Jūsu grāmatzīmes
Search
Menu

Garantijas

Mēs garantējam, ka visi Oras izstrādājumi ir ražoti, izmantojot augstākās kvalitātes materiālus un komponentus, un ka mūsu ražošanas procesi tiek kontrolēti, piemērojot ārkārtīgi precīzu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, sākot no materiālu izvēles un beidzot ar brīdi, kad izstrādājums ir gatavs lietošanai. Visi Oras jaucējkrāni un piederumi ir konstruēti un ražoti atbilstoši EN standartiem, un tāpēc tiek garantēta nevainojama to darbība noteiktos EN standartos norādītajos apstākļos. Turklāt mēs garantējam, ka visi mūsu izstrādājumi pirms to piegādes klientiem ir rūpīgi testēti mūsu rūpnīcās.

Lūdzu, izlasiet un rūpīgi ievērojiet šim izstrādājumam pievienotās lietošanas un apkopes instrukcijas. Pareiza uzstādīšana, apkope un lietošana nodrošina izstrādājuma ilgmūžību.

Divu (2) gadu garantija

Ja Jums ir kādas sūdzības attiecībā uz mūsu izstrādājumu, lūdzu, pēc iespējas drīzākā laikā sazinieties ar šī izstrādājuma pārdevēju. Saskaņā ar likumu par patērētāju tiesību obligāto aizsardzību mēs divus (2) gadus ražošanas un materiālu defektus kompensēsim. Garantija ir spēkā divus (2) gadus no pirkuma izdarīšanas brīža vai gadījumā, ja nav pirkuma dokumenta, divus (2) gadus no gada/mēneša, kas norādīts jaucējkrāna ražošanas zīmogā (zīmoga gads/mēnesis + divi gadi). Defekti, kas radušies izstrādājuma parasta nolietojuma, nepareizas uzstādīšanas, nepareizas lietošanas vai lietošanas un apkopes instrukciju neievērošanas rezultātā, netiks kompensēti.

Piecu (5) gadu garantija uz zemāk minētajiem visu “Oras” izstrādājumu funkcionālajiem komponentiem

Šī garantija attiecas uz šādiem privātās mājsaimniecībās lietotu jaucējkrānu funkcionālajiem komponentiem: viensviras jaucēja kaseti, elektromagnētisko vārstu, sensoru un termostata kaseti.

Šī piecu (5) gadu garantija ir spēkā attiecībā uz augšminēto funkcionālo komponentu materiālu un ražošanas defektiem, sākot no jaucējkrāna iegādes brīža vai jaucējkrāna ražošanas zīmogā norādītā gada/mēneša atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, un tā attiecas uz jaucējkrāniem, kas ir izmantoti tikai privātās mājsaimniecībās („Oras” saglabā tiesības to pārbaudīt). „Oras” bez maksas piegādā jaunu daļu bojātas nomaiņai. Šī garantija neattiecas uz citām papildu izmaksām. Visas remontdarbu u.c. izmaksas sedz patērētājs.

Turklāt šī garantija neattiecas uz baterijām, aeratoriem un citām daļām, kam nepieciešama regulāra apkope, un bojājumiem, ko izraisījuši netīrumi, nepareiza montāža / uzstādīšana vai neatbilstīga lietošana (skatīt lietošanas un apkopes ceļvedi, kas pievienots izstrādājumam vai atrodams www.oras.com).

Desmit (10) gadu garantija attiecībā uz visu “Oras” izstrādājumu funkcionālo komponentu un rezerves daļu pieejamību

„Oras” garantē, ka vismaz desmit (10) gadus no jaucējkrāna ražošanas zīmoga gada/mēneša ir pieejami visu „Oras” izstrādājumu funkcionālie komponenti un rezerves daļas. Pieejamības garantija ir spēkā attiecībā uz izstrādājumiem, kas izgatavoti pēc 01.01.2012. Šī garantija neattiecas uz izdevumiem, remontdarbiem un uzstādīšanas darbiem un nodrošina tikai funkcionālo komponentu un rezerves daļu pieejamību.

Garantijas ierobežojumi

Šie garantijas nosacījumi attiecas tikai uz „Oras” jaucējkrāniem un piederumiem, kas aprīkoti ar oriģinālajām „Oras” rezerves daļām un kuru apkope un lietošana veikta saskaņā ar lietošanas un apkopes rokasgrāmatu. Jaucējkrānu un ūdensapgādes piederumu uzstādīšanā un to plānošanā ir jābūt ievērotām vietējo varasiestāžu un likumdošanas prasībām.

Šīs „Oras” garantijas neattiecas uz defektiem, ko izraisījusi nepareiza montāža, nepareiza uzstādīšana, tīrīšana (beršana vai kodīgu tīrīšanas līdzekļu lietošana), nepareiza lietošana, remonta vai tehniskās apkopes neveikšana netīra ūdens (gružu, kaļķu, ķimikāliju utt.) gadījumā. Garantija neattiecas uz elektronisko jaucējkrānu baterijām.

Šīs garantijas neierobežo piemērojamajā un obligāti ievērojamajā nacionālajā patērētāju aizsardzības likumā noteiktās patērētāju tiesības. Šie garantijas noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti un tos regulē Somijas likumi. Lai saņemtu papildinformāciju vai ja Jums ir jautājumi par „Oras” garantijām, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju vai “Oras”.

Paziņošana par defektiem

Šīs garantijas attiecas tikai uz defektiem, par kuriem „Oras” vai pārdevējam tiek paziņots saprātīgā laikposmā (parasti 14 dienu laikā) no to atklāšanas brīža. Vienlaikus klientam ir jāinformē, kad izstrādājums ir ticis iegādāts. Turklāt ir jāvienojas ar “Oras” vai tā pārstāvi par to, kā tiks veikts remonts un kas to veiks.