Dine ønskeliste
Søk
Menu

Miljø og gjenvinning

Mer for mindre

Med fare for å fremstå naive vil vi likevel fortelle at vi hos Oras er like glade i vann som enkelte er i for eksempel gull. Naive eller ikke – det er denne kjærligheten som er årsaken til at vi aldri lager teknologi med mindre det er bra for miljøet. Det hele stammer fra 1976, det året vi produserte vår første ettgrepskran, med mål om å spare både vann og energi.  Så tidlig som i 1990 presenterte Oras en berøringsfri elektronisk kran til det europeiske HVAC-markedet.  Ambisjonen om å utvikle teknologisk avanserte og vannbesparende løsninger ble kjernen til Oras, ideologien som har ført til at vi har laget de mest brukervennlige og moderne kranene. Slik at du kan nyte luksusen som heter vann – verdens mest verdifulle ressurs.

Oras setter et eksempel når det kommer til å kombinere moderne teknologi og grønne verdier. I tillegg til metall- og kompositteknologi er Oras markedsledende innen elektroniske kraner, og vi har produsert mikroprosessorstyrte berøringsfrie kraner siden starten av 1990. Elektronikk gir høyere sikkerhet, gjør det mulig å inkludere smarte funksjoner og gir bedre brukervennlighet og hygiene – i tillegg til at vannforbruket kan reduseres med inntil 50 % sammenlignet med mer tradisjonelle kraner.

Vi utvikler vår miljøkunnskap basert på prinsippet om kontinuerlige forbedringer. Målet vårt er å oppnå «mer for mindre» i hele produktets levetid og å forebygge skader på miljøet som skyldes vår virksomhet. Alt vi gjør handler om interne og eksterne interessenter, og miljøsystemene dekker hele prosessen fra produktutvikling til service etter at du har kjøpt produkter fra oss. Vi tilbyr pålitelig informasjon om kvalitet og miljøstandarder.

Bærekraftige investeringer og bruk av den beste teknologien på markedet er avgjørende for å minimere miljøpåvirkningen fra produksjonsprosessene som brukes i flere av Oras' virksomheter.

Resirkulering

Siden Oras er et miljøbevisst selskap, håper vi at alle produkter kasseres på egnet måte når de ikke lenger skal brukes. Ett viktig prinsipp i miljøprogrammet vårt er å resirkulere alt materiale. Materialer som ikke kan resirkuleres, bør brukes til energiproduksjon.

Hovedmaterialet som brukes i kraner, er messing, som kan resirkuleres. Den beste måten å kassere brukte produkter på, er å levere dem til resirkulering.

Plasten vi bruker i produktene våre, er i hovedsak termoplast og kan derfor resirkuleres. Ett unntak er plastslanger til dusj, som er laget av PVC. De kan avhendes på søppelplassen.

Nesten all emballasje vi bruker er fiberbasert og kan resirkuleres. Plastdelene kan brennes og brukes som energi.