Sinu järjehoidjad
Otsi toodet
Menüü

Garantii

Me garanteerime, et Oras tooted on valmistatud kasutades kõrgekvaliteedilisi materjale ja komponente. Meie tootmisprotsess on allutatud rangele kvaliteedijärelevalvele alates materjalivalikust kuni valmistooteni. Kõik Orase tooted on loodud ja valmistatud vastavuses EL standarditele ning seega on tagatud nende tõrgeteta töö EL nõuetele vastavates kasutustingimustes. Lisaks garanteerime, et kõik meie tooted on hoolikalt meie oma tehastes enne nende väljastamist testitud.

Käesolev garantii on kehtiv Euroopas. Väljaspool Euroopat on garantii kehtivus vajalik eraldi läbi rääkida. Me palume Teil järgida hoolikalt tootega kaasas olevaid kasutus- ja hooldusjuhendeid. Korrektne paigaldus ja hooldamine tagavad toote pikaajalise tõrgeteta toimimise.

Oras toodete garantii ja hooldamise tingimused

Kaheaastane (2) garantii

Kui Teil on kaebusi meie toote kohta, palume Teil sellest nii kiiresti, kui võimalik, teavitada müüjat. Vatsavalt Tarbijakaitse Seadusele hüvitame tootmisest või materjalidest tingitud vead kahe (2) aasta jooksul   alates ostust või ostudokumendi puudumisel alates tootele märgitud tootmisaja markeeringust (kuu/aasta). Toote normaalsest kulumisest, valest paigaldamisest, väärast või hooletust kasutamisest ning hooldusjuhendi nõuete mittejärgimisest põhjustatud vead hüvitamisele ei kuulu. 

Viieaastane (5) garantii allpool loetletud komponentidele

Käesolev garantii kehtib järgmistele koduses erakasutuses olevate Oras segistite toimeosadele: kangsegisti seadeosa, magnetventiil, sensor, termostaat.

Käesoleva garantii alguseks loetakse toote ostukuupäev või ostudokumendi puudumisel tootel tehasemarkeeringul märgitud valmistamise aeg (kuu/aasta) . Garantii kehtib viie (5) aasta jooksul ilmnenud kodukasutuses olnud segistite ülaloetletud komponentide materjali- või tootmisvigadele (Oras jätab endale õiguse vajalikeks uuringuteks). Käesoleva garantii raames annab Oras kliendile tasuta uue komponendi. Antud garantii ei kata kliendi võimalikke lisakulusid (transpost, paigaldus, jne.).

Lisaks ei hõlma antud garantii patareisid, tihendeid, õhusteid jms. regulaarset hooldust/vahetamist vajavaid osi. Samuti vigu, mis on põhjustatud mustusest, väärast paigaldamisest/kasutamisest, juhendile mittevastavast hooldamisest, jne. (vt. tootega kaasasolevat või kodulehelt www.oras.com leitavat toote kasutus- ja hooldusjuhendit).

Kümneaastane (10) Orase toodete toime- ning varuosade saadavuse garantii

Käesoleva garantiiga tagab Oras oma toodete toime- ja varuosade saadavuse vähemalt kümne (10) aasta jooksul alates toote tehasemarkeeringul olevast valmistamisajast (kuu/aasta).   Antud garantii kehtib kõigile alates 1.1.2012 valmistatud toodetele. Käesolev garantii ei hõlma mingeid võimalikke muid kulusid , nt. paigaldamine, remont vms., vaid tagab ainult toime- ja varuosade saadavuse.

Garantii piirangud

Käesolevad garantiitingimused kehtivad vaid Oras segistitele, millel on originaalosad ning mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile. Segistite paigaldamisel peab olema järgitud kõiki kohalikke segistite ja veesüsteemide paigaldamist ja projekteerimist käsitlevaid seadusandlikke ja korralduslikke õigusakte.

Ülaltoodud Oras garantiid ei kehti vigadele, mis on põhjustatud valest kokkupanekust või paigaldamisest, puhastamisest abrasiivsete või söövitavate ainetega, ebaõigest kasutamisest või vee ebapuhtusest (setted, katlakivi, kemikaalid) tingitud remondi- ja hooldusvajaduse eiramisest. Garantii ei kehti elektrooniliste segistite patareidele. Käesolevad garantiid ei piira kohaliku tarbijakaitsealase seadusandluse alusel tagatud tarbijate õigusi.

Käesolevad garantiitingimused on koostatud Soomes vastavat valdkonda reguleeriva seadusandluse mõistetest ja tõlgendustest lähtuvalt. Garantiialase täiendava teabe saamiseks või küsimuste korral palume pöörduda Orase toodete müüja poole. 

Vigadest teavitamine

Käesolevad garantiid kehtivad vaid vigadele, millest on Oras toodete müüjale teatatud mõistliku aja jooksul alates vea ilmnemisest (tavajuhul 14 päeva jooksul). Samaaegselt peab klient täpsustama toote ostukuupäeva ning seejärel lepitakse Orase esindajaga kokku vea kõrvaldamise aeg ja viis.