Sinu järjehoidjad
Otsi toodet
Menüü

Keskkond ja jäätmekäitlus

Rohkem vähema eest

Riskides näida naiivsena, söandame öelda, et meie, Orases, armastame vett nii nagu mõned inimesed kulda. Naiivsed või mitte, kuid just see armastus on põhjuseks, miks me pole ühtki oma tehnoloogiat välja töötanud ilma, et see oleks põhinenud ökoloogial. See kõik sai alguse aastal 1976, kui me töötasime välja oma esimese rangelt vee- ja energiasäästule orienteeritud kangsegisti. Seejärel, 1990-ndate algul, esitles Oras Euroopa turul kontaktivabu elektroonilisi segisteid.  Ambitsioon, arendada tehnoloogiliselt keerukaid veesäästulahendusi, sai Orase lahutamatuks osaks. See on ideoloogia, mis on hoidnud meid kasutajasõbralike, veesäästlike, kaasaegse disainiga segistite loomise juures, et saaksite parimal viisil nautida suurepärast luksust nimega vesi – maailma väärtuslikeimat kaupa.

Oras on eeskujuks, ühildades kaasaegse tehnoloogia roheliste väärtustega. Lisaks metalli ja komposiitmaterjalide tehnoloogiale, on Oras 1990-ndate algusest mikroprotsessorjuhitavate kontaktivabade segistite tootmise turuliider. Elektroonika suurendab turvalisust, lisab täiendavaid kasutusomadusi, süvendab kasutuslihtsust ning võimaldab, võrreldes tavasegistitega, vähendada veekulu kuni 50%.

Me täiendame oma keskkonnaalast oskusteavet püsiva arengu põhimõtteid järgides. Meie eesmärgiks on saada “rohkem vähema eest” kogu toodete kasutusea jooksul ning vältida tegevuse mistahes mõjusid keskkonnale. Kogu meie tegevus on nii sisemiste, kui väliste huvigruppide pideva tähelepanu all ning keskkonnasüsteemid hõlmavad kogu protsessi tootearendusest kuni järelteeninduseni. Oleme avatud jagama usaldusväärset infot kvaliteedi ja keskkonnanõuete järgimise kohta.

Mahukad investeeringud ning parimate võimalike tehnoloogiate kasutamine võimaldavad minimeerida mistahes Orase tegevuste keskkonnamõjusid.

Taaskasutus

Keskkonnateadliku ja vastutustundliku ettevõttena eeldab Oras, et kõik tooted käideldakse nende kasutusea lõppedes vastavalt nõuetele. Üks meie keskkonnaprogrammi tähtsamaid printsiipe on materjalide taaskasutus. Taaskasutamiseks kõlbmatud materjalid kasutatakse ära energia tootmiseks.

Peamine segistite valmistamisel kasutatav materjal, messing, on taaskasutatav. Parim viis kasutuskõlbmatute toodete utiliseerimiseks, on viia nad lähimasse vanametalli kogumise punkti.

Plastik, mida kasutame on peamiselt termoplastik ning seega samuti taaskasutatav. Erandina on dušivoolikud valmistatud PVC plastikust, mistõttu need tuleb viia lähimasse prügilasse.

Pea kogu meie pakkematerjal baseerub taaskasutataval fiiberil. Pakendite plastikosadest toodetaske energiat.