Dina bokmärken
Sök
Menu

Miljö & återvinning

Vi brinner för hållbarhet och är fast beslutna att hjälpa våra kunder att använda sig av miljömässigt ansvarsfulla metoder. För att göra denna process enkel och lätttillgänglig har vi tagit fram en användarvänlig guide för återvinning av vårt produktsortiment.

Varför är återvinning och cirkulär ekonomi viktigt?
Återvinning och deltagande i den cirkulära ekonomin är avgörande för att kunna främja ansvarsfull användning, minska miljöpåverkan och bevara våra värdefulla resurser. Genom att återvinna produkter hjälper du till att minimera avfall och förlänga livscykeln för värdefulla material, vilket i slutändan minskar efterfrågan av nya resurser.

Vårt engagemang för hållbarhet och återvinning:
Vi inser vikten av att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet, från produktdesign till tillverkningsprocesser och kundutbildning. Vårt fokus på hållbarhet omfattar följande:

 1. Hållbar produktdesign: Vi strävar efter att skapa produkter som är hållbara, miljövänliga och lätta att återvinna, vilket minimerar deras miljöpåverkan under hela deras livscykler.
 2. Resurseffektivitet: Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra tillverkningsprocesser och vår leveranskedja för att kunna minska avfall och vatten- och energiförbrukning.
 3. Utbildning i återvinning: Vi tillhandahåller tydliga och enkla riktlinjer för våra kunder, vilket gör det enkelt för dem att återvinna våra produkter och minska sin miljöpåverkan.
 4. Öka medvetenheten: Vårt mål är att öka medvetenheten om vikten av återvinning och en hållbar livsstil. Vi tror att kunskap ger konsumenterna möjlighet att fatta mer välgrundade beslut och bidra positivt till miljön.
Återvinningsinstruktioner för våra produkter

Se alltid till att du följer lokala bestämmelser och kommunala återvinningsinstruktioner.

Tvättställsblandare, köksblandare och elektroniska tvättställsblandare:,
Tvättställsblandare, köksblandare och elektroniska tvättställsblandare:

 • För elektroniska blandare, avlägsna försiktigt batterier eller transformatorer och återvinn dessa separat som batteri- och elektronikavfall. Dessa produkttyper har vanligtvis återvinningsmärkning WEEE synlig på produktens yta, eller på elektronikens hölje.
 • Återvinn blandare och komponenter av mässing till kopparmetallavfall om möjligt, eller normalt metallavfall om kopparåtervinning inte finns tillgängligt.
 • Återvinn blandare och komponenter med komposithölje för återvinning av hårdplast.
Dusch- och badkarsblandare, duschset och duschsystem:,
Dusch- och badkarsblandare, duschset och duschsystem:

 • Lägg duschstången i kopparavfall, eller normalt metallavfall om kopparåtervinning inte finns tillgängligt.
 • Återvinn tvålkoppen, handduschen inkl. slang och väggfästen för återvinning av hårdplast.
 • Duschblandaren lämnas till metallavfall för koppar om det är möjligt, eller till vanligt metallavfall om koppar inte kan återvinnas separat.
 • Inbyggda duschblandare kan ha metall- och plastdelar. Återvinn dessa separat genom att följa informationen under "Delar och tillbehör" nedan.
Delar och tillbehör:,
Delar och tillbehör:

 • Plastkomponenter, t.ex. duschslangar, handduschar, tvålkoppar och elektronikboxar (utan elektronik), lämnas för återvinning av hårdplast.
 • Metalldelar ska om möjligt lämnas som kopparmetallavfall, eller som vanligt metallavfall om koppar inte kan återvinnas separat. Du kan enkelt identifiera om en del är av metall eller plast genom dess vikt.
Förpackningsmaterial och instruktionsmanualer:,
Förpackningsmaterial och instruktionsmanualer:

 • Återvinn kartongförpackningar till kartongavfall.
 • Lägg plastpåsar från förpackningen för återvinning av brännbart.
 • Behåll bruksanvisningar för framtida användning, men om det behövs, återvinn dem i pappersavfall.

Genom att följa dessa enkla instruktioner för återvinning stöder du aktivt vårt engagemang för hållbarhet och bidrar till en grönare framtid.