mniej

Ryzykując naiwne brzmienie, ośmielamy się powiedzieć, że w Oras, kochamy wodę, jak niektórzy ludzie mogą kochać, powiedzmy, złoto. Podejście naiwne, czy nie, właśnie dlatego zawsze u podstaw naszych rozwiązań leży ekologia. Historia faktycznie sięga 1976 roku, kiedy to stworzyliśmy naszą pierwszą jednouchwytową baterię zaprojektowaną tak, aby oszczędzać wodę i energię.  Potem, już w latach 90-tych, firma Oras przedstawiła elektroniczne baterie bezdotykowe, na europejski rynek inżynierii sanitarnej zajmującej się ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC).  Ambicja opracowania zaawansowanych technicznie rozwiązań w zakresie oszczędzania wody stała się podstawą działalności Oras — ideologii, która pozwoliła nam stworzyć najbardziej nowocześnie zaprojektowane i przyjazne użytkownikowi baterie. Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się wielkim luksusem, jakim jest woda — najcenniejszym zasobem na świecie.

Oras daje przykład, jak można pogodzić nowoczesną technologię z poszanowaniem środowiska. Oprócz wykorzystania metalu i technologii kompozytowych, Oras jest liderem na rynku baterii elektronicznych. Już na początku lat 90-tych firma wprowadziła baterie bezdotykowe z mikroprocesorem. Elektronika poprawia bezpieczeństwo, oferuje inteligentne funkcje, ułatwia użytkowanie, poprawia higienę i zapobiega marnotrawieniu wody nawet o 50% w porównaniu do bardziej tradycyjnych baterii.

Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia wzbogacamy naszą wiedzę w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest osiągnąć „więcej za mniej” w całym okresie użytkowania naszych produktów oraz uniknąć szkód dla środowiska naturalnego. U podstaw całej naszej pracy leży dobro interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a systemy środowiskowe obejmują cały proces od opracowania produktu po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Otwarcie oferujemy wiarygodne informacje na temat jakości i standardów środowiskowych.

Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko procesów produkcyjnych wykorzystywanych w niektórych operacjach Oras, niezbędne są znaczne inwestycje i wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii.

Recykling

Ponieważ Oras jest firmą odpowiedzialną, mamy nadzieję, że po okresie użytkowania wszystkie produkty będą odpowiednio zutylizowane. Ważną zasadą w naszym programie ochrony środowiska jest ponowne przetworzenie wszystkich materiałów. Materiały, nienadające się do ponownego przetworzenia powinny być wykorzystane do wytworzenia energii.

Głównym materiałem stosowanym w bateriach jest mosiądz nadający się do ponownego przetworzenia. Najlepszym sposobem usunięcia zużytych produktów po zakończeniu ich użytkowania jest oddanie ich do najbliższego punktu zbiórki metali.

W naszych produktach wykorzystujemy również głównie tworzywo termoplastyczne nadające się do ponownego przetworzenia. Wyjątkiem są plastikowe węże prysznicowe wykonane z PCW. Można je usuwać na składowisko odpadów.

Prawie cały stosowany przez nas materiał opakowaniowy jest na bazie włókien i nadaje się do ponownego przetworzenia. Części z tworzyw sztucznych można spalić i wykorzystać jako energię.