Dina bokmärken
Sök
Menu

Miljö och återvinning

Mer för mindre

Med risk för att låta naiva vill vi ändå våga påstå att vi på Oras älskar vatten på samma sätt som andra kan älska, säg, till exempel guld. Naivt eller inte – den här kärleksaffären är anledningen till att vi inte skapar någon teknologi som inte har en ekologisk grund. Det här förhållningssättet har vi haft ända sedan 1976, då vi skapade vår första ettgreppsblandare som sparade både vatten och energi. Redan under 1990-talet introducerade Oras sina beröringsfria, elektroniska blandare på den europeiska VVS-marknaden. Vår ambition att utveckla teknologiskt avancerade och vattenbesparande lösningar har blivit kärnpunkten i Oras verksamhet, och har fått oss att skapa några av marknadens mest användarvänliga och moderna blandare. Allt för att du ska kunna njuta av den fantastiska lyxen som heter vatten – världens mest värdefulla råvara.

Oras är en föregångare när det gäller att förena modern teknik med gröna värderingar. Utöver vår expertis inom metall- och kompositteknologi är Oras också marknadsledande när det gäller elektroniska blandare och har lanserat nya mikroprocessorstyrda beröringsfria blandare sedan början av 1990-talet. Elektroniken ökar säkerheten, möjliggör smarta funktioner, ger bättre användarvänlighet och hygien, samt minskar vattenslöseriet med upp till 50 procent jämfört med traditionella blandare.

Vi arbetar hela tiden på att öka vår kunskap på miljöområdet. Vårt mål är att åstadkomma ”mer för mindre” genom produkternas hela livscykel och förhindra att vår verksamhet på något sätt skadar miljön. Allt vi gör har interna och externa intressenter i fokus och miljön är hela tiden en del av processen, från produktutveckling till kundtjänst och garantiservice. Vi ger också tillförlitlig information om våra standarder för miljö och kvalitet.

För att minimera miljöpåverkan från tillverkningsprocesserna i våra produktionsenheter krävs avsevärda investeringar och den bästa tillgängliga teknologin.

Återvinning av material

Som ett ansvarfullt företag är det Oras önskan att alla produkter handhas på rätt sätt efter de tjänat ut sin livslängd. Oras mål är att återvinna alla tänkbara material.

Allt som ej kan återvinnas bör användas till energiutvinning. Oras vattenkranar består till största delen av återvunnen mässing. Uttjänta produkter lämnas till metallåtervinning.

Med några få undantag är all plast som används i Oras vattenkranar är återvinningsbar. Med några få undantag är allt förpackningsmaterial är fiberbaserat och återvinningsbart. Plastdelarna kan förbrännas för energiåtervinning. Batterier och elektronik skall lämnas till batteriinsamling respektive återvinning.